Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В.Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2, 2008 - перейти до змісту підручника

Балони-катетери

Типи балонів-катетерів

В даний час для виконання ЧТКА використовують катетери двох типів: «over-the-wear» (катетери навколо провідника) і «rapid exchange», або «monorail» (швидкозмінних катетери) (рис. 1.28).Рис. 1.28.

Типи балонів-катетерів: балон-катетер «over-the-wire»

(А); балон-катетер «monorail» (Б)

Катетери «over-the-wire» (рис. 28 А) - стандартні двопросвітні балони-катетери з просвітом для провідника по всій довжині. У цій системі внутрікоронарний провідник і балон-катетер рухаються незалежно один від одного, що дозволяє залишати провідник за місцем ушкодження коронарної артерії, у той час як балон-катетер видаляється з артерії в просвіт провідникового катетера. Ця система дозволяє також змінювати провідники як поза провідникових катетерів, так і в тих випадках, коли балон-катетер знаходиться в просвіті провідникового катетера.

Недоліком балонів-катетерів «over-the-wire» є їх порівняно великий профіль, який не дозволяє застосовувати їх з провідниковими катетерами малого діаметру.

Ці балони вимагають значної підтримки з боку провідникового катетера при їх проведенні через пошкоджену ділянку коронарної артерії. Для зміни балона-катетера цього типу зі збереженням положення верхівки провідника за пошкодженим ділянкою коронарної артерії необхідні провідники, котрі мають подвійну довжину (> 3 м). Для управління цією системою потрібні два лікаря.

Будова балонів-катетерів «monorail» (див. рис. 1.28 Б) дозволяє проводити їх швидку заміну в коронарному руслі, використовуючи коронарні провідники звичайної довжини. Ці катетери по всій своїй довжині містять тільки один просвіт, який служить для роздування балона, а другий просвіт, де міститься провідник і який відкривається торцевим дистальним отвором, займає тільки 10-15 см дистального відділу. Внаслідок того, що подвійний просвіт є тільки в дистальної частини катетерів «monorail», товщина таких катетерів менше, ніж систем «over-the-wire», що покращує візуалізацію артерії при контрольній коронарографії, яку проводять з остающимся балоном-катетером усередині провідникового катетера.

Переваги цих катетерів перед катетерами «over-the-wire» полягають у тому, що, по-перше, вони не вимагають довгих провідників для зміни балонів-катетерів, а по-друге, такими системами під час операції може управляти один хірург без допомоги асистента. Недоліком катетерів «monorail» є необхідність значної підтримки з боку провідникових катетерів, причому маніпулюючи одночасно провідником, провідниковим катетером і балоном-катетером, лікар стикається з певними труднощами.
Крім того, в тих випадках, коли необхідна зміна провідника, потрібне видалення з провідникового катетера всієї системи.

Перфузійним балони-катетери є варіантом катетерів «monorail», які, на відміну від інших систем, мають бічні отвори проксимальніше і дистальніше балона, в просвіті, призначеному для провідника. Це дозволяє току крові потрапляти в коронарну артерію дистальніше роздутого балона, що допускає збільшення часу його роздування. Фірми-виробники випускають перфузійні катетери двох розмірів: 60S і 40S. Катетери 60S перфузують через балонну систему 40-50 мл крові в 1 хв. Катетери 40S більш низькопрофільні, проте через них в дистальное русло проходить 30-40 мл крові в 1 хв. Застосування цих катетерів показано в тих випадках, коли хворий не може перенести тривалого роздування балона внаслідок розвивається ішемії міокарда. Перфузійні катетери застосовують при важкій стенокардії, зниженій функції ЛШ або в тих випадках, коли морфологія атеросклеротичного ушкодження артерії вимагає пролонгованої роздування балона (кальциновані або фіброматозні бляшки). Застосування перфузійних катетерів обмежує їх порівняно велика товщина, яка ускладнює або унеможливлює їх просування по звивистих ділянках артерії.

Характеристики балонів-катетерів і вибір балонних систем для ЧТКА

Балони в балонах-катетерах всіх систем виготовлені з матеріалу, який більшою чи меншою мірою стійкий до нагнітання тиску. По цій характеристиці всі балони діляться на «податливі» і «непіддатливі». Роздування податливих балонів вище номінального («паспортного») тиску призводить до збільшення діаметра роздутого балона приблизно на 10-20% понад встановлений. Непіддатливі балони зберігають свій розмір навіть у тих випадках, коли тиск у них перевищує номінальне на кілька атмосфер (рис. 1.29).

Балони, виготовлені з різних матеріалів, володіють перевагами і недоліками. Податливі балони дешевше; це дозволяє використовувати декілька балонів-катетерів при проведенні однієї операції, проте податливі балони при роздуванні (особливо повторних) під тиском вище номінального перевищують заданий розмір, що призводить до диссекции інтими. У тих випадках, коли такі балони використовують для ЧТКА при множинних пошкодженнях коронарних артерій, ангіопластику необхідно виконувати спочатку в судинах малого діаметру.

Важливими характеристиками балонів-катетерів є їх здатність легко просуватися по руслу до місця пошкодження коронарних артерій (0 "аскаИШу) і передавати прикладену хірургом силу по катетеру до балона (pushability).
Ці характеристики залежать від властивостей матеріалу, з якого виготовлений балон-катетер.

Здатність катетера легко просуватися всередині артерії - функція як балона-катетера, так і провідника. Важке просування балона всередині судини, незважаючи на прикладені зусилля, може бути викликано тертям балона-катетера або про провідник, або про провідниковий катетер, або про стінку судини. Хоча балони-катетери та маркуються по цій характеристиці, її важко оцінити об'єктивно.

Також важко оцінити об'єктивно здатність катетера передавати прикладену хірургом силу. У більшості стандартних систем цей показник приблизно однаковий.Рис. 1.29.

Схема дилатації балоном-катетером ригидного стенозу з використанням різного тиску

(А); криві залежності розміру балона (Б) від внутрібаллонного тиску для трьох видів матеріалів різної податливості. Всі три балони при тиску 6 атм. мають номінальний розмір 3 мм

Більшість балонів-катетерів пропускають ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА провідники завтовшки 0,010-0,014 дюйма. Однак при відборі балона-катетера для ЧТКА необхідно враховувати, що в певних випадках (наприклад при субтотальних стенозах) можуть знадобитися жорсткі ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА провідники розміром 0,018 дюйма. У таких випадках для ангіопластики необхідно вибирати системи «over-the-wire», провідниковий просвіт яких здатний пропускати подібні провідники.

При виборі діаметра балона для ЧТКА виходять з того, що співвідношення діаметра роздутого балона і діаметра ділатіруемой артерії повинно бути 1:1. Співвідношення розмірів балона і просвіту артерії більше 1,2:1,0 може привести до розвитку ускладнень. Діаметр просвіту артерії визначають по сегменту, який слідує за ураженою ділянкою. Для визначення діаметра просвіту артерії використовують відомий діаметр провідникового катетера (7 F - 2,31 мм, 8 F - 2,64 мм, 9 F - 2,97 мм, 11 F - 3,63 мм). Просте візуальне визначення необхідного розміру балона менш точно, проте більшість хірургів застосовують цей метод.

Ще одним важливим параметром є довжина балона, яка повинна максимально відповідати довжині ураженого сегмента.

При виборі балона для ангіопластики особливу увагу приділяють його профілю (розміром балона в стислому стані). Низькопрофільні балони краще проходять через покручені і змінені сегменти коронарних артерій. У більшості сучасних систем для ЧТКА профіль балона становить <1 мм (0,033-0,035 дюйма).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Балони-катетери "
 1. Витяг ембріонів
  Ембріони витягують хірургічним і нехірургічним шляхом. Хірургічний шлях - це витяг ембріонів через розріз черевної стінки в області голодної ямки. Застосовуються й інші оперативні доступи: через розріз по білій лінії живота, через верхній звід піхви. Незалежно від оперативного доступу матку підтягують до операційній рані, роблять невеликий розріз стінки одного з рогів
 2. Вхідні отвори (порти вводу) для медичних газів і регулятори тиску
  Балони приєднуються до наркозний апарат за допомогою збірного підвісного пристрою (підвісний скоби) і є джерелом стислих медичних газів (рис. 4-1). Сборное підвісний пристрій складається з індексованих штуцерів (див. відповідний розділ в гол. 2), прокладки, газового фільтру і контрольного клапана, що перешкоджає ретроградного потоку газу . Тиск у балоні вимірюється
 3. однопросветному ендотрахеапьние трубки з бронхоблокатором
  бронхоблокатора - це балони, які в здутому стані проводять через однопросветную ендотрахеальну трубку або збоку від неї. В роздутому стані бронхоблокатора вибірково перекриває просвіт бронха. У клініці використовується однопросветному ендотрахеальний трубка з бічним каналом для бронхоблокатора (трубка "Юнівент"). При введенні трубки бронхоблокатора НЕ роздутий. Трубку просувають увігнутою
 4. Довгі стенози
  Довгі стенози в коронарних артеріях - це атеросклеротичні ураження протяжністю> 20 мм (рис. 1.113). Хоча ефективність ангіопластики при довгих стенозах трохи нижче загальних показників при ЧТКА, реально досягти оптимального ефекту можна в середньому в 87% випадках (від 74 до 97%) при ураженнях довжиною> 20 мм (табл. 1.39). У таблиці розглядаються випадки використання балонів стандартної
 5. НЕПОЛАДКИ У кислородоснабжение
  Визначення Газ, що подається в наркозний апарат, не містить 100% О2-Причини Пошкодження трубопроводу в процесі установки або ремонту централізованої системи кислородоснабжение. Неправильне підключення О2-шланга до гнізда центральної системи. Приєднання 0 ^-шланга до некіслородному роз'єму системи газопостачання. Інше джерело газу, приєднаний до кисневого шлангу через
 6. Шляхи введення парентерального харчування
  Катетеризація центральних вен. Цей шлях введення дозволяє вливати рідини будь осмоляльности і зводить до мінімуму необхідність в повторних венепункцію. Однак, якщо катетер буде введений неправильно і за ним не здійснюватиметься належного догляду, існує ризик розвитку септичних ускладнень і / або тромбозу. Основні принципи введення катетера та догляду за ним: 1. Катетери слід вводити
 7. Інструментарій
  Принцип роботи внутрішньосудинної та інших видів ультразвукової апаратури заснований на генеруванні та прийомі ультразвукових хвиль, після чого проводиться обробка інформації та отримання зображення. Внутрішньосудинне УЗД відрізняється частотними параметрами: внутрішньосудинна ультразвукова апаратура працює в режимі 10-40 МГц, а не в режимі 2 - 10 МГц, як звичайна ультразвукова апаратура, з
 8. зондування порожнини СЕРЦЯ.
  Зондування порожнин серця за допомогою катетера - досить широко застосовувана методика дослідження діяльності серця, особливо в серцево- судинної хірургії. Вперше катетеризація серця була запропонована в 1929 р. Форсман, який сам собі провів катетеризацію. Однак клінічне використання методу почалося після 1941 р., коли в клінічну практику були впроваджені рентгеноконтрастні
 9. Парентеральне харчування в домашніх умовах
  Певна частина пацієнтів потребує тривалого постійному парентеральному харчуванні. Через це неминуче виникає ряд проблем як соціально-психологічного (тривале перебування на стаціонарному лікуванні відриває пацієнта від звичайного життя), так і економічного (витрати на перебування в стаціонарі) характеру. Попередити можливі проблеми допомагає проведення парентерального харчування в
 10. Катетеризація легеневої артерії
  Показання Показання до катетеризації легеневої артерії розширюються в міру того, як все більша кількість анестезіологів опановує цією методикою (табл. 6-2), Американське товариство анестезіологів розробило рекомендації та протоколи по катетеризації легеневої артерії. Хоча в багатьох групах хірургічних хворих ефективність моніторингу, проведеного за допомогою катетера в легеневій артерії,
 11. ЗУПИНКА КРОВОТЕЧІ ПРИ ушкодження верхнього відділу нижньої надчеревній СУДИН
  При багаторазових пункціях троакаром передньої черевної стінки, особливо правого і лівого нижніх квадрантів, існує велика ймовірність пошкодження верхніх відділів нижніх надчеревній судин, розташованих по латеральним краях прямого м'яза живота. Пошкодження зазначених судин супроводжується утворенням великої гематоми в передній черевній стінці. Якщо розриви судин поєднуються зі значними
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека