ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Крисько В . Г.. Секрети психологічної війни (цілі, завдання, методи, форми, досвід), 1999 - перейти до змісту підручника

Апарат психологічної війни

Апарат психологічної війни - це органи управління нею і люди (офіцери, фахівці, військові підрозділи), які її здійснюють. Він повинен бути здатний до швидкого розгортання, оперативному відстеженню обстановки в різних регіонах, мати здатність до виконання поставлених завдань у будь-яких умовах.

Апарат психологічної війни має свою структуру, яка залежить від історичних традицій країни та її збройних сил, конкретного досвіду, накопиченого ними в ході попередніх військових конфліктів.

В даний час існують дві основні моделі апарата (органів) психологічної війни - західна і східна (радянська).

Західна модель органів психологічної війни

Така модель повністю або частково реалізована в США, ФРН, Великобританії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Швеції, Туреччини, Ізраїлі, Південній Кореї , ряді інших країн Заходу. Найбільш потужним і професійно підготовленим апаратом для психологічного впливу на супротивника в даний час розташовують збройні сили США, ФРН та Ізраїлю. У воєнний час підрозділи психологічної війни передбачається розгорнути до повного штату в збройних силах Великобританії, Франції, Бельгії, Швеції, Туреччини, Південної Кореї.

В даний час органи психологічної війни західних держав носять назви підрозділів "психологічних операцій" (США, Великобританія, Південна Корея), "оперативної інформації" (ФРН), "психологічної оборони" (Швеція), " психологічної війни "(Туреччина)," психологічного забезпечення "(Ізраїль).

Апарат психологічної війни західних держав орієнтується на вирішення конкретних завдань у разі виникнення кризових ситуацій в тих чи інших регіонах і в період війни. У мирний час цей апарат зайнятий аналітичними дослідженнями, інформуванням військ, роботою з громадськістю та пресою, підготовкою інформаційно-довідкових та агітаційно-пропагандистських матеріалів, плануванням стратегічних психологічних операцій. В умовах миротворчої діяльності, в якій беруть участь військовослужбовці країн НАТО, теж можуть розгортатися підрозділу психологічних операцій, як це має місце в Боснії, де США створили спеціальну групу психологічних операцій "Орел".

Рішення про початок психологічної війни в мирний час (у загрозливий період) приймають найвищі керівники держави: президент (США, Франція), прем'єр-міністр (Великобританія, Бельгія, Ізраїль, Швеція, Туреччина, Південна Корея ), федеральний канцлер (ФРН) за рекомендацією ради безпеки (національної безпеки) кожної держави. Вони ж стверджують основні напрями та зміст психологічної ських операцій, порядок підпорядкованості відповідних підрозділів (у тих країнах, де це потрібно) армійським формуванням.

Апарат психологічної війни західних держав зазвичай входить до складу збройних сил і підкоряється безпосередньо їх генеральним штабам (штабам видів збройних сил). Основними документами, відповідно до яких здійснюються заходи психологічної війни в західних державах, є спеціальні статути і настанови (наприклад, статут FM 35-5 "Психологічні операції" в США, KDV-100-200 "Настанова з ведення психологічної оборони" у Швеції і ін.)

Організаційно-штатна структура підрозділів психологічних операцій не є постійною. У її побудові застосована концепція модульної структури. Залежно від особливостей бойової обстановки і поставлених командуванням завдань формуються відповідні підрозділи.

Основной адміністративно-тактичної одиницею органів психологічної війни західних держав є батальйон психологічних операцій. Існують чотири види таких батальйонів:

- регіональні батальйони;

- батальйони підготовки та поширення матеріалів психологічної війни;

- батальйони тактичних психологічних операцій;

- батальйони по роботі з військовополоненими супротивника (інтернованими цивільними особами).

Батальйони, залежно від свого призначення і конкретних завдань, включають роти, центри, взводи, секції, що формуються з функціональних команд 27 типів. Команди в свою чергу розбиті на три великі групи: штабні та управління, постачання та обслуговування, оперативні (тактичні).

Регіональні батальйони психологічних операцій (Regional PSYOP Battalions, в деяких джерелах іменуються також батальйонами психологічних операцій регіональної підтримки - PSYOP Regional Support Battalions) призначені для ведення стратегічних та оперативних психологічних операцій на конкретних театрах військових дій (ТВД) .

Наприклад в США є регіональні батальйони психологічних операцій в зонах Атлантики, Центральної та Південної Америки, Європи та Африки. Кожен регіональний батальйон включає в себе одну роту штабну / обслуговування і дві регіональні роти психологічних операцій.

При кожному регіональному батальйоні є відділ стратегічних досліджень, укомплектований цивільними експертами по країнах його зони відповідальності. Завданням відділу є регулярна підготовка аналітичних документів чотирьох видів:

- а) додатків по психологічним операціям до оцінками військових потенціалів зарубіжних країн;

- б) загального аналізу військово-політичної та соціально-психологічної обстановки в конкретній країні в аспекті можливостей проведення в ній психологічних операцій;

- в) спеціального аналізу конкретних об'єктів психологічної війни;

- г) оперативних оцінок виникають на даному ТВД кризових ситуацій, важливих подій і міжнародних проблем, що вимагають негайного реагування.

Кожен відділ стратегічних досліджень розпорядженні спеціальної комп'ютерної системою збору та обробки інформації (банком даних).

Регіональна рота складається з секції управління і 2-3 центрів розробки пропагандистських матеріалів. Кожен такий центр включає 10-15 військовослужбовців творчого складу, у завдання яких входить розробка проектів друкованих матеріалів, програм усного мовлення, сценаріїв теле-і радіопрограм. Для підготовки матеріалів психологічних операцій регіональні батальйони мають універсальні студійні комплекси, які дозволяють записувати і монтувати теле-і радіопрограми, програми усного мовлення, виготовляти фотоматеріали, слайди і макети друкованих матеріалів.

Батальйон підготовки й поширення матеріалів (PSYOP Dissemination Battalion) призначений для підготовки і розповсюдження друкованих, аудіо-та аудіовізуальних матеріалів, а також для забезпечення дальньої і тактичної зв'язку частин і формувань психологічних операцій.

У тому числі батальйон відповідає за технічне планування і виробництво розрахунків для поширення листівок засобами військово-повітряних сил.


Батальйон складається з штабу, роти обслуговування (включає взводи обслуговування і ремонту електронних систем, секцію обслуговування автотранспорту), друкарською роти (складається з секції управління, взводу обслуговування стаціонарної друкарні і трьох взводів мобільних друкарень), роти радіо-і телемовлення (складається з секції управління, взводу підготовки та поширення матеріалів, радіоінженерной секції, секції комп'ютерної графіки) і роти зв'язку (складається з секції управління, взводу забезпечення зв'язку в тактичному ланці, вузла зв'язку і управління, взводу забезпечення зв'язку в масштабі ТВД ).

Друкарський рота здатна протягом 24 годин з моменту отримання наказу випустити до 1 млн. одноколірних листівок формату 1/32. Крім того вона може виділити для перекидання в будь-який район світу до 3 мобільних друкарень з обслуговуючим персоналом, або до 3 типографських взводів з обслуговування місцевої поліграфічної техніки зарубіжних країн, або забезпечити будь-яку комбінацію зазначених сил і засобів.

Рота радіо і телемовлення здатна одночасно виділити для направлення в будь-який район світу до 4 команд відеозйомки з мобільним редакторсько-монтажним обладнанням, а також виділяти технічних фахівців з експлуатації місцевих телерадіомовних систем, розгортати на ТВД один мобільний телевізійний комплекс з електрогенератором, а також мобільні радіостанції (у 5, 10, 50 квт) з обслуговуючим персоналом.

Рота зв'язку може одночасно виділити для направлення на театри військових дій до 5 команд забезпечення зв'язку.

На озброєнні батальйону знаходяться новітні мобільні радіостанції, телемовні і студійні комплекси, засоби зв'язку та поліграфічні засоби.

Батальйон тактичних психологічних операцій (Tactical PSYOP Battalion, в деяких джерелах іменується також батальйоном психологічних операцій тактичної підтримки - PSYOP Tactical Support Battalion) відповідає за питання планування психологічних операцій в штабах і проводить їх для безпосередньої підтримки бойових з'єднань і частин (від корпусу і нижче). Він також володіє деякими можливостями з підготовки і розповсюдження аудіовізуальних матеріалів.

Батальйон складається з роти штабний / обслуговування і трьох рот тактичних психологічних операцій. Кожна рота складається з секції штабний / управління і декількох функціональних команд, на базі яких при необхідності можна формувати оперативні підрозділи психологічних операцій: одне - дивізійної підтримки і три - бригадної підтримки.

Нижчою тактичної одиницею батальйону є тактична команда (Tactical PSYOP Team), що складається з переносної або змонтованої на автомобілі звуковещательной станції та обслуговуючих її трьох військовослужбовців плюс цивільний перекладач (може найматися з числа місцевих жителів). У батальйоні тактичних психологічних операцій звичайно зосереджена основна частина всіх звуковещательних засобів.

До складу батальйону входять штабні офіцери і унтер-офіцери. При формуванні оперативних підрозділів з психологічної підтримки бойових соедине ний і частин їх включають до складу оперативних відділів відповідних штабів. Там вони грають роль радників командирів і оперативних офіцерів у питаннях психологічного впливу на ворожий і власний особовий склад, координують і керують діями тактичних команд, інших доданих військам сил і засобів психологічної війни.

Батальйон по роботі з військовополоненими супротивника, інтернованими цивільними особами (Enemy Prisoner of War / Civilian Internee Battalion) - підрозділ органів психологічної війни резерву, призначене для роботи в таборах військовополонених і інтернованих осіб, контролю великих скупчень людей , попередньої перевірки і подальшої оцінки ефективності матеріалів психологічних операцій. На цей батальйон покладені також завдання збору й аналізу всіх документальних та інших матеріалів противника, що мають відношення до психологічних операціях (зразків листівок, інших пропагандистських матеріалів, документів і т.д.).

Він складається зі штабу, підрозділів пропаганди, аудіовізуальних засобів, друкарні, кіно (відео) установки і звуковешательних засобів.

При виникненні надзвичайних (кризових) ситуацій, в яких задіяні збройні сили НАТО, в залежності від масштабів конфлікту (кризи), завдань і потреб військ створюються різні оперативні структури психологічних операцій, основними з яких є оперативна група і оперативне формування.

Оперативна група психологічних операцій (PSYOP Task Group) використовується, як правило, у великих і досить тривалих військових конфліктах середньої і високої інтенсивності (наприклад, її створювали для здійснення психологічного впливу під час воєн за Фолклендські острови і в зоні Перської затоки). Зазвичай вона включає в себе: штаб групи, регіональний батальйон психологічних операцій, батальйон підготовки та поширення інформаційних матеріалів, один (або більше) батальйон тактичних психологічних операцій (у тому числі зі складу резерву), а також, якщо потрібно, батальйон по роботі з військовополоненими і інтернованими цивільними особами.

Востаннє подібну оперативну структуру психологічних операцій створювали в 1991 р. в ході операції "Буря в пустелі". Вона налічувала близько 700 військовослужбовців кадру і резерву. У неї входили: один регіональний батальйон, два батальйони тактичних операцій, один батальйон по роботі з військовополоненими і інтернованими цивільними особами, а також окремі підрозділи тактичних психологічних операцій зі складу резерву (з підтримки частин корпусу морської піхоти і угруповання коаліційних збройних сил у Туреччині). Всього у складі цієї групи діяли 66 тактичних звуковещательних команд, підрозділ по зв'язку і координації в Каїрі і 2 літаки радіотелевещанія.

Оперативне формування психологічних операцій (PSYOP Task Force) створюється для невеликих операцій і конфліктів низької інтенсивності (типу операцій "Правое дело" в Панамі в 1989 р., "Забезпечення спокою" в іракському Курдистані в 1991 г ., "Відродження надії" у Сомалі в 1993-95 рр.., заходів з ліквідації наслідків стихійних лих і т.д.) Як правило, таке формування очолює командир одного з регіональних батальйонів психологічних операцій. Воно складається з штабу, необхідних підрозділів відповідного регіонального батальйону, а також підрозділів зі складу батальйонів підготовки та поширення інформаційних матеріалів і тактичних психологічних операцій.

Чисельність особового складу подібного оперативного формування залежно від завдання може варіюватися в межах від 20 до 300 осіб.
Наприклад, під час операції "Забезпечення спокою" в Північному Іраку воно включало штаб (31 військовослужбовець), один підрозділ регіонального батальйону (18 чол) і два оперативних підрозділи батальйону тактичних психологічних операцій по 20 чол., кожна з яких складався з секції управління (4 чол.) і 8 тактичних команд (по 2 чол.) і було надано двом американським військовим контингентам, задіяним в операції. Ще одне невелике підрозділ психологічних операцій (8 чол.) Підтримувало британський військовий контингент. У ході операції максимальна чисельність особового складу цього оперативного формування досягала 78 чол.

  Оперативне формування психологічних операцій, що забезпечувало дії американського контингенту в міжнародній гуманітарній операції ООН в Сомалі "Відродження надії" налічувало 125 військовослужбовців та 30 найнятих місцевих жителів. Воно включало в себе підрозділи регіонального батальйону психологічних операцій, батальйону тактичних психологічних операцій, а також технічні засоби.

  Формування психологічних операцій комплектують також фахівцями з розвідки, іноземних мов, історії, журналістики, фотографами, художниками, поліграфістами, зв'язківцями. У резервних підрозділах часто служать юристи, викладачі коледжів, фахівці з психології та рекламі.

  Базова підготовка фахівців психологічної війни західних держав здійснюється як у спеціальних навчальних закладах, так і на курсах. Програми вивчення методів ведення психологічної дії введені у всіх військово-навчальних закладах, починаючи з сержантських шкіл і закінчуючи командно-штабними коледжами видів збройних сил.

  Східна модель органів психологічної війни

  Східна модель органів психологічної війни повністю або частково реалізована в Росії, КНР, В'єтнамі, Індії, Іраку, Сирії та Північної Кореї. Її відмінність від західної моделі полягає в тому, що в збройних силах цих держав підрозділи психологічної війни в основному є спеціальним штатним і практично незмінним апаратом штабів (Росія, Індія, Ірак) або політичних органів усіх ступенів (В'єтнам, КНР, Північна Корея, Сирія) .

  В даний час органи психологічної війни східних держав носять назви апарату "психологічного забезпечення" в Росії (у радянський час до 1992 р. - "спеціальної пропаганди"), "психологічних операцій" в Індії, "політичної роботи серед військ і населення супротивника" в КНР , В'єтнамі, Північній Кореї, "політичної пропаганди серед військ і населення супротивника" в Сирії (в Сирії, правда, не існує политорганов, їх замінюють органи "моральної орієнтації").

  У мирний час ці органи вивчають військово-політичну та соціально-психологічну обстановку в різних регіонах країн, що цікавлять керівництво, і в прикордонних державах, інформують свої війська, працюють з громадськістю та пресою, готують інформаційно-довідкові та агітаційно-пропагандистські матеріали, планують стратегічні психологічні операції. Спеціальні агітаційні загони і групи фахівців можуть брати участь у миротворчих операціях.

  Організаційно-штатними одиницями для проведення психологічних операцій у збройних силах східних держав є відділи (відділення, управління), що входять до складу штабів або политорганов, агітаційні загони і спеціальні редакції для підготовки інформаційно-пропагандистських матеріалів.

  Відділи (відділення, управління) психологічних операцій у збройних силах східних держав, за свідченням англійського журналу "Foreign Review", є у всіх загальновійськових об'єднаннях, починаючи з корпусу, і призначені для планування психологічних операцій і керівництва ними. Чисельність відділів залежить від того, організаційно-штатною одиницею якого загальновійськового об'єднання вони є: в корпусі відділення налічує 2-4 офіцера, в армії (військовому окрузі) відділ налічує б-10 офіцерів, у штабі збройних сил управління може включати 40-70 офіцерів.

  Агітаційні загони, як зазначала ізраїльська газета "Єди Ахранот", призначені в основному для ведення звуко-і радіомовлення. Вони мають на озброєнні від 10 до 20 звуковещательних станцій, встановлених на різних засобах пересування, головним чином, на автомобілях і бронетранспортерах, рухливі студійні комплекси і пункти перехоплення, станції магнітного запису і звукопідсилення. Звуковещательние станції агітаційних загонів можуть використовуватися централізовано (масовано) для психологічного впливу широким фронтом або їх надають окремим військовим частинам для локального впливу. Рухливі студійні комплекси, пункти перехоплення, станції магнітного запису і звукопідсилення служать для прийому і запису інформації, використовуваної в інтересах звуковещанія.

  Редакції по підготовці інформаційно-пропагандистських матеріалів зазвичай є штатними одиницями округів і штабів видів збройних сил у мирний час, загальновійськових армій у воєнний час. Вони мають у своєму складі:

  - підрозділи, що займаються збором і узагальненням інформації про супротивника, військово-політичній обстановці на ТВД;

  - підрозділи, що відповідають за розробку та тиражування інформаційно-пропагандистських матеріалів;

  - підрозділи, що мають на озброєнні рухливі важкі і середні автомобільні друкарні та поліграфічні комплекси.

  Видання друкованої продукції може здійснюватися також на військовий поліграфічній базі (в друкарнях дивізійних і армійських газет) і в державних стаціонарних друкарнях.

  Для ведення радіопропаганди, крім військових KB і УКВ радіостанцій з дальністю мовлення до 50 км (в ланці полк-дивізія-армія), можуть також використовуватися цивільні широкомовні станції.

  В якості засобів поширення інформаційно-пропагандистських матеріалів застосовуються вертольоти і літаки, повітряні кулі, артилерійські агітаційні снаряди до гаубиць і артилерійським знаряддям, агітаційні міни, авіаційні бомби, аеростати, що знаходяться на озброєнні артилерійських і авіаційних частин.

  Чисельність особового складу органів психологічної війни східних держав коливається в різних межах. У Росії в даний час вони знаходяться в стадії реорганізації після розвалу СРСР і тому, на думку зарубіжній пресі, не піддаються точному обліку. У КНР, за відомостями зарубіжних джерел, вона становить 1,5 тис. осіб, а у Сирії - близько однієї тисячі осіб. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Апарат психологічної війни"
 1.  Психологічні операції в роки Другої світової війни
    У роки Другої світової війни на які брали участь у бойових діях солдатів і офіцерів, а також на цивільне населення в тилу обрушилася потужна лавина військово-політичної пропаганди. У передвоєнні роки і в перший період війни темп в цій області лідирували німці, країни-союзники в свою чергу прагнули не відставати від них. Фашистська Німеччина. До початку Другої світової війни фашистська
 2.  Психологічні операції на Далекому Сході
    Після закінчення Другої світової війни збройні конфлікти продовжували відбуватися в різних частинах земної кулі. У ході їх здійснювалися і психологічні операції. Методи психологічної війни безперервно вдосконалювалися. Війна в Кореї. Війна в Кореї почалася в 1950 р. з того, що північнокорейські війська раптово атакували по всій демаркаційної лінії між Північчю (колишня радянська
 3.  Дегенеративні захворювання нервової системи
    Е. П. Річардсон, М.Флінт Біл, Дж. Б. Мартін (EPRichardson, M. Flint Beat, JBMartin) У класифікації захворювань нервової системи виділяють особливу групу патологічних станів - дегенеративні, підкреслюючи те, що вони характеризуються поступовою і неухильно прогресуючої загибеллю нейронів, причини якої залишаються до кінця не розкритими. Для ідентифікації цих захворювань
 4.  Деякі проблеми сучасної медицини
    Під впливом науково-технічного прогресу, соціально-економічних змін та успіхів М. відбулися істотні зміни в стані здоров'я населення, зменшилися показники смертності. Інфекційні та паразитарні хвороби, що мали масове поширення і були раніше головною причиною смертності, на початку 70-х років займали в її структурі всього 1-3%. В економічно розвинених країнах
 5.  Експертиза якості медичної допомоги. Організація експертної роботи, питання технології експертизи
    Президент Російської Федерації В.В. Путін в одному зі своїх послань Федеральним зборам особливо підкреслив, що здоров'я народу пов'язано не тільки з громадським охороною здоров'я, але і з образом життя людей, станом навколишнього середовища, розвитком медичної науки. Експертиза якості медичної допомоги в силу певної специфіки проблеми зачіпає інтереси багатьох державних,
 6.  Історія стандартизації у вітчизняній і зарубіжній медицині
    У російському охороні здоров'я останніх років з невідомої для більшості медичних працівників причини не існує єдності якості і стандарту медичної послуги. З одного боку, ситуація з стандартизації в галузі надмірно ускладнена «купою» часто суперечить один одному розпорядчих документів, з іншого боку, самі по собі роботи по стандартизації невиправдано затягнуті під
 7.  Гуманістична психологія в контексті еволюції психологічних ідей ХХ століття.
    Теорія самоактуалізації була розроблена в США в середині ХХ століття і стала ключовою складовою для «гуманістичної» психології, що оголосила себе «третьою гілкою» психології на противагу біхевіоризму і психоаналізу. До цього часу після перемоги у другій світовій війні, США стали економічній, військовій «наддержавою», багато в чому визначає розвиток світової політики та економіки. У першій
 8.  Проблеми теорії і практики самоактуалізації
    Проблемно орієнтоване виклад теорії самоактуалізації не буде повним без того, щоб не спробувати вказати на ті фактори, які заторомозілі розвиток і практичне застосування теорії самоактуалізації, ускладнюють її розуміння, залишаються невирішеними. Перша група проблем може бути позначена як «організаційна», і полягає в тому, що засновники гуманістичної психології намагалися
 9.  Історія психології праці
    Вивчення психології праці та застосування цих знань для вдосконалення трудової діяльності почалося в перші роки XX століття. В Америці ініціатором психологічного вивчення праці став інженер Фредерік Тейлор. Він пропонував аналізувати працю, тобто виділяти його елементи, нормувати і раціоналізувати його, а також підбирати найбільш придатних до професії робітників. У роботах Тейлора були закладені
 10.  Історія психології спорту
    Широкі можливості застосування професійних психологічних знань існують в спорті. Психологія спорту вивчає закономірності психічної діяльності людей в умовах тренувань і змагань. Психологія спорту належить до числа дуже молодих прикладних галузей психологічної науки. Поняття "психологія спорту" вперше з'явилося в статтях П'єра де Кубертена - засновника Олімпійських
 11.  Особливості особистості практичного психолога як наслідок специфіки його професії
    У сучасній психології професійної діяльності переважає екзистенціальна парадигма: на відміну від узкотехніческой спрямованості, що панувала з середини XX століття і націленої на професійну орієнтацію, тестування вже наявних ПВК, відбір і підбір кадрів, сьогодні прийнято вважати, що професійне становлення - це не певна стадія в розвитку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека