ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчально-методичне посібник. Введення в професію: основи діяльності психолога батальйону, полку (Корабля 1 рангу), 2004 - перейти до змісту підручника

Біографічний метод

Предметом біографічного методу є життєвий шлях людини, в процесі якого формується особистість, відбувається складний процес становлення індивіда, його прилучення до суспільних норм, формування готовності до виконання різних рольових функцій, вироблення індивідуальних цінностей, світогляду, характеру і здібностей людини.

Багатомірність біографії людини, що включає в себе сукупність діяльностей і відносин, ролей і функцій, визначає комплексність методу. Для того щоб охопити все це різноманіття і отримати достовірну інформацію, потрібна система конкретних методів.

Основними джерелами біографічних даних є:

офіційні біографічні документи (характеристики, автобіографії та ін);

практичні результати діяльності (активність у громадській роботі, успішність у виконанні різних нормативів і завдань тощо);

автобіографічні дані (автобіографія, біографічна анкета, бесіда).

Збір біографічного матеріалу починається з вивчення офіційних документів особової справи. Основну мету аналізу документації можна визначити як отримання інформації про біографічних даних, стан здоров'я, моральних і індивідуально-психологічних якостях, військово-професійної спрямованості та підготовленості військовослужбовця.

Робота з документами допомагає скласти попереднє, але доволі цілісне уявлення про обследуемом. Аналіз практичних результатів його діяльності дає можливість отримати інформацію про ступінь сформованості досліджуваних якостей. В автобіографії військовослужбовця необхідно звернути увагу на характер його спілкування з оточуючими, громадську активність, інтереси і схильності, військово-професійну спрямованість. Автобіографія дозволяє простежити цілісну картину життєвого шляху, засновану на спогадах.

Одним з основних методів збору інформації є біографічна анкета, яка в досить повному обсязі дозволяє отримати точні дати і об'єктивні факти життя, оцінити спрямованість, схильності, моральні та інші індивідуально-психологічні якості військовослужбовця, визначити їх відповідність змісту професійної діяльності.

Розширити і уточнити отриманий матеріал можна в ході індивідуальної бесіди.

Біографічні дані, отримані за допомогою різних методів, для полегшення їх подальшого аналізу упорядковуються в хронологічній таблиці.





Використовуючи хронологічну таблицю, проводять динамічний аналіз різних форм активності особистості, розвиток її інтересів і схильностей.

Якісна обробка всього біографічного матеріалу зводиться до інтерпретації та опису особистості за життєвими показниками, до оцінки її спрямованості, характеру, здібностей, схильностей і т.д. Основним завданням інтерпретації життєвого шляху є встановлення послідовності зародження властивостей і особливостей особистості, їх вираженості, обумовленості тими чи іншими факторами біографії.

Основними напрямками інтерпретації біографічного матеріалу є:

визначення факторів розвитку даного військовослужбовця (середовища розвитку, власної діяльності людини та ін
) ;

визначення індивідуальних фаз життєвого шляху;

аналіз структури факторів у кожній фазі;

виявлення зв'язків між фазами індивідуального розвитку.



Біографічна анкета (варіант)

Анкета спрямована на виявлення та оцінку моральних якостей військовослужбовця, його військової спрямованості, рівня підготовленості, схильність до організаторської діяльності та інших індивідуально-психологічних якостей особистості, їх відповідності змісту професійної діяльності.

Оцінку громадської активності, моральних якостей обстежуваного, його інформованості в питаннях політичного життя можна дати з питань 14, 15, 16, 29, 35 додається анкети.

Рівень військової спрямованості оцінюється за його світоглядної позиції щодо військових професій, представленості тих чи інших мотивів і інтересів, якими керується військовослужбовець при виборі своєї професії (питання 8, 13, 16, 22, 23, 31 , 37).

Вивчення широти спрямованості, яка визначається обсягом особистих інтересів і потреб, забезпечує аналіз відповідей на питання 15,19, 25, 26, 27, 28, 29, 38.

Усвідомленість спрямованості проявляється в точному знанні вимог військової служби до людини і адекватному співвіднесенні цих вимог з власними можливостями і здібностями (питання 31, 36, 37).

Про стійкість професійної спрямованості можна судити за відповідями на питання 4, 5, 6, 7, 12, 24.

Схильність до організаторської роботи дозволяють виявити питання 5, 14, 15, 16, 23, 30, орієнтовані на аналіз досвіду організаторської роботи, принциповості у взаєминах з товаришами, інтересу до постійних контактів з людьми, громадської активності .

Про індивідуально-психологічних якостях особистості можна судити за характеристикою соціально-психологічної адаптації військовослужбовця (питання 9, 10, 11, 30, 32, 33, 34) і пізнавальним інтересам (питання 4, 12, 13 , 17, 18, 19, 29).

Інтереси та можливості військовослужбовця у сфері фізичної культури і спорту характеризують відповіді на питання 20, 21, 25, 29.

Інструкція:

«Товариші! Уважно прочитайте кожне питання і запишіть відповіді на окремому аркуші паперу. Якщо питання має готові варіанти відповідей, виберіть той з них, який найбільш повно і точно відображає Вашу думку. Якщо жоден із запропонованих варіантів Вам не підходить, напишіть свою відповідь. Якщо в ході роботи виникнуть питання, підніміть руку - до Вас підійдуть і допоможуть. Працюйте самостійно, швидко і акуратно ».

1. Прізвище, ім'я, по батькові.

2. Рік, місце народження.

3. Соціальне походження (з робітників, службовців, військовослужбовців, селян).

4. Освіта (середня, середня спеціальна, незакінчена середня, вища), громадянська спеціальність.

5. Чи маєте трудовий стаж (скільки років, за якою спеціальністю)?

6. Відомості про батька і матері (П.І.Б., вік, освіта, професія).

7. Ставлення батьків до Вашого заклику в армію (несхвалення, байдужість, схвалення).

8. Хто з родичів служив (служить) в армії?

9. Відносини з батьками (погані, задовільні, хороші).

10.
Як часто проводили вільний час всією родиною разом (дуже рідко, досить часто, майже завжди)?

11. Чи повністю Вас задовольнила навчання в школі, взаємини з товаришами (швидше ні, ніж так; важко точно відповісти; загалом, так)?

12. Чи робили Ви спроби вступити до навчального закладу (в яке, за якою спеціальністю, в якому році)?

13. У роботі яких гуртків Ви брали участь (технічному, літературному, історичному, художньому, «умілі руки», математичному, авіамодельному, військово-прикладних, інших)?

14. Які постійні громадські доручення виконували? Коли?

15. Які нагороди, заохочення Ви отримували? За що?

16. Чи доводилося Вам виступати по радіо, телебаченню, в пресі, на мітингах і зборах? Як часто?

17. Перерахуйте 3 - 4 шкільних предмета, які Вам подобалися і не подобалися.

18. Вкажіть середній бал атестата.

19. З яких предметів Ви відвідували факультативні заняття з фізики, математики, історії, літератури, інші)?

20. Чи займалися Ви в спортивній секції? По якому виду спорту?

21. Чи брали Ви в спортивних змаганнях? Яких результатів досягли?

22. Чи подобаються Вам заняття з початкової військової підготовки?

23. Які обов'язки Ви виконували, беручи участь у військових іграх?

24. Назвіть відомих Вам з історії Великої Вітчизняної війни полководців, флотоводців, військових льотчиків, військових інженерів, конструкторів військової техніки.

25. Перерахуйте Ваші захоплення та інтереси.

26. Назвіть Ваші улюблені книги.

27. Назвіть фільми, які справили на Вас враження.

28. Які телевізійні передачі Ви любите дивитися?

29. Чим Ви займаєтеся з великим інтересом (точними науками, гуманітарними науками, спортом, громадською роботою, оформлювальними роботами, інше)?

30. Чи були Ви лідером в групі і організатором колективних заходів (ні, дуже рідко, іноді, досить часто, часто)?

31. Чи хочете Ви служити в армії? Коли вперше виникло це почуття? У чому причина?

32. Чи часто Ваша думка розходилося з думкою батьків (майже завжди, часто, іноді, ніколи)?

33. Чи часто Ваша думка розходилося з думкою вчителів (майже завжди, часто, іноді, ніколи)?

34. Якщо Ваша думка розходиться з думкою оточуючих, поступаєте Ви згідно Вашим поглядам (завжди роблю те, що сам думаю; коли як; завжди роблю те, що оточуючі)?

35. Вкажіть 2 - 3 найважливіших, на Ваш погляд, події поточного року у міжнародному житті та у внутрішньому житті країни.

36. Які якості особистості, на Вашу думку, розвинені у Вас добре, а які ще слід розвивати, щоб стати хорошим військовим фахівцем?

37. Хто з відомих Вам людей служить для Вас прикладом у житті? Чому?

38. Що, на Вашу думку, складе в ході військової служби найбільшу складність для Вас (беззаперечне підпорядкування, фізичні навантаження, віддаленість від будинку, висока особиста відповідальність, подолання деяких власних негативних звичок нахилів, інше)?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Біографічний метод "
 1. Види експерименту
  Розглянемо застосування різних видів і форм експерименту в акмеологічному дослідженні. Види експерименту можуть відрізнятися в залежності від мети, змісту гіпотез, від умов проведення. Найбільш сприятливий для задач акмеологічного дослідження природний експеримент, обгрунтований А.Ф.Лазурский. Він полягає у наближенні до природних умов життя і діяльності суб'єкта, в яких
 2. психобіографічний метод
  У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечливі завдання: стиснення інформації про особу (наприклад, в ситуації відбору) і "розгортання" інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад, в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології застосовується
 3. Основні напрямки вимірювання особистого та професійного розвитку
  Поряд з знанням того, як проводиться процедура вимірювання або як влаштована відповідна вимірювальна шкала, дуже важливо представляти основні напрямки, в яких проводиться вимірювання при оцінці особистісного та професійного розвитку. Якщо цю оцінку розглядати на прикладі державної служби, то в першу чергу важливо оцінити такі аспекти особистості і професіонала як
 4. Б
  БІОГРАФІЯ (від грец. Bios - життя і grapho - пишу) - унікальна сукупність подій, обставин і фактів особистого життя людини. Ш. Бюлер назвала життєвий шлях індивідуальної історією, точно зберігши його індивідуальний характер і одночасно підкресливши його закономірність як будь-якої історії. На думку Б. Ананьєва, акмеологія при комплексному вивченні людини повинна надавати особливого значення
 5. Самоактуалізація в контексті життєвого шляху людини
  Розглянувши історію розробки, структуру та основні елементи теорії самоактуалізації, а так само деякі теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з цією теорією і її практикою, необхідно зупинитися на питанні про місце процесу самоактуалізації в життєвому шляху людини. Нас цікавитиме загальна характеристика життєвого шляху людини і значення понять, що застосовуються для його
 6. Ситуаційний підхід у психології: теорія і практика вивчення смисложиттєвих орієнтації педагогів
  Традиція вивчення особистості в контексті концепції ситуаціонізму налічує в психології кілька десятиліть. Виникнувши в 30-і рр.. ХХ-го століття як варіант вирішення проблеми детермінації соціальної поведінки та ролі особистості в ній, даний напрямок дуже швидко стало самостійної дослідницької парадигмою в соціальній психології та психології особистості. Найбільш інтенсивно «ситуаційний»
 7. Основний зміст роботи
  Акмеологічекій процес розвитку професіонала характеризується як висхідний, випереджаюче (Е.Н.Богданов, А.А.Бодалев, А. А.Деркач, В. Г. Зазикін, Н.В. Кузьміна та ін), з спрямованістю до вершин зрілості, що поєднує особистісний розвиток з професійним (на етапах соціалізації та професіоналізації). Розвиток багатопланово (В.С.Мерлин, Е.А.Клімов тощо) і об'єднує дозрівання, фенотипічні
 8. Квантифікація особистісні особливості людини
  Особистість виключно складна, пластична , суперечлива, індивідуально-неповторна, оригінальна. Чим вище рівень професійної майстерності особистості, тим більшою мірою в ній виражений індивідуальний стиль діяльності, її індивідуальність. На цю індивідуальність не накладаються, або накладаються насилу загальні закономірності. Але все ж з кожним десятиліттям, а останнім часом з
 9.  БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД У акмеологическое СИСТЕМАХ "стискаєте" ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОСОБИСТОСТІ ПО ЕФЕКТ куммулятівная ПРИЧИН
    У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечливі завдання: стиснення інформації про особу (наприклад в ситуації відбору) і "розгортання" інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології
 10.  ПРО РОЛЬ БІОГРАФІЇ У ВИВЧЕННІ ОСОБИСТОСТІ
    Найбільш типовим прикладом систем, "стискають" інформацію про особистості, є акмеологические системи професійного психологічного відбору. У цих системах дедалі вагоміше місце посідають біографічні дані, біографічний метод. Це пояснюється рядом причин. По-перше, ситуація склалася в області професійного психологічного відбору така, що в більшості
 11.  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЦЬ РОЗПОДІЛУ
    Існують десятки різних варіантів біографічного методу. Тут буде представлений один з них, на наш погляд, найбільш перспективний при створенні експертних систем в психології, акмеології. У всякому разі, ця методика покладена в основу експертної системи PSY. При створенні даної методики ми виходили з того, що в силу внутрішньої активності особистості, її самосвідомості
 12.  МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ розвиток особистісних якостей ЗА ДОПОМОГОЮ СКЛАДАННЯ ТАБЛИЦЬ РОЗПОДІЛУ (Аналіз тенденцій розвитку особистості на основі концепції куммулятівная причин)
    Прогнозування розвитку особистості носить імовірнісний характер. при цьому може бути широко застосована теорія ймовірностей, математична статистика. Проаналізуємо з цієї точки зору отримані таблиці розподілу & / старанність, працьовитість працівників /. Це таблиці розподілу, які містять значення випадкових величин Х1, Х2, Х3, Х4, Х5. Кожна з величин Xi приймає те
 13.  БІОГРАФІЧНІ МЕТОДИКИ, ПОБУДОВАНІ за ефектом Факторну ПРИЧИН
    В даний час біографічний метод дослідження переживає нову смугу свого зльоту. При цьому спостерігається як би дві тенденції його ефективного розвитку: у руслі концепції факторних і в руслі концепції куммулятівная причин. Концепція факторних причин психологічно ближча людині, так як відповідає фундаментальним особливостям нашого мислення. Однак найбільш прогностичність
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека