ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Т.А.Колтунович. Етичний кодекс психолога, 2007 - перейти до змісту підручника

Бар'єри і труднощі спілкування та їх подолання у роботі психолога

Досить часто інформація, яка циркулює між людьми наштовхується на різні бар'єри. Найсуттєвішими бар'єрами, які виникають на міжособистісному рівні, є комунікативні .

У процесі взаємодії «психолог-клієнт» можуть виникати фонетичні, стилістичні, семантичні, логічні та смислові бар'єри [2, c.98-105].

Фонетичний бар'єр - перешкода, створена особливостями мови психолога чи клієнта. Причини виникнення цього бар'єру такі: учасники комунікативного процесу розмовляють різними мовами, діалектами, мовою-скоромовкою, дуже гучно чи занадто тихо; мають суттєві дефекти мови та дикції; перекручують граматичну структуру висловлювань; невиразна мова, велика кількість слів-паразитів, та ін.

Смисловий бар'єр - непорозуміння між людьми, які виникають внаслідок того, що одне повідомлення має для них різний смисл. Слово у різних ситуаціях може мати неоднаковий смисл, який завжди є індивідуально-особистісним: він зароджується у свідомості того, хто говорить, але не обов'язково є зрозумілим тому, хто слухає. Причини виникнення: незбігання смислів висловлювань, прохань, наказів. ..; ігнорування поглядів, цінностей, системи особистісних смислів співрозмовника; відмінності у знаннях, інформаційному фонді співрозмовників та ін.

Семантичний бар'єр - незбігання у системах значень партнерів по комунікації - тезаурусах (лінгвістичних словниках мови) - з певною смисловою інформацією. Причини виникнення: партнери користуються однаковими знаками (і словами) для позначення різних речей; обмежений словниковий запас одного зі співрозмовників; соціальні, культурні, психологічні, національні, релігійні, професійні, групові та інші відмінності; невідповідність між мовними засобами, що використовує комунікатор та мовними ресурсами реципієнта; індивідуальні особливості реципієнта, передусім здатність оперувати мовою як засобом мислення.

Стислістичний бар'єр - невідповідність стилю мови комунікатора і ситуації спілкування або стилю мови й актуального психологічного стану реципієнта. Причини виникнення: панібратська манера спілкування; використання стилю спілкування, який може бути недоречним, занадто важким, не відповідати комунікативній ситуації і намірам партнера; використання стилю, який має примусові акценти («вам потрібно», «ви зобов'язані», «ти повинен» та подібні, у реципієнта виникає явний або прихований спротив); неправильна організація повідомлення (повідомлення сприймається краще, якщо воно побудоване від уваги до інтересу; від інтересу до основних положень; від основних положень до заперечень і запитань; відповіді, висновки, резюмування); форма і зміст комунікації не відповідають одне одному (наприклад, запрошена на розмову людина, змушена вислуховувати монолог.
Це провокує незадоволення, нерозуміння інформації, оскільки негативні емоції заважають зосередитись і сприймати почуте); інформація представляється науково-канцелярським стилем, більш зрозумілим при читанні й утрудненим при слуховому сприйнятті та ін.

Для психолога важливо знати симптоми того чи іншого бар'єру, шляхи його подолання, оскільки, досить часто він стає причиною більш серйозних психологічних проблем.

Завдання психолога швидко помічати та долати бар'єри, а головне - не створювати їх.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Бар'єри і труднощі спілкування та їх подолання у роботі психолога"
 1. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Проблема етики та етичності у психології. 2. Поняття «професійної етики психолога». 3. Основні етичні норми та вимоги до особистості психолога. Література: 1. Етичний кодекс психолога / Психолог. - 2004. - №43 (139). - С.1-4 (вкладка). 2. Вачков И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В.И.Вачков,
 2. Етичні проблеми та зваби практичної психології
  Здоровою є людина не вільна від проблем, а та, котра вміє з ними поводитись. Н. Пезешкіан Якщо у психолога немає професійної гідності й совісті, то в нього немає й етичних проблем. Наслідки спілкування з психологом мають велику особистісну значимість для клієнта. Яким буде втручання психолога - розвиваючим чи руйнуючим особистість клієнта - залежить від дотримання психологом етичних
 3. Етичні проблеми у науково-дослідницькій діяльності психологів
  Серед етичних проблем у науково-дослідницькій діяльності психолога виокремимо такі [6, c.289-294]: 1) Надмірне експериментування. Психолог заради отримання «цікавих результатів» ставить інтереси науки чи свої кар'єрні інтереси вище за інтереси клієнтів. Звичайно, і психолог-дослідник, і психолог-практик повинні вести науковий пошук, але як тільки вони відчують, що почали ставитися до клієнтів
 4. Основні цінності консультування та психотерапії
  Психологічне консультування - це вид психологічної допомоги, орієнтований на подолання проблем психологічного характеру. У важкий момент життя психолог-консультант може допомогти перебороти стрес, краще зрозуміти життєву ситуацію, прийняти зважене рішення. Інакше кажучи, у ході психологічного консультування у людини з'являється можливість ширше глянути на ситуацію, по-іншому оцінити свою роль у
 5. МОДУЛЬ 1. ЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
  НЕ 1.1. Вступ до курсу «Етичний кодекс психолога» План: 1. Поняття етичного кодексу психолога. Функції та завдання дисципліни. 2. Зв'язок етики та психології. 3. Основні поняття дисципліни. 4. Історія становлення етичного кодексу психолога у світі та в Україні. Домашнє завдання: Окресліть міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Етичний кодекс психолога» Література: 1. Етичний
 6. Модуль - контроль (підсумковий)
  Модуль 1 1. Охарактеризуйте значення, функції та завдання дисципліни «Етичний кодекс психолога». Дайте характеристику основним поняттям дисципліни. 2. Дайте визначення поняттю «професійна етика психолога». Охарактеризуйте основні норми та вимоги, яких психологу необхідно дотримуватися у професійній діяльності. 3. Розкрийте міждисциплінарні зв'язки дисципліни. Чи можна говорити про
 7. ВПЛИВ КОЛЬОРУ ТА МУЗИКИ НА НАСТРІЙ І СТАН ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
  Навколишні кольори і звуки теж можуть як викликати стрес у нашому житті, так і пом'якшувати його, причому часто настільки невловимим чином, що все це відбувається під свідомо. Хоча вивчення реакцій організму на колір досі перебувають у зародковому стані, останнім часом учені зробили кілька дивовижних відкриттів. Вони виявили, наприклад, що червоний колір є збуджуючим і стимулюючим. Він може
 8. ПРОТИСТОЯННЯ СТРЕСАМ ТА ЇХНІМ НАСЛІДКАМ
  Оскільки стрес існує, то існують і різні методи боротьби з ним. Американський бізнесмен та психолог Д. Карнегі дає з цього приводу ряд рекомендацій. Ось основні з них: - живіть у відліку сьогоднішнього дня. Дійсно, чи варто хвилюватись, переживати через те, що сталось з вами вчора, місяць тому, переживати знову події, що давно минули? Забудьте про них; - пам'ятайте про непоправну шкоду,
 9. АНТИСТРЕСОВІ ІНГРЕДІЄНТИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  Велику роль у подоланні стресів, особливо фізичного походження, відіграють продукти харчування з підвищеним вмістом так званих антистресових вітамінів - вітамінів групи В. Як відомо, вітаміни - це органічні сполуки, необхідні людському організму в дуже невеликих кількостях для підтримання життєдіяльності, росту тощо. Функції вітамінів в організмі найрізноманітніші. Несподівана популярність так
 10. Предмет, функції та завдання дисципліни
  Дисципліна «Етичний кодекс психолога» призначена для викладання студентам спеціальності «Психологія», «Практична психологія», «Соціальна психологія», «Педагогічна психологія». Це відносно нова дисципліна, яка сформувалася на межі психології, етики, юриспруденції. Етичний кодекс психолога - дисципліна, спрямована на вивчення основних норм, правил та цінностей, яких повинен дотримуватися
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека