Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаНеврологія і нейрохірургія
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Шпора для іспиту з дисципліни Неврологія, 2012 - перейти до змісту підручника

Апраксия при очаговом ураженні ГМ. Види апраксии

Апраксия (лат. apraxia від др.-греч.??????? - «бездіяльність, бездіяльність») - порушення цілеспрямованих рухів і дій при схоронності складових його елементарних рухів; виникає при вогнищевих ураженнях кори великих півкуль головного мозку або провідних шляхів мозолистого тіла.

апраксія можуть носити обмежений характер, тобто порушення рухів можуть проявлятися для однієї половини тіла, однієї кінцівки, мускулатури обличчя (оральна апраксія), якщо мозолистого тіла характерна лівостороння апраксія.

апраксія класифікують як по локалізації уражень головного мозку, так і по симптоматическому прояву; комплекс симптомів залежить від функціональності ураженої ділянки мозку.апраксія з локалізації патологічного процесу в головному мозку

21. апраксія лобова (a. frontalis) - апраксія при ураженні кори префронтальної області півкуль великого мозку, що проявляється порушенням програмування складних, послідовно протікають рухових актів.

22. апраксія моторна (a. motoria) - апраксія, при якій хворий здатний намітити план послідовності дій, необхідних для виконання складного рухового акту, але не може його здійснити.

23. апраксія премоторная (a. praemotoria; син. динамічна) - апраксія обумовлена ??дезавтоматізаціі рухових актів та їх патологічної інертністю; характеризується порушенням навичок, необхідних для перетворення окремих рухів в складніші; спостерігається при ураженні премоторной області кори великого мозку.
Виникає при ураженні 6-го цітоархітектоніческі поля Бродмана.

24. апраксія кортикальная (a. corticalis) - апраксія виникає при ураженні кори домінантної півкулі великого мозку.

25. апраксія билатеральная (a. bilateralis) - двостороння апраксія, що виникає при патологічних вогнищах в нижній тім'яній частці домінантної півкулі

великого мозку.

апраксія за типами когнітивних розладів і навичок

- апраксія акінетичному (a. akinetica; син. Апраксия психомоторна) - розлад обумовлене недоліком спонукання до рухів.

- апраксія амнестическая (a. amnestica) - розлад виявляється порушенням довільних дій при збереженні наслідувальних.

- апраксія ідеаторна (a. ideatoria; грец. idea ідея, образ; син.: Бонгеффера асоціативна апраксія, Маркузе апраксія, Піка ідеаторна апраксія) апраксія, що характеризується неможливістю намітити план послідовних дій, необхідних для виконання складного рухового акту.

- апраксія ідеокінетіческая (a. ideokinetica; грец. idea ідея, образ + kinetikos що відноситься до руху) апраксія, обумовлена ??втратою здатності до цілеспрямованого виконання простих дій, складових складний руховий акт, при збереженні можливості їх випадкового виконання.

- апраксія кинестетическая (a.
kinaesthetica; син. А . аферентна) - апраксія обумовлена ??порушенням довільних рухів внаслідок розладів кинестетической аферентації і що характеризується пошуком потрібних рухів; спостерігається при ураженні кори постцентральной області домінантної півкулі великого мозку.

- апраксія конструктивна (a. constructiva) - апраксія що виявляється неможливістю складання цілого предмета з його частин.

- апраксія одягання - апраксія, що виявляється утрудненням одягання; спостерігається при ураженні паріетоокціпітальной області кори великого мозку, частіше правої півкулі.

- апраксія оральна (a. oralis) - моторна апраксія лицьової мускулатури з розладом складних рухів губ і язика, що призводить до порушення мови.

- апраксія просторова - апраксія, що виявляється порушенням орієнтування в просторі, насамперед у напрямку «праве - ліве».

- апраксія ходьби-апраксія, що характеризується порушенням ходьби за відсутності рухових, пропріоцептивних, вестибулярних розладів і атаксії; спостерігається при ураженні кори лобових часток великого мозку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Апраксия при очаговом ураженні ГМ . Види апраксии "
 1. Базальні ядра
  Базальні ядра забезпечують рухові функції,. відмінні від таких, контрольованих пірамідним (кортико-спінальних) трактом. Термін екстрапірамідний підкреслює це відмінність і відноситься до ряду захворювань, при яких уражаються базальні ядра. До сімейних захворювань відносять хвороба Паркінсона, хорею Гентінгтона і хвороба Вільсона. У цьому параграфі розглядається питання про базальних ядрах і
 2. Порушення мови, що зустрічаються в лікарській практиці
  Розлади мови можна розділити на 4 категорії: 1. Афазії називають стан, при якому виникає в основному втрата продуктивної мови і / або розуміння зверненої мови. Вона виникає внаслідок придбаних уражень головного мозку. Частіше виникає менш виражений розлад , зване дисфазія. 2. ДИЗАРТРИИ називають дефект артикуляції. Це розлад буває обумовлено
 3. Відомі синдроми
  Делирий. Клінічні ознаки. Найбільш повно клінічні прояви делірію описані у хворих з алкоголізмом . Симптоматика зазвичай розвивається протягом 2-3 діб. Першими проявами насувається нападу бувають неможливість зосередитися, неспокійна дратівливість, тремтіння, безсоння і поганий апетит. Приблизно в 30% випадків провідними початковими проявами бувають одна або кілька
 4. ВЕРЕСНЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ
  СИСТЕМИ: асептичні менінгіт та енцефаліт Д. X. Хартер, Р. Г. Петерсдорф (D. Я. Harter, RG Petersdorf) Існує кілька шляхів ураження центральної нервової системи (ЦНС) вірусами. Хоча про природу і реплікації вірусів відомо багато, кореляція між властивостями вірусів і типом неврологічного ураження несумірна і неповна. Віруси, значно різняться між собою за
 5. дегенеративні захворювання нервової системи
  Е. П. Річардсон, М.Флінт Біл, Дж. Б. Мартін (EPRichardson, M. Flint Beat, JBMartin) У класифікації захворювань нервової системи виділяють особливу групу патологічних станів - дегенеративні, підкреслюючи те, що вони характеризуються поступовою і неухильно прогресуючої загибеллю нейронів, причини якої залишаються до кінця не розкритими. Для ідентифікації цих захворювань
 6. СИНДРОМИ ПОРУШЕНЬ вищих кіркових функцій
  Розлади Гнозис (Агнозія) Гнозис (грец. gnosis - знання) - складний комплекс аналітико-синтетичних процесів, спрямованих на розпізнавання об'єкта як цілого і окремих його характеристик. Порушення Гнозис називаються агнозиями. Відповідно до видів органів чуття людини розрізняють зорові, слухові, тактильні (соматосенсорні), нюхові, смакові агнозии. Самостійну
 7. Розлади рухових функцій
  Порушення рухових функцій в значному своїй більшості пов'язані з ураженням центральної нервової системи, тобто певних відділів головного і спинного мозку, а також периферичних нервів. Розлад рухів частіше обумовлено органічним ураженням нервових шляхів і центрів, що здійснюють рухові акти. Мають місце і так звані функціональні рухові порушення, наприклад
 8. Додаток
  Програма НЕВРОППТОЛОГІІ ДИТЯЧОГО ВІКУ Названа программа1 рекомендована Навчально-методичним об'єднанням вищих навчальних закладів Російської Федерації з педагогічної освіти. Включення в підручник програми професійної підготовки майбутніх фахівців розширює можливості для різних варіантів організації самого навчального процесу та для активного залучення студентів в
 9. ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
  Хворі пухлинами головного мозку становлять близько 4% серед хворих з органічними ураженнями нервової системи. Пухлини головного мозку по частоті займають п'яте місце серед пухлин інших локалізацій, поступаючись пухлинам шлунка, матки, легень і стравоходу. Зустрічаються пухлини головного мозку в будь-якому віці, однак відзначається деяке їх переважання в пубер-татньо періоді і у віці 45-50
 10. Вищі психічні функції та їх порушення
  Унікальна здатність людини до мови і мислення, предметного сприйняттю (гнозис) і діям з предметами (праксис), а також їх розлади при вогнищевих ураженнях мозку завжди були в полі зору неврологів. Принаймні вдосконалення структурно функціональних уявлень про мозок, законах нервової діяльності, біолого соціальній природі людини , законах людської психіки, мови
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека