ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи, 2009 - перейти до змісту підручника

Апробація і впровадження результатів дослідження

Результати проведеного дослідження доповідались на Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та міжрегіональних наукових конференціях, представлені в монографіях та інших публікаціях автора.

Основні теоретичні положення та результати дослідження обговорювалися на III Всеросійському з'їзді психологів (Москва, 2003); Міжнародному симпозіумі (Кисловодськ, 2005); Міжнародних конференціях (Харків, 1995; Ставрополь, 1999; Санкт-Петербург, 2003; Пенза, 2003; Балашов, 2004; Москва, 2004; Ставрополь, 2005; Кисловодськ, 2006, Ставрополь, 2006; Кисловодськ, 2007; Карачаєвськ, 2007; Армавір, 2007; Кисловодськ, 2008; Ставрополь, 2009); на Всеукраїнських та міжрегіональних конференціях (Ростов-на-Дону, 1999; Ставрополь, 2000; Ставрополь, 2002; Москва, 2002; Москва, 2003; Санкт-Петербург, 2003; Карачаєвськ, 2003; Карачаєвськ, 2004; Сочі, 2004; Краснодар, 2005; Ставрополь , 2005); на річних зборах Південного відділення РАВ (1996, 1999); на кафедрі філософії МПДУ (Москва, 2001, випуски IX, X); на крайових, міських внутрівузівських науково-практичних конференціях; на методологічних і методичних семінарах кафедри психології Північно- Кавказького державного технічного університету, кафедри психології та управління філії Московського державного відкритого педагогічного університету в м. Ставрополі, кафедри психології Інституту Дружби народів Кавказу, кафедри акмеології і психології професійної діяльності Російської академії державної служби.

Матеріали дисертації відображені у звітах по НДР, використовувалися при проведенні занять в системі підвищення кваліфікації викладачів вищої школи та при підготовці аспірантів Північно-Кавказького державного технічного університету, Ставропольського комерційного соціального інституту, Інституту Дружби народів Кавказу і при розробці наукових та навчально-методичних матеріалів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Апробація та впровадження результатів дослідження "
 1. Методи дослідження
  впровадження результатів дослідження: результати дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри соціальної психології КДУ ім. Н.А. Некрасова в 2008-2009 рр.., На Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія впорається поведінки» (2007), на XIV - XVI Міжнародних конференціях студентів, аспірантів, молодих вчених «Ломоносов-2007, 2008, 2009» (м.
 2. Апробація і впровадження результатів дослідження
  результати дослідження викладені у двох монографіях, навчальних посібниках і 53 публікаціях (статті та матеріали конференцій, з них 13 статей в реферованих журналах). Структура дисертації. Робота включає вступ, чотири розділи, висновок, список використаної літератури. Текст дисертації ілюстрований таблицями і
 3. Апробація і впровадження результатів дослідження
  результати дослідження обговорювалися на 45 міжнародних симпозіумах, конференціях і конгресах, на 22 всеросійських науково-теоретичних і практичних конференціях, 41 республіканської та міжвузівської конференції, в тому числі в роботі Азіатсько-Тихоокеанського міжнародного конгресу психологів (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, Хабаровськ, Токіо, Сеул ); міжнародного конгресу "Соціальна
 4. Апробація і впровадження результатів дослідження
  результати дисертаційного дослідження доповідалися на засіданнях кафедри психології та педагогіки філологічного факультету Російського університету дружби народів, кафедри психології Міжнародного незалежного еко-лого-політологічного університету, лабораторії історії та історичної психології Інституту психології Російської академії наук. Апробація роботи також здійснювалася через
 5. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій. 4. Виявлено стратегії подолання вчителями труднощів у становленні професіоналізму. Конструктивні стратегії подолання труднощів формуються на базі прийняття цінностей самоактуализирующейся особистості, розвиненої системи рефлексивних засобів самопізнання і самовдосконалення, прагнення до професійного самоствердження.
 6. Апробація і впровадження результатів дослідження
  апробації технології формування ЛГПД в багаторічному формуючому експерименті відповідають критеріям закономірності (повторюваності) і стійкості в часі. Розроблена технологія успішно інтегрована в реальний навчальний процес і в цільову програму психологічний служби вузу. Технологія формування ЛГПД, заснована на описаних вище концептуальних положеннях, інтегрована в
 7. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  апробації та впровадження результатів дослідження, сформульовані положення, що виносяться на захист . Глави першої частини дисертації присвячені розкриттю сутності та психологічного змісту ЛГПД, механізмам її формування, теоретико-методологічним підставах формування ЛГПД студентів, глави другої частини відображають результати емпіричної перевірки розроблених концептуальних положень і моделей
 8. Апробація та впровадження результатів дослідження
  дослідження представлені в монографіях, навчальних посібниках, наукових журналах та збірниках. Результати дослідження доповідалися і обговорювалися на міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференціях і семінарах: міжнародні конференції: «Потенціал особистості: комплексна проблема »(Тамбов, 2006-2011 рр..);« Практична психологія: від фундаментальних досліджень
 9. Апробація і впровадження результатів дослідження
  впроваджені в практику управлінської діяльності, а також використані в курсах корпоративного навчання та експертизі корпоративної безпеки, кадрового аудиту в наступних організаціях: Газпром Трансгаз Єкатеринбург, Концерн «Калина», УГМК - Уралелектромедь, Російські залізниці, аеропорт Кольцово, Максі Груп та ін (2004-2010рр.). Здобувач є міжнародним бізнес-тренером,
 10. Апробація і впровадження результатів дослідження
  впровадженні комп'ютерної технології «GreatСhemist» в освітній процес Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара; в освітній процес УрГУ ім. А.М. Горького. Публікації: За темою дисертації опубліковано 48 робіт (з них 8 навчально-методичних), обсягом близько 100 д.а., у тому числі дві монографії. Структура та обсяг дисертації: Робота містить вступ, шість
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека