ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Колектив авторів . Гендер для «чайників» -2, 2009 - перейти до змісту підручника

Демографічна ситуація Перед прийнятті нових законів

Згідно з даними Росстату, в Російській Федерації у складі СРСР у 1990 році проживало 148 200 000 чоловік. Після розпаду СРСР чисельність населення незалежної Росії неухильно знижувалася: до 2000 року вона впала до 144 800 000, за даними перепису 2002 року, населення Росії становило 145 200 000 осіб (з них громадян країни 142500000), восени 2008 року, згідно з оцінками Інституту демографії ГУ-ВШЕ, нас залишилося 141,8 млн. На початку 2000-х рр.. населення Росії скорочувалася на 700 тис. осіб на рік (народжується близько 1,5 млн, вмирає 2,2 млн). І це при тому, що протягом усіх останніх років в Росії спостерігалося позитивне сальдо міграції (число приїхали в країну за вирахуванням числа тих, хто виїхав). І хоча це сальдо впало з 360 тис. у 1997 році до 100 тис. в 2007-му, за даними ООН, в цей час в Росії проживало понад 6% усіх світових іммігрантів (це другий показник в світі після США).

Однак і така масова імміграція не допомогла стабілізувати чисельність населення. При коефіцієнті народжуваності близько 10 проміле і коефіцієнті смертності 16 проміле, міграційний приріст (різниця між імміграцією та еміграцією) в середньому 40 тис. осіб на рік був просто не в змозі компенсувати перевищення смертності над народжуваністю.

Очевидно, що в Росії йде процес депопуляції, тобто зменшення кількості населення. Якщо він триватиме такими ж темпами, що і в останні 15 років, то вже в найближчі три-чотири роки чисельність населення країни впаде нижче позначки 140 млн, а до середини століття складе близько 125 млн. Можливі й більш песимістичні сценарії, згідно з якими рубіж 125 мільйонів буде пройдений вже до 2020 року, а в середині століття чисельність населення знизиться до 100 млн *.

Процес депопуляції в Росії має суттєві відмінності від того, що відбувається в розвинених європейських країн з убутним населенням. Звичайно, коефіцієнт народжуваності в Росії кілька

* Зацікавлені цією темою можуть докладніше з нею ознайомитися в демографічному інтернет-виданні Демоскоп: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r99/razdel7g2_1. html

нижче, ніж у таких країнах, як Ірландія, Франція, Норвегія, Нідерланди, Великобританія, Швеція, однак він все-таки несуттєво відрізняється від інших європейських країн. Велика частина втрат визначається рівнями смертності, що не мають аналогів у європейському регіоні.
Якщо наприкінці XIX століття очікувана тривалість життя при народженні в Росії становила трохи більше 30 років, а з 1960 по 1991 рік коливалася в районі 68-69 років, то в перебудовні роки вона різко знизилася майже на 5 років, досягнувши до 1994 року рівня 64 року, в тому числі для чоловіків 57,6 років, для жінок 71,2 року. На початку ХХI століття Росія стала надолужувати згаяне, проте до цих пір відстає за цим показником від десятки найбільш розвинених країн світу (США, Бельгія, Канада, Норвегія та ін) на 15-19 років для чоловіків і на 7-12 років для жінок .

На тлі інших країн особливо пригнічує розрив між тривалістю життя чоловіків і жінок. Розрив майже в 15 років пов'язаний, звичайно, і з образом життя, і з спадщиною 1990-х (коли, за деякими оцінками, майже кожен десятий молодий чоловік у віці 20-35 років «працював» у злочинному угрупованні), і з прискореною міграцією людей працездатного віку, і відповідно із збільшенням частки старших віків. Середньостатистичний російський чоловік ледь доживає до пенсійного віку!
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Демографічна ситуація Перед прийнятті нових законів "
 1. ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я. ВООЗ. ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ КАДРІВ
  Історія. Перші закони про організацію медичної допомоги прийняті в епоху Античності (закони Хамураппі; закони 12 таблиць; закони Ману). 1551г. - Московська держава, Стоглавий Собор. 1588г. - Статут ВКЛ (медичні стану відображені з юридичного боку). 1970р. - Законодавство охорони здоров'я СРСР, на основі його основи законодавства про охорону здоров'я союзних республік. Правові
 2. Соціальні та демографічні характеристики військовослужбовців
  Соціальні та демографічні характеристики
 3. Дослідницьке поведінка тварин
  ( синонім: орієнтовне поведінка) - компонент психічної діяльності тварин, що забезпечує біологічно адекватну орієнтацію їхньої поведінки в ситуації новизни. Поряд з орієнтацією, І. п. ж. становить початковий етап будь-якого поведінкового акту і забезпечує тварині отримання життєво важливої ??інформації про загальну ситуацію, про предметному оточенні, про нові об'єкти та зміни, що відбулися
 4. клієнт-(РОДЖЕРОВСКАЯ) ПСИХОТЕРАПИЯ
  клієнт-терапія приділяє увагу повної опрацюванні пацієнтом чотирьох етапів суб'єктивного переживання кризи: 1. Відчуття психологічного дискомфорту - початок усвідомлення кризи. Прикладені зусилля, щоб вийти з травмуючого стану, призводять до посилення та ускладненню кризи. 2. Посилюється і наростає відчуття ізоляції і самотності. 3. Угода, торгівля, бартер.
 5. Приклади прийняття рішень, що ведуть до незадовільних заходам в критичних ситуаціях
  Чому важливо зрозуміти абстрактні ідеї науки про пізнання? Що корисного може отримати з цього матеріалу практикуючий анестезист? Ця модель процесу мислення анестезиста повинна допомогти йому визначити, яка система дій буде успішною і яка неуспішною при виконанні анестезії. У табл. 1.3 наведені приклади того, як модель процесу прийняття рішень дозволяє зрозуміти витоки ментальних помилок.
 6. Дигибридное схрещування і закон незалежного розподілу
  Дигибридное - схрещування, при якому батьки відрізняються за двома ознаками. А - жовтий. а - зел. В - гладк. в - морщить. {Foto10} Решітка ПИНЕТТИ {foto11} F2: 9 (ж. гл.): 3 (ж. м.): 3 (з. гл.): 1 (з. м.) 9 А-В-: 3 А- вв: 3 ААВ-: 1 аавв (розщеплення за фенотипом) 1 ААВВ: 2 ААВв: 4 АаВв: 2 аавв: 1 аавв: 1 ааВВ: 2 аавв: 2 аавв: 1 аавв (розщеплення за
 7. Введення
  У зв'язку з падінням престижу військової служби, відсутністю соціальної захищеності військовослужбовців, в останні роки спостерігається зниження числа бажаючих вступати на військову службу. Це призвело до виникнення серйозних проблем з комплектуванням частин і підрозділів і створило передумови для вступу жінок на військову службу. Нині в Збройних Силах Російської Федерації
 8. Основні демографічні показники в Росії в цілому і в г.Волгодонске
  Демографічні показники - статистичні показники , що характеризують стан населення і його відтворення. До них відносяться показники природного руху населення - народжуваність, смертність (загальна, малюкова, з причин смерті), середня тривалість майбутнього життя. Д. п. є також чисельність і структура населення, щільність населення, рівень освіти ,
 9. Стаття 3. Законодавство у сфері охорони здоров'я
  1. Законодавство у сфері охорони здоров'я базується на Конституції України і складається з цього Закону, прийнятих відповідно до них інших федеральних законів, інших нормативних правових актів Російської Федерації, законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації. 2. Норми про охорону здоров'я, містяться в інших федеральних
 10. Визначення пріоритетних напрямків вдосконалення медичного законодавства в умовах реформування вітчизняної охорони здоров'я
  За минулий з початку 90-х років час в Російській Федерації відбулися істотні зміни в економічній, політичній, соціальній сферах суспільного життя. Погіршилася демографічна ситуація. Смертність населення перевищує такі показники розвинених країн у кілька разів і становить 16 осіб на 1000 населення. Знизилася народжуваність, спад населення складає більше 460 000 чоловік
 11. Прийняття рішень і вихід з кризи
  Ця книга - про прийняття рішень і оволодінні ситуацією кризи в анестезіології. Що таке криза? Це «період підвищеної небезпеки або тривоги, результат якого визначає ймовірність виникнення важких наслідків». У нашому випадку період підвищеної небезпеки звичайно являє собою короткочасне значна подія (або ланцюг подій), чревате безсумнівною і гострої загрозою для пацієнта.
 12. Безпліддя - соціально-демографічна проблема
  Безпліддя - серйозна проблема репродуктології, при якій є поєднання соціального, психічного і фізичного нездоров'я в сім'ї. Фізичне нездоров'я - це хвороба подружньої пари, як єдиного цілого. До соціальних факторів безплідного шлюбу відносяться: зниження соціальної активності найбільш працездатної групи населення; різний вплив частоти безплідного шлюбу на
 13. Стаття 101. Порядок набуття чинності цього Закону
  1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування, за винятком положень, для яких цією статтею встановлені інші строки набрання ними чинності. 2. Глава 1, статті 4 - 9, стаття 10 ( за винятком пункту 4), статті 11 - 13, частина 1, пункти 1 - 4, 6 - 17 частини 2 статті 14, підпункти «б» і «в» пункту 1 частини 1, частина 2, пункт 1 частини 3, частини 4 - 11
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека