ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997 - перейти до змісту підручника

Анкета "Прогноз-2".

Розроблено В.Ю.Рибніковим. Вона призначена для визначення рівня нервово-психічної стійкості (НПУ) у військовослужбовців і дозволяє виявити окремі ознаки особистісних порушень, а також оцінити ймовірність виникнення нервово-психічних зривів. Якісний аналіз відповідей дозволяє уточнити окремі біографічні відомості, особливості поведінки та стану психічної діяльності людини в різних ситуаціях.

Методика містить 86 питань, на кожен з яких обстежуваний повинен дати відповідь "так" чи "ні". Результати обстеження виражаються кількісним показником (у балах), на підставі якого виноситься висновок про рівень нервово-психічної стійкості та ймовірності нервово-психічних зривів.

Для проведення обстеження необхідно мати текст опитувальника і реєстраційні бланки. Обстеження триває близько 20 хвилин.Інструкція обстежуваним"Вам пропонується відповісти на 86 питань, спрямованих на виявлення деяких особливостей вашої особистості. Будьте відверті, довго не роздумуйте над змістом питань, давайте природний відповідь, який першим прийде вам в голову. Пам'ятайте, що немає "хороших" або "поганих" відповідей. Якщо ви відповідаєте "Так", поставте у відповідній клітині реєстраційного бланка знак "+" (плюс), якщо ви обрали відповідь "Ні", поставте знак "-" (мінус). Уважно стежте за тим, щоб номер питання анкети і номер клітини реєстраційного бланка збігалися. Чи не пропускайте висловлювань ".

Реєстраційний бланк до анкети "Прогноз-2"&Обробка результатів виконання методики проводиться за допомогою спеціальних "ключів" (таблиця № 1).

Таблиця № 1

"Ключ" для обробки даних по методиці "Прогноз-2"

Обробка проводиться за допомогою "ключів" , які виготовляються в кількості трьох штук з прозорої пластмаси (плівки). На пластмасу наноситься сітка, що збігається з сіткою реєстраційного бланка. Прорізи в кожному з "ключів" повинні відповідати номерам висловлювань, згрупованим в шкали. Один "ключ" готується для підрахунку балів за шкалою щирості, два - за шкалою нервово-психічної стійкості (для оцінки позитивних і негативних висловлювань).


Обробку починають зі шкали щирості, яка використовується для оцінки достовірності відповідей. "Ключ" накладається на заповнений реєстраційний бланк, після чого підраховується кількість мінусів, які видно через прорізи в "ключі". Отримане число відповідає значенню шкали щирості в балах. Якщо військовослужбовець отримав 10 і більше балів, то використовувати дані анкети не рекомендується, а причини нещирості слід з'ясувати в процесі бесіди, з подальшим виведенням про рівень нервово-психічної стійкості.

Потім підраховується кількість збігів з "ключем" за шкалою нервово-психічної стійкості. Кількість отриманих військовослужбовцям балів переводять у "Стен" по таблиці № 2 і оцінюють по таблиці № 3.

Таблиця № 2

Стеновая шкала

оцінки нервово-психічної стійкості за методикою "Прогноз-2"

Таблиця № 3

Характеристика рівнів нервово-психічної стійкості« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Анкета" Прогноз-2 "."
 1. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога. Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Результати психологічного вивчення багато в чому визначають як специфіку подальшої
 2. Рекомендації Щодо Виявлення осіб з ознакой нервово-псіхічної нестійкості
  Зважаючі на екстремальний характер бойової ДІЯЛЬНОСТІ Особова складу, слід наголосіті на необхідності Вивчення Такої риси характеру ОСОБИСТОСТІ воїна, як нервово-психічна нестійкість. Під НПН розуміють Схильність воїна до зрівів нервової системи при значний фізічніх, псіхічніх та других навантаженості. Поняття «НПН» поєднує патологічні та перед патологічні Особливості ОСОБИСТОСТІ, что зніжують
 3. Основні етапи психологічного вивчення військовослужбовців та їх зміст
  Психологічне вивчення військовослужбовців являє собою важливий напрям професійної діяльності психолога . Необхідність такої роботи пояснюється потребою посадових осіб в отриманні достовірної та повної за обсягом інформації про психологічні особливості військовослужбовців та військових колективів. Досвід показує, що лише цілеспрямоване і систематичне взаємодія командирів
 4. Додаток № 2 Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
  до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості Під "нервово-психічної нестійкістю" (НПН) розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні
 5. Додаток № 3 Варіант рекомендацій та пропозицій посадовим особам полку (корабля 1 рангу) з організації виховної роботи з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців
  до ст. 20 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ Варіант рекомендацій та пропозицій посадовим особам полку (корабля 1 рангу) з організації виховної роботи з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців. Необхідність розробки рекомендацій посадовим особам виникає, як правило, відносно
 6. Анкета «Прогноз-2-02»
  Розроблено В.Ю.Рибніковим. Вона призначена для визначення рівня нервово-психічної стійкості (НПУ) у військовослужбовців і дозволяє виявити окремі ознаки особистісних порушень, а також оцінити ймовірність виникнення нервово-психічних зривів. Якісний аналіз відповідей дозволяє уточнити окремі біографічні відомості, особливості поведінки та стану психічної діяльності
 7. Рекомендації щодо виявлення осіб з незадовільним рівнем нервово-психічної нестійкості
  Під незадовільним рівнем нервово-психічної стійкості розуміють схильність до зривів нервової системи при значних фізичних і психічних навантаженнях. Це досить широке поняття включає в себе різні предболезненное стану (крайні варіанти психічної норми) з прихованою, що не вираженою, або помірно вираженою, але компенсованій формою перебігу, обумовлені дефектами
 8. Рекомендації посадовим особам з організації виховної роботи з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців
  Необхідність розробки рекомендацій посадовим особам виникає, як правило, відносно військовослужбовців з незадовільною нервово-психічної стійкістю (1, 2 бали за анкетою «Прогноз-2-02»; за шкалою НПУ особистісного опитувальника «НПН-А-02»; за шкалою НПУ методики «Адаптивність-02 (МЛО)»). Нервово-психічна стійкість при таких показниках обмежує адаптаційні можливості
 9. . Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, 1997
  Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети
 10. Проведення індивідуальних співбесід
  (Додаток № 5) У процесі бесіди уточнюються наявні відомості, оцінюються ті сторони особистості, які неможливо було оцінити за допомогою спостереження або документів, наявних на військовослужбовця. Особлива увага звертається на осіб, у яких на етапі вивчення документів виявлені 1-2 непрямих ознаки НПН, а також з епізодичними проявами НПН в поведінці. При побудові плану
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека