Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

БІОРИТМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

Формою вияву життєвої гармонії в давніх китайців вважалася взаємодія і боротьба протилежностей -Янь-Інь. Рух і спокій, активне й пасивне, зовнішнє і внутрішнє, темне і світле, чоловіче й жіноче, здоров'я і хвороба тощо - дві сторони одного предмету, явища природи. У взаємодії та взаємовпливі, боротьбі протилежностей вбачали видатні мислителі давнини реальну основу всього сущого. Внутрішня боротьба цих сил (саморозвиток), що приводить у рух світ, і є формою вияву життєвої енергії. Недаремно у каноні китайської медицини "Ней-цзин" сказано: "Закон Янь-Інь - це правило в небесах і на Землі, це сутність мільйону різноманітних речей, це початок і сутність життя і смерті". Графічним вираженням принципу полярності є знаменита китайська монада: в колі, розділеному хвилеподібною рискою, знаходяться світле - Янь і темне - Інь, у кожному з котрих у зародку (маленькі кружечки на рисунку) міститься полюс протилежної властивості. Один полюс має значення лише щодо іншого.

Аналізуючи цей символ, російський учений-хронобіолог В. Ягодинський стверджує, що давні науковці, по суті, встановили - живий організм являє собою коливальну систему. У якийсь момент доби (місяця, року) органи працюють найбільш інтенсивно, в інші періоди виявляються особливо піддатливими до різних захворювань та лікувальних впливів.

Звісно, що сьогодні багато уявлень давніх мислителів здаються наївними, однак сама думка щодо живого організму як коливальної системи отримала повне підтвердження у сучасній хронобіології, біоритмології.

Так називають зовсім нову науку, котра посідає особливе місце в системі наукових пошуків, що стосуються головного - здоров'я й життя людей, ритмів людського організму, навколишньої природи та біосфери.


Знаменитий фізик А. Ампер свого часу писав про щастя тих, хто розвиває науку в роки, коли вона ще не завершена, але коли в ній назрів рішучий переворот. Якраз на такому рубежі знаходиться наука про біологічні ритми. Довгий час зріла вона у надрах різних галузей знань. З давніх часів ритмікою життя, природи та суспільства займались різні фахівці: астрономи, філософи, музиканти, механіки, поети і, звісно, лікарі та народні цілителі. В результаті на сьогодні немає жодної сфери людської діяльності, де б не визначилась своя ритмологічна спрямованість.

Зараз у хронобіології склалося понад десяток відносно самостійних напрямів досліджень. Особлива роль серед них належить хрономедичному напрямові.

Великі вчені завжди усвідомлювали необхідність створення єдиної методологічної платформи вивчення ритміки у природі та суспільстві, в окремому організмі та в популяціях населення. Так, ще в 1928 р. український академік-патофізіолог Олександр Богомолець (1881-1946) зазначав, що ритм життєвих процесів за своїми принциповими параметрами подібний до природних циклів: "Ритмічно здійснює Всесвіт свій шлях у нескінченність, законові ритмічного руху слідують космічні процеси... Як день змінює ніч, так бадьорість приходить на зміну сну, і смерть, зруйнувавши життя, поспішає творити його нові форми. Ритмічно плинуть в організмі життєві процеси,і нема жодного серед них, котрий, не ставши патологічним, міг би порушити закон свого ритму. Ритмічно б'ється серце і дихають легені, ритмічно йдуть процеси харчування організму, і сама нервова система слідує своєму закону ритму, створюючи ритм психічного життя».


На думку академіка АМН СРСР В. Казначеєва, питання біоритмології впритул змикаються з найважливішою проблемою сучасного природознавства - проблемою адаптації. Адаптація - одна з фундаментальних якостей живої матерії. Ця якість властива всім формам життя і настільки всеохопна, що її, як і біоритм, можна ототожнювати з поняттям самого життя. Без адаптаційних властивостей неможливо синхронізувати свою життєдіяльність із ритмами навколишнього середовища. Біоритм є частиною процесів адаптації (пристосування), до того ж найвиразнішою їхньою частиною. На сьогодні фахівцям відомо, що стан здоров'я людини - фізичного та психоемоційного - багато в чому залежить від урахування циклів її життєдіяльності, правильної організації ритмів праці, харчування та відпочинку, адаптаційних можливостей. Ось чому істинним критерієм, головним орієнтиром роботи служб охорони здоров'я та всіх інших суміжних галузей і, передусім, індустрії здорового харчування, має стати здоров'я здорової людини, що й є основним об'єктом валеології.

Кожен із нас повсякденно відчуває циклічні коливання в навколишньому середовищі й у своєму організмі, в будь-якому явищі й у різних сферах діяльності. Тому важливість цієї теми й особливо її практичних аспектів очевидна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "БІОРИТМОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"
 1. ДОБОВІ ЗМІНИ ФУНКЦІЙ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛЮДИНИ
  Схід і захід Сонця, день і ніч, сон і бадьорість... Це все добовий цикл, або, як його називають хронобіоло- ги, циркадний ритм. Дивне, глобальне явище, пов'язане з обертанням Землі. Відомий ленінградський геолог Б. Личков часто підкреслював, що "прогрес органічних форм повністю залежить від обертання нашої планети, оскільки зміна тваринного світу є похідною від змін структури рельєфу і
 2. БІОРИТМИ ДОВГОЛІТТЯ
  Ми хочемо жити довго. І не просто жити, а й довго бути молодими. На жаль, будучи молодими, ми нерідко робимо все можливе, щоб скоріше розтринькати капітал здоров'я. І, лише досяглій мети, починаємо шукати чудодійний засіб, котрий допоміг би повернути втрачене. Пошуки "еліксиру молодості", рецепту безсмертя вабили представників багатьох поколінь людей протягом тисячоліть. Спроби вирішити цю
 3. ОСОБЛИВОСТІ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
  Наші пращури свято зберігали народні традиції й звичаї, передаючи їх із покоління в покоління. Про культуру, спосіб їхнього життя свідчать численні археологічні розкопки, літописи, билини, легенди, перекази, думи, пісні, народні казки. Предки залишили нам у спадок напрочуд поетичні, художньо виразні обряди, що освячували найважливіші події в житті людини, роду, суспільства, надаючи їм
 4. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  У епізоотології вірусних хвороб є особливості, що відрізняють їх від інфекцій бактеріального характеру. Плин вірусної інфекції. Гострий плин характеризується яскравим проявом клінічних ознак хвороби (наростанням їх числа і виразністю прояву, потім - у залежності від біологічних властивостей вірусу, фізіологічного й імунобіологічного стану організму, видужання чи загибелі тварини). Приклади
 5. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ 1
  Які відомості про людину має наука? 2. Завдяки чому всі системи та органи людини діють узгоджено? 3. Що таке енерго-інформаційні взаємодії? 4. Яким є місце Людини у загальнопланетарному розвитку згідно із вченням В. Вернадського? 5. Поняття про біосферу та ноосферу. 6. Якими є давні уявлення щодо місця людини на Землі? 7. Що таке коеволюція і її актуальність для сьогодення?
 6. "ТРЕТІЙ СТАН" З ПОЗИЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ
  Саме з позицій інформаційних принципів та їх пристосування до медико-біологічних завдань трактує "третій стан" людського організму російська журналістка В. Климова. Кібернетичний підхід дає можливість авторові побачити людину як "зсередини", так і "ззовні"; простежити, як пристосовуються органи людини до зовнішнього світу; виявити динамічну постійність нестійкості організму та гармонію постійної
 7. КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ В БОРОТЬБІ З ПЕРЕДЧАСНИМ СТАРІННЯМ
  Сказане визначає актуальність розроблення і впровадження нових ефективних засобів та методів корегування функцій організму, підвищення резистентності до несприятливих чинників, сповільнення процесів старіння та збільшення тривалості життя, що є одним із основних завдань валеології. Відомий натуропат і прихильник здорового способу життя П. Брегг писав: "Від часів Адама й Єви найважливіша
 8. НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВ БЮКОМПОНЕНТАМИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  Майбутнім фахівцям харчової промисловості, зокрема спеціалістам із оздоровчого харчування, та й широкому колу читачів, необхідно детальніше знати засоби боротьби з вільними радикалами за допомогою харчових продуктів. Завданням антиоксидантів харчових продуктів е, як видно з наведеного вище, нейтралізація та знешкодження дії вільних радикалів, що спричиняють в організмі людини ряд негативних
 9. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
  Еустрес (грец. еи - добре, правильно; англ, stress - напруження) - "хороший стрес", позитивні форми стресу (наприклад, сильна радість). Г. Сельє розглядав еустрес як синдром, що сприяє збереженню здоров'я. Психологія здоров'я (син.: валеопсихологія, валеологічна психологія) - один із розділів валеології, націлений на вдосконалення механізмів психосаморегуляції для підвищення психоемоційної
 10. Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя
  Як уже відомо, предметом вивчення санології є здоров'я, а об'єктом - людина здорова та людина в "третьому" стані. Щоб дослідити здоров'я, потрібно знати феномен людини, принципи її організації. Дослідження останніх років на основі квантової фізики, нейрофізіології і психології (Бом, Прибрам, Пригожий, Вульф та інші) дозволили розглянути людину як мікрокосм із поняттям голограмного принципу
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека