Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2, 2008 - перейти до змісту підручника

Четвертий крок: визначення методики реваскуляризації

Якщо на ангіограмах не виявлено критичного пошкодження коронарних судин, хворому призначають медикаментозну терапію, одночасно уточнюють діагноз «гострий коронарний синдром». Звичайно, відсутність ангіографічних ознак пошкодження коронарних судин не може служити приводом для зняття діагнозу «гострий коронарний синдром» за наявності симптомів ішемії, підтверджених біомаркерами. У цих випадках хворі продовжують приймати лікування, визначене для гострого коронарного синдрому без елевації сегмента ST. У пацієнтів з ураженням однієї судини показано перкутанне коронарне втручання зі стентування цієї артерії. У пацієнтів зі множинним ураженням судин тактику реваскуляризації (перкутанного коронарного втручання або АКШ) слід визначати індивідуально. Переважно проводять послідовне використання перкутанного коронарного втручання ураженої артерії, відповідальної за гостру ішемію, з наступним шунтуванням.

Чи не рекомендується міняти антикоагулянти при проведенні перкутанного коронарного втручання. Пацієнтам, які брали фондапарінукс, перед проведенням перкутанного коронарного втручання може бути доданий нефракціонований гепарин.
Пацієнти, які отримували тирофібан або ептифібатид, повинні отримувати інфузії цих препаратів під час перкутанного коронарного втручання. Пацієнтам, не отримували терапію блокаторами глікопротеїнових рецепторів IIb / IIIa, слід переважно призначати абциксимаб перед перкутанним коронарним втручанням.

При плануванні АКШ необхідно відмінити клопідогрель і відкласти операцію на 5 діб, якщо клінічна ситуація дозволяє.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Четвертий крок: визначення методики реваскуляризації "
 1. Коронарна реваскуляризація
  Мета виконання реваскуляризації (шляхом перкутанного коронарного втручання або шунтування коронарних артерій) - лікування при поворотній або триваючої ішемії міокарда, запобігання розвитку ІМ або смерті. Показання для реваскуляризації і вибір стратегії лікування визначаються поширеністю і ангіографічними характеристиками ураження коронарних
 2. ACIP (Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot study)
  Мета: визначити, чи може активну медикаментозне лікування по порівняно з реваскуляризацією поліпшити результати захворювання у пацієнтів з ІХС за даними стрес-тестів і амбулаторного моніторування ЕКГ. Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване. Популяція хворих: клінічно стабільні хворі з ішемією, виявленої за допомогою стрес-тесту або 48-годинного
 3. SIRIUS. TWO YEARS RESULTS (n=1058)
  Мета: оцінити ефективність стентів, елютінірующіх сиролімус, щодо профілактики рестенозов на підставі 2-річного спостереження. Дослідження: багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване. Популяція хворих: див SIRIUS. Кінцеві точки: недостатність стентоване судини (смерть, гострий ІМ в зоні стентоване судини, повторна реваскуляризація стентоване судини). Висновки:
 4. Stent-PAMI (Stent-Primary Angioplasty in Myocardial Infarction, n=1458)
  Мета: порівняти результати стентування (стенти Palmas-Schatz) і балонної ангіопластики у хворих з гострим ІМ. Дослідження: багатоцентрове рандомізоване. Популяція хворих: пацієнти з гострим ІМ (загрудинний біль, елевація сегмента ST) протягом 12 год від початку симптоматики. Спостереження: 6 міс (з повторною коронарографією). Кінцеві точки: первинні - сумарна кількість смертей,
 5. FRISC II (Fast Revascularization during Instability in Coronary Artery Disease)
  Мета: порівняти клінічну ефективність раннього інвазивного та неінвазивного видів лікування хворих з гострими коронарними синдромами без елевації сегмента ST. Дослідження: багатоцентрове рандомізоване. Популяція хворих: пацієнти з нестабільною стенокардією, у яких визначається депресія сегмента ST не менше 1 мм / інверсія зубця T і / або підвищення рівня МВ фракції (серцевого)
 6. Лікування стенокардії
  Основні цілі при лікуванні хворих на стенокардію: - виявлення і лікування захворювань, що погіршують перебіг і клінічні прояви стенокардії, - усунення факторів ризику атеросклерозу, - поліпшення прогнозу і попередження виникнення ускладнень (інфаркту міокарда чи раптової серцевої смерті). - зменшення частоти та інтенсивності нападів стенокардії для поліпшення якості життя.
 7. Зв'язок між реваскуляризацією міокарда та ППШ
  Останнім часом багато уваги приділяється впливу тромболітичної терапії та ангіопластики зі стентування при ІМ на шлуночкові тахіаритмії та виявленню ППШ. Дані більшості досліджень показали, що при тромболітичної терапії ППШ реєструються в середньому в 2-3 рази рідше в порівнянні з пацієнтами, у яких ця терапія не проводилася. При цьому ППШ частіше відзначали при збереженій
 8. перкутанним коронарні втручання при многососудістом ураженні при ІХС
  Однією з дискусійних проблем сучасної інтервенційної кардіології є питання проведення многососудістого ангіопластики у пацієнтів з поширеним коронарним атеросклерозом. Вирішення цього питання вимагає аналізу багатьох факторів: визначення многососудістого поразки, можливість і доцільність проведення повної і неповної реваскуляризації міокарда, аналіз віддалених результатів
 9. ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ після оперативних втручань з реваскуляризації міокарда
  Всі пацієнти після оперативного лікування ІХС потребують постійного застосуванні препаратів для попередження прогресування атеросклерозу і розвитку тромботичних ускладнень (статинів і антитромбоцитарних засобів). Обов'язковою умовою є корекція способу життя, дотримання гіполіпідемічної дієти, нормалізація маси тіла, відмова від тютюнопаління та фізичні тренування з урахуванням
 10. перкутанним коронарні втручання і шунтуючі операції
  Дані порівняння перкутанних коронарних втручань і АКШ представлені в 13 дослідженнях, проведених з 1987 по 1999 р. У цих дослідженнях були рандомізовані 7964 хворих. На 1 -, 3-й і 8-й рік 8-річного спостереження (за винятком результатів 5-го року) статистично значимого відмінності за рівнем смерті серед груп різної стратегії реваскуляризації не спостерігалося. На результати досліджень
 11. DANAMI (DANish trial in Acute Myocardial Infarction I, n=1008)
  Мета: порівняти клінічні результати інвазивної (коронарографія + реваскуляризація) і консервативної стратегій у хворих з документованої ішемією міокарда протягом 1-го тижня після тромболітичної терапії, проведеної з приводу гострого ІМ. Дослідження: багатоцентрове рандомізоване. Популяція хворих: пацієнти з Q-ІМ, яким у перші 12 год проведена тромболітична терапія і у яких
 12. Лікування
  При відсутності своєчасного адекватного лікування у хворих з реноваскулярной АГ розвиваються тяжкі серцево-судинні ускладнення та / або ХНН. Це визначає значимість своєчасної діагностики та при підтвердженні діагнозу «реноваскулярная АГ» напрям в спеціалізовані центри для визначення тактики лікування. В даний час є три підходи до лікування хворих з реноваскулярной АГ:
 13. «Методи емпіричного вивчення особливостей психосоціального розвитку та структури психосоціальної ідентичності індивіда»
  У четвертому розділі проаналізовано досвід розробки і використання стандартизованих методик емпіричного вивчення особливостей психосоціального розвитку та ідентичності індивіда, сформульовані основні вимоги до такого роду методиками, викладені матеріали з розробки та валидизации диференціала психосоціального розвитку. У першому параграфі представлений огляд основних методик емпіричного
 14. SAVED (Saphenous Vein Graft De Novo)
  Мета: порівняти клінічні та ангіографічні результати стентування і балонної ангіопластики при обструкції венозних шунтів. Дослідження: багатоцентрове рандомізоване. Популяція хворих: пацієнти з знову виникли ураженнями у венозних шунтах, що виявляються стенокардією та / або об'єктивними ознаками ішемії міокарда. Звуження просвіту> 60%. Діаметр судини 3-5 мм. Кінцеві точки:
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека