Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Лекції з валеології, 2011 - перейти до змісту підручника

Аспекти, що характеризують ЗСЖ

Спосіб життя включає основну діяльність людини, куди входять трудова діяльність, соціальна, псіхоінтеллектуальное, рухова активність , спілкування і побутові взаємини.

Академік Лісцін Ю.П. в поняття «спосіб життя» включає важливий фактор - медичну активність, розглядаючи її в трьох аспектах:

1. характер активності людей - інтелектуальне, фізичне.

2. сфери активності - трудова, внетрудовой.

3. види (форми) активності - виробнича, соціальна, культурна (освітня), діяльність у побуті, фізична, медична, та інші види. (Форми активності).

Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) можна охарактеризувати, як активну діяльність людей, спрямовану, в першу чергу, на збереження і поліпшення здоров'я. При цьому необхідно врахувати, що спосіб життя людини і родини не складається сам по собі в залежності від обставин, а формується протягом життя цілеспрямовано і постійно.

Формування ЗСЖ є головним важелем первинної профілактики у зміцненні здоров'я населення через зміни стилю й укладу життя, його оздоровлення з використанням гігієнічних знань у боротьбі зі шкідливими звичками, гіподинамією і подоланням несприятливих сторін, пов'язаних з життєвими ситуаціями.

Можна дати кілька понять для здоров'я, способу життя, хвороби та профілактики. Поняття «здоров'я» було вперше сформульовано Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в 1940 році.

«Здоров'я - це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороби». Самим серйозним недоліком цього визначення є відсутність у ньому, будь - яких згадок про світогляд людини, його ставлення до самого себе, до навколишньої дійсності і місцем людини в ній. Світогляд складається на базі тих знань, навичок і вмінь, які людина отримує в самому ранньому дитинстві.


Під здоровим способом життя слід розуміти типові форми і способи повсякденної життєдіяльності людини, які зміцнюють і вдосконалюють резервні можливості організму, забезпечуючи тим самим успішне виконання своїх соціальних і професійних функцій незалежно від політичних, економічних і соціально - психологічних ситуацій. Спосіб життя - це свого роду система поглядів, яка складається у людини в процесі життя під впливом різних факторів на проблему здоров'я не як на якусь абстракцію, а як на конкретне вираження можливостей людини в досягненні будь-якої поставленої мети.

Хвороба - це порушення нормальної життєдіяльності організму, обумовлене функціональними або морфологічними (структурними) змінами (можливо, тими й іншими одночасно), наступаючими в результаті впливу ендогенних, тобто перебувають в організмі людини, або екзогенних, тобто знаходяться у зовнішньому середовищі, факторів.

У розвитку хвороби звичайно розрізняють 4 стадії:

1) латентний період (прихований);

2) період продромальних явищ (від появи симптомів хвороби);

3) період розпалу хвороби (повний розвиток характерної для даної хвороби клінічної картини);

4) період закінчення хвороби (результати хвороби: одужання, рецидив, перехід гострої форми в хронічну смерть).

Виділення періодів хвороби, варіантів її перебігу, фаз загострення і ремісії, вивчення причин переходу гострої форми хвороби в хронічну має велике клінічне і соціальне значення та використовується для тактики лікування та планування профілактичних і реабілітаційних заходів.

Одним з найважливіших напрямків в медицині, починаючи з часів Гіппократа (близько 460 - 370 до н.е.), Авіценни - (Абу Алі ібн Сіна, близько 980 - 1037), є профілактика захворювань.
У перекладі з грецької профілактика означає попередження тих чи інших захворювань, збереження здоров'я і продовження життя людини. Останнім часом

5. профілактика набуває величезне значення і особливого звучання у зв'язку з тим, що лікування хвороби - це дуже дороге «задоволення» і попередити захворювання, зробити все, щоб зберегти здоров'я людини на багато років, легше, простіше і надійніше, ніж вилікувати хворобу.

Протягом усього життя на людину впливають найрізноманітніші чинники зовнішнього і внутрішнього середовища організму. Їх така велика кількість, що, ймовірно, неможливо перерахувати всі, точно визначити, який чинник абсолютно нешкідливий, а який дуже шкідливий для людини. Мабуть, багато що залежить від заходи впливу. Однак, незважаючи на настільки широке розмаїття факторів, можна всі фактори ранжувати в порядку їх значущості для здоров'я не тільки окремої людини, але й людства в цілому. Така спроба була зроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У результаті було виділено понад 200 факторів, які надають саме значне, істотний вплив на сучасну людину. Заслуговує на увагу згадка перших трьох.

- Це гіподинамія (недолік руху),

- неправильне харчування (і насамперед надмірна вага)

- шкідливі звички (вживання алкоголю, нікотину, наркотиків та інших хімічних речовин).

- Четверте місце займає несприятлива екологічна обстановка в багатьох країнах світу.

Таким чином, здоровий спосіб життя - це поведінка людини, яка відображає певну життєву позицію, спрямовану на збереження і зміцнення здоров'я й грунтується на виконанні норм, правил і вимог особистої і загальної гігієни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аспекти, що характеризують ЗСЖ "
 1. Аспекти, що характеризують ЗСЖ
  Спосіб життя включає основну діяльність людини, куди входять трудова діяльність, соціальна, псіхоінтеллектуальное, рухова активність, спілкування і побутові взаємини . Академік Лісіцин Ю.П. в поняття «спосіб життя» включає важливий фактор - медичну активність, розглядаючи її в трьох аспектах: I. Характер активності людей - інтелектуальна, фізична. II. Сфера
 2. ПАТОГЕНЕЗ
  Бронхіальною астми багатогранний і складний, його не можна розглядати однобоко, як просту ланцюжок патологічних процесів. До цих пір немає єдиної теорії патогенезу. В основі розвитку цього захворювання лежать складні імунологічні, що не імунологічні та нейрогуморальні механізми, які тісно пов'язані між собою і взаємодіючи один з одним, викликають гіперреактивність бронхіальної стінки "
 3. КЛІНІЧНА КАРТИНА
  Початок доброякісно протікає АГ, в більшості випадків непомітно для хворого. Перші підйоми артеріального тиску рідко супроводжуються характерною симптоматикою. Можливі, принаймні, два варіанти дебюту АГ: 1) розвиток АГ після прикордонної артеріальної гіпертензії та 2) становлення без попереднього прикордонного періоду. Часто підвищені цифри АТ є випадковою знахідкою.
 4. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. По мірі розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 5. пізньогогестозу
  Пізній гестоз - патологічний стан вагітних, яке виникає в другій половині вагітності (після 16 тижнів.), після розродження ознаки хвороби зменшуються і у більшості жінок повністю зникають. Пізній гестоз характеризується функціональною недостатністю органів і систем, проявляється тріадою основних симптомів (набряки, протеїнурія, гіпертензія ). У сучасному акушерстві
 6. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 7. Віруси грипу та грип
  Е. Д. Кільбурн (Е. D. KILBOURNE) I. ВСТУП. ГРИП - ЗАХВОРЮВАННЯ З Незмінних симптоматики, викликає Змінюється ВІРУСОМ Величезний інтерес, який притягається до сучасної вірусології до грипу і вірусів, відповідальним за його виникнення, вимагає пояснення, якщо врахувати ординарний характер симптоматики цього, зазвичай дуже помірного, інфекційного захворювання дихальних шляхів
 8. 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи
  Існування живої матерії забезпечується її відтворенням. Форми відтворення можуть бути різні і визначаються, мабуть, специфікою існування живого. У ході еволюції відбувся відбір форм живих істот і їх відтворення, оптимально відповідають умовам навколишнього середовища. Найбільшого поширення в живому світі отримали дві стратегії розмноження - екстенсивна і інтенсивна.
 9. 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи
  Як зазначалося вище, до церебральним структурам, складовим елементи репродуктивної системи , відносяться аркуатних ядра гіпоталамуса (у людини) і гонадотропні клітини аденогіпофіза. 17 Глава 1. Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті Гіпоталамус - відносно невелика область в основі мозку, розташована над гіпофізом і кілька позаду нього (рис. 1.2).
 10. Репродуктивні органи репродуктивної системи
  1.3.1. Анатомо-фізіологічна і гістофізіологіческая характеристика статевих органів жінки в репродуктивному періоді 1.3.1.1. Яєчники Яєчники статевозрілої жінки розташовані в малому тазу (рис . 1.6), кілька асиметрично на задньому листку широкої зв'язки. Положення яєчників в порожнині малого таза в цьому віці відносно непорушне. Зсув їх у черевну порожнину спостерігається
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека