Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня
В.П. Кляуззе. Курс лекцій «Санітарія і гігієна праці», 2011 - перейти до змісту підручника

Атестація робочих місць за умовами праці

Атестація проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 2 серпня 1995 року № 409 (з урахуванням доповнень і змін, внесених постановою Ради міністрів Республіки Білорусь від 14 грудня 1998 року № 1911) і Методикою проведення атестації робочих місць за умовами праці. Результати атестації є підставою для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці, підтвердження особливих умов праці для призначення дострокових пенсій за віком за Списками № 1 і № 2, підготовки пропозицій щодо вдосконалення цих списків, встановлення доплат, пільг та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці.

Атестація проводиться атестаційною комісією організації, склад і повноваження якої визначаються наказом керівника. Періодичність проведення атестації - один раз на п'ять років. Комісію доцільно формувати в наступному складі:

головний інженер (технічний директор) - голова комісії;

начальник відділу кадрів;

начальник ОТиЗ;

начальник відділу охорони праці;

представник профспілкової організації;

головний технолог;

головний механік;

головний енергетик;

начальники зацікавлених підрозділів.

Позачергова атестація проводиться:

у разі зміни умов і характеру праці при реконструкції організації, впровадження нової техніки і технології, зміні технологічних процесів, застосуванні нових видів сировини і матеріалів;

при поліпшенні умов праці за рахунок здійснення організаційно-технічних заходів;

з ініціативи наймача або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету або іншого виборного органу трудового колективу, працівника організації;

з ініціативи Державної експертизи умов праці.

Атестація робочих місць передбачає:

виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що формують несприятливі умови праці, і встановлення причин їх виникнення;

дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;

кількісну оцінку умов праці на робочому місці;

розробку та складання переліку організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов праці;

підтвердження особливих умов праці за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пенсію за роботу з особливими умовами праці, встановлення доплат, інших пільг і компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці;

складання переліку робочих місць, виробництв, професій і посад, працівникам яких за результатами атестації підтверджені особливі умови праці, передбачені Списками № 1 та № 2;

складання переліку робочих місць, на яких працюючим встановлюються доплати за роботу в несприятливих умовах праці;

визначення розміру диференційованих тарифів (внесків) на державне соціальне страхування.


Перелік робочих місць, професій і посад, працівникам яких за результатами атестації підтверджені особливі умови праці, передбачені Списками № 1 і № 2, після ознайомлення з ним працівників, зайнятих на атестованих робочих місцях, затверджується наказом керівника організації і зберігається протягом строку, встановленого для документів про трудовий стаж. У цьому наказі також вказуються робочі місця, на яких результатами атестації не підтверджені особливі умови праці, передбачені Списками № 1 і № 2, із зазначенням конкретних причин.

Витяги з наказу додаються до трудових книжок працівників, професії і посади яких внесені до зазначеного переліку.

В обласні та Мінську міську державні експертизи умов праці та органи соціального захисту за місцезнаходженням організації представляються по одному примірнику зазначеного Переліку з доданням копії наказу. Органи державної експертизи умов праці Республіки Білорусь здійснюють контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування Списків № 1 і № 2.

Перелік робочих місць, на яких працюють встановлюються доплати за роботу в несприятливих умовах праці, після узгодження з профспілковим комітетом чи іншим виборним органом трудового колективу включається колективний договір.

Перелік організаційно-технічних заходів щодо поліпшення умов праці включається до колективного договору.

Дослідження умов праці та інструментальні заміри факторів виробничого середовища проводяться промислово-санітарними лабораторіями організацій , а також на договірній основі установами санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я, іншими лабораторіями. Перелік та порядок діяльності лабораторій затверджуються Міністерством праці та соцзахисту з урахуванням їх акредитації відповідно до вимог системи акредитації повірочних і випробувальних лабораторій Республіки Білорусь.

Оцінка психофізіологічних факторів трудового процесу здійснюється фахівцями організації, а також на договірній основі фізіологами, психологами і гигиенистами, що займаються питаннями умов праці наукових установ системи Міністерства праці та соцзахисту та Міністерства охорони здоров'я.


Відомості про результати атестації заносяться в Карту умов праці на робочому місці. Обов'язковим додатком до карти є дані хронометражних спостережень, використовувані як методик вимірювання при оцінці психофізіологічних факторів трудового процесу, а також вихідні дані для розрахунку фактичних величин зазначених факторів.

Для обгрунтування часу зайнятості в особливих умовах праці проводиться фотографія робочого дня. Фотографія робочого дня є обов'язковим додатком до Карті умов праці на робочому місці.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Атестація робочих місць за умовами праці"
 1. Розгляд питань санітарії та гігієни праці в Трудовому Кодексі Республіки Білорусь
  Трудовий кодекс Республіки Білорусь є основоположним законодавчим актом, що регулює трудові та пов'язані з ними відносини. Питання санітарії та гігієни на виробництві розглядаються в Главі 16 «Охорона праці»: Стаття 222. Право працівника на охорону праці Кожен працівник має право на: робоче місце, що відповідає правилам з охорони праці, захищене від впливу
 2. Види компенсацій і порядок їх надання
  Відповідно до статті 225 Трудового кодексу республіки Білорусь працівник, зайнятий на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, має право на пенсію за віком за роботу з особливими умовами праці, оплату праці у підвищеному розмірі, безкоштовне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, на оплачувані перерви за умовами праці,
 3. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ
  Шановні студенти! Ви прийшли на першу лекцію з внутрішніх хвороб, після закінчення 3-х курсів загальної підготовки: фізики, різних курсів хімії, біології, патологічної та нормальної анатомії і фізіології, фармакології, пропедевтики внутрішніх хвороб та інших дисциплін. На кожній кафедрі Вам говорили про їх важливість для лікаря будь-якої медичної спеціальності. Дійсно, без знання цих
 4. Санітарні вимоги, що пред'являються до підприємств громадського харчування.
  I Вимоги до розміщення 1.1. Розміщення організацій, надання земельних ділянок, затвердження проектної документації на будівництво та реконструкцію, введення в експлуатацію допускається за наявності санітарно - епідеміологічного висновку про їх відповідність санітарним правилам і нормам. 1.2. Організації можуть розміщуватися як в окремо розташованій будівлі, так і в прибудованому, вбудовано
 5. ХВОРОБИ ЛЕГЕНІВ, ЗУМОВЛЕНІ ФАКТОРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Франк І. Спайзер (Frank E. Speizer) Дана глава присвячена перспективам підходів до оцінки легеневих хвороб, що викликаються факторами навколишнього середовища. Ця оцінка дуже важлива, оскільки усунення шкідливих факторів з навколишнього середовища часто може стати єдиним засобом попередження подальшого погіршення стану хворого. Крім того, ідентифікація цих хвороб у одного хворого може
 6. А
  список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena» (отруйні). Перед закриттям
 7. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б відносяться ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 8. К
  + + + каверна (від лат. caverna - печера, порожнина), порожнина, що утворюється в органах після видалення некротичної маси. К. виникають (наприклад, при туберкульозі) в легенях. К. можуть бути закритими і відкритими при повідомленні їх з природним каналом. Див також Некроз. + + + кавіози (Khawioses), гельмінтози прісноводних риб, що викликаються цестодами роду Khawia сімейства Garyophyllaeidae,
 9. П
  + + + падевий токсикоз бджіл незаразна хвороба, що виникає при харчуванні бджіл (падевим медом і супроводжується загибеллю дорослих бджіл, личинок, а в зимовий час і бджолиних сімей. Токсичність падевого меду залежить від наявності в ньому неперетравних вуглеводів, алкалоїдів, глікозидів, сапонінів, дубильних речовин, мінеральних солей і токсинів, що виділяються бактеріями і грибами. Потрапляючи в середню
 10. С
  + + + сабур (тур. sabur), висушений сік листя рослини алое (Aloe arborescens) сімейства лілійних; проносний засіб. Темно-бурі шматки або порошок. Добре розчинний у гарячій воді, спирті, розчинах лугів. Діючі початку - антрагликозиди (алоин). В малих дозах діє як гіркота, покращуючи апетит і посилюючи травлення, желчегонно. Місцево надає слабку подразнюючу,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека