Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня Наступна »
Едвард Морган-мол., Мегід С. Михайло. Анестезіологія: книга 2-я. - Пер. з англ. - M.-СПб.: Видавництво БРШОМ-Невський Діалект, 2000. 366 с., Мул., 2000 - перейти до змісту підручника

Анестезія при резекції легеніЗагальні відомості
Показаннями до резекції легені частіше є пухлини легень, рідше - легеневі інфекції та бронхоектази.
1. ПУХЛИНИ
Пухлини легень можуть бути доброякісними, злоякісними або займати проміжне становище. Лише в рідкісних випадках вдається скласти думку про характер пухлини до операції. На гамартоми припадає 90% доброякісних пухлин легенів. Вони розташовуються в периферичних відділах легені і утворені дезорганізованной нормальної легеневої тканиною. Аденоми частіше виникають у великих бронхах, носять, як правило, доброякісний характер,
але іноді здатні до локального інвазивного росту, а в окремих випадках навіть метастазують. Аденоми бронхів включають карциноїдної пухлини, ціліндроми і мукоепідермоідная аденоми. Вони часто обтурують просвіт бронха і викликають рецидивуючу пневмонію дистальніше місця обструкції. Карциноїдної пухлини утворюється з клітин APUD-системи і можуть секретувати різні гормони, включаючи АКТГ і аргінін-ва-зопрессін; клінічні прояви карциноїд-ного синдрому спостерігаються рідко і найчастіше виникають при метастазах в печінку (гл. 36).
Злоякісні пухлини легень поділяють на дві великі групи: дрібноклітинний рак (синонім - овсяноклеточний рак) і немелкокле-точний рак. Недрібноклітинний рак включає плоскоклітинний рак, аденокарциному і крупноклеточний рак (синонім - анапластична карцинома). Всі види раку легені найчастіше відзначаються у курців, але аденокарцинома зустрічається і у некурящих. Плоско-і дрібноклітинний рак частіше вражає великі бронхи, тоді як аденокарцинома і крупноклеточний рак - периферичні відділи легені з поширенням на плевру.
Клінічна картина
Симптоми: кашель, кровохаркання, задишка, свистяче дихання, втрата ваги, лихоманка і отхожде-ня мокротиння. Останні два симптоми обумовлені пневмонією в результаті обструкції бронха. Плевритичний біль в грудях і плевральний випіт вказують на ураження плеври. Про поразку середостіння свідчить ряд симптомів: захриплість через стискання поворотного горлового нерва, симптом Горнера при залученні симпатичного стовбура (гл. 18), високе стояння купола діафрагми при здавленні Діафен-рагмальной нерва, дисфагія при здавленні стравоходу, синдром верхньої порожнистої вени. При ураженні серця розвиваються випітної перикардит і кардіомегалія. При пухлинах верхівки легені (верхньої борозни) з поширенням на корінці C7-T2 з'являються болі в надпліччя і руці (синдром Пенкоста). Віддалені метастази вражають головний мозок, кістки, печінку і наднирники.
Пухлини легенів, особливо дрібноклітинний рак, можуть викликати симптоматику, не пов'язану з їх анатомічної локалізацією, - так звані паранеопластіческіе синдроми. Механізми цього явища включають ектопічну вироблення гормонів і перехресні імунологічні реакції між пухлиною і нормальної тканиною. У пацієнтів можуть спостерігатися синдром Кушинга, гіпо-

натриемия і гіперкальціємія, які обумовлені секрецією АКТГ, аргінін-вазопресину і па-ратгормона відповідно (гл. 36). Синдром Ітона-Ламберта - різновид міастенії - характеризується міопатію проксимальних груп м'язів, причому сила м'язів зростає при повторних спробах скорочення (що не властиво ту asthenia gravis; гл. 37). До іншим паранеопласті-ного синдромам відносяться гіпертрофічна остеоартропатія, дегенерація мозочка, периферична нейропатія, поліміозит, мігруючий тромбофлебіт і асептичний ендокардит.
Лікування
Кращий метод лікування курабельних випадків раку легені - хірургічне втручання. Резекція показана при недрібноклітинному раку в відсутність вираженого ураження лімфовузлів, залучення середостіння і віддалених метастазів. При дрібноклітинному раку легені хірургічне лікування неефективне, тому що до моменту встановлення діагнозу пухлина практично завжди метастазує; лікування полягає в проведенні хіміотерапії і променевої терапії.
РЕЗЕКТАБЕЛЬНОМ і операбельність. Резекта-бельность визначається стадією пухлини, а операбельність залежить від обсягу операції і загального стану пацієнта. Визначення стадії пухлини включає рентгенографію грудної клітини, KT, бронхоскопію і медіастіноскопії. При метастазах в іпсилатеральний бронхіальні лімфовузли і іпсилатеральний лімфовузли воріт легкого пухлина вважається РЕЗЕКТАБЕЛЬНОЙ. При метастазах в іпсилатеральний медіастинальні або іпсилатеральний нижні трахеобронхіальні вузли пухлину можна видалити вже не завжди. При метастазах в сходові, надключичні, контралатеральні медіастинальні лімфовузли або контралатеральні лімфовузли воріт легкого пухлина нерезекта-бельной. При пухлинах, що вражають грудну стінку, в відсутність медіастинальних метастазів в деяких клініках виконують резекцію uen block "; схожу операцію проводять після променевої терапії при пухлини верхівки легені в відсутність метастазів у медіастинальні лімфовузли.
Анатомічні кордону резекції повинні бути досить великі для адекватної ерадіка-ції пухлини, а обсягу залишилася паренхіми має вистачити для повноцінної легеневої функції в післяопераційному періоді. Лобектомія, виконана через задній доступ в 5-му чи 6-му меж-реберье, - це операція вибору при більшості пухлин легені . Сегментарні або клиновидні резекції показані при невеликих перифери-
чеських пухлинах, а також при значно зниженому функціональному легеневому резерві. пульмонектомію показана при ураженні лівого чи правого головного бронха, а також при поширенні пухлини до воріт легені. Функціональні критерії пульмонектомії розглядаються нижче. При ураженні проксимальних ділянок бронхів на фоні зниженого функціонального легеневого резерву альтернативою пульмонектомії є циркулярна резекція; при цьому видаляють уражену часткової бронх разом з частиною правого або лівого головного бронха, після чого накладають анастомоз між дистальним відрізком головного бронха і проксимальним відрізком або трахеєю. При пухлинах трахеї можлива циркулярна пульмонектомію. Летальність після пульмонектомії становить 5-6%, після лобекто-ми Академії - 2-3%. При пульмонектомії правої легені летальність вище, можливо через втрату більшого об'єму тканини (у порівнянні з лівосторонньої пульмонектомію ). Післяопераційна летальність переважно зумовлена ??серцево-судинними ускладненнями.
Функціональні критерії пульмонектомії
Думка про операбельний ™ складають на основі клінічної оцінки, однак дослідження функції легень дозволяє отримати дуже важливу інформацію. Виразність дисфункції легких прямо пропорційна ризику операції. Стандартні критерії операбельности легких представлені в табл. 24-4. Якщо показники пацієнта не соот-
ТАБЛИЦЯ 24-4. Дослідження функції дихання перед пульмонектомію: критерії операбельности Тест
Результат, відповідний високому ризику ускладнень
Гази артериаль-
PaCO2> 45 мм рт. ст. (при диханні
ної крові
атмосферним повітрям)
0OB1
<2л
ОФВ, / ФЖЄЛ
<50% від належної величини
Максимальна
<50% від належної величини
дихальна

ємність

ГО / ОЕЛ
50% від належної величини
Максимальна
<10 мл / кг / хв
споживання

кисню (VO2)

DUo (Диффузион-
<40% від належної величини
ная здатність

легень по СО)


ветствуют будь-якого з цих критеріїв, проводять роздільне дослідження функції кожного легені. Вважається, що пухлина операбельна, якщо передбачений післяопераційний 00B1> 800 мл. Питома внесок кожного легкого до загального QOB1 пропорційний відсотку загального легеневого кро-вотока, який отримує це легке. Легеневий кровотік вимірюють при радіоізотопному скануванні (133Xe або 99Tc).
Післяопераційний QOB1=
=% легеневого кровотоку х загальний 00B1.
Видалення значно ураженої легені (вентиляція відсутня, але перфузія збережена) не робить несприятливого впливу на легеневу функцію і навіть може поліпшити оксигена-цію. Якщо передбачений післяопераційний GOB1 <800 мл, але пульмонектомію раніше необхідна, то потрібно перевірити здатність судин здорової легені пристосуватися до обсягом загального легеневого кровотоку. Для цього виконують ангіопульмонографію: головну легеневу артерію ураженої легені перекривають за допомогою балона-катетера: при ДЛАср> 40 мм рт. ст. або PaO2 <45 мм рт. ст., пацієнт не перенесе пульмоніт-ектомія.
Максимальне споживання кисню (VO2) - важливий прогностичний фактор ускладнень і летальності в післяопераційному періоді. Якщо VO2> 20 мл / кг / хв, то ризик ускладнень низький. Якщо VO2 <10 мл / кг / хв, то ризик ускладнень неприйнятно високий.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Анестезія при резекції легкого"
 1. анаеробної інфекції
  Денніс Л. Кеспер (Dennis L. Kasper) Визначення. Анаеробні бактерії - це мікроорганізми, для зростання яких потрібно низька напруга кисню і які не можуть рости на поверхні щільного живильного середовища в присутності 10% вуглекислоти. мікроаерофільна бактерії можуть рости при вмісті її в атмосфері в кількості 10%, а також в анаеробних або аеробних умовах. Факультативні
 2. ХВОРОБИ, ВИКЛИКАЮТЬСЯ грамнегативний кишкових бактерій
  Денис Р. Шаберг, Марвін Тарк (Dennis R. Schaberg, Marvin Turck) Вступ. Ентеробактерії - грамнегативні, не утворюють спори палички, які хоч і є аеробами , але можуть рости і в анаеробних умовах і, як правило, населяють шлунково-кишковий тракт. Біохімічні властивості цих мікроорганізмів характеризуються здатністю ферментувати глюкозу і відновлювати нітрати до
 3. вродженими вадами серця
  Вільям Ф. Фрідман (William F. Friedman) Загальні положення Частота народження. Серцево-судинні порушення зустрічаються приблизно у 1% всіх живих новонароджених. При ранньому розпізнаванні пороку точна діагностика анатомічних аномалій в даний час не викликає ускладнень, і більшість дітей вдається врятувати за допомогою медикаментозного або хірургічного лікування.
 4. ПУХЛИНИ ЛЕГКИХ
  Джон Д. Мінна (John D. Minna) У 1984 р. в США рак легені був діагностований у 96 000 чоловіків і у 43 000 жінок, багато з яких померли протягом першого року від початку захворювання. Пік захворюваності припадає на вікову групу 55-65 років. Рак легені займає у чоловіків перше, а у жінок - друге місце серед причин смерті від злоякісних новоутворень. Летальність в групі хворих
 5. ХВОРОБИ ПЛЕВРИ, СЕРЕДОСТІННЯ І ДІАФРАГМИ
  Роланд Г. Інгрем, молодший (Roland H. Ingram, Jr.) Плевра Вісцеральний і парієтальних листки плеври утворюють між собою замкнутий простір, що містить в нормі лише невелика кількість рідини. При цьому існує стійка рівновага між рідиною, що надходить (секретируемой) в плевральну порожнину і реабсорбіруемой з неї. У цьому плані трансплевральний транспорт рідини
 6. ПУХЛИНИ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ
  Марк Б. Гарник, Баррі М. Бреннер (Маге В. Garnick, Barry M. Brenner) Пухлини нирки Рак нирки. Рак нирки (аденокарцинома нирки - застаріла назва «гіпернефрома») складає 85% всіх випадків первинних пухлин нирки. Щорічно в США раком нирки захворюють до 18 000 чоловік і близько 8000 вмирають від цього захворювання. Найчастіше рак нирки відзначають у людей у ??віці 55-60 років.
 7. РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
  Джейн Є. Хенні, Вінсент Т. ДеВіто (Jane Е. Henney, Vincent Т. DeVita, Jr.) Рак молочної залози дуже поширений серед жінок Західної півкулі. У 1985 р. в США було зареєстровано 119 000 жінок і приблизно 1000 чоловіків із цим захворюванням. В останні роки найбільш частою причиною смерті жінок від злоякісних новоутворень став рак легені, однак донедавна перший
 8. ХВОРОБИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
  Сідней Г. Інгбар (Sidney H. Ingbar) Нормальна функція щитовидної залози спрямована на секрецію L-тироксину (Т4) і 3,5,3 '-трійод-L-тіроніна (Т3) - йодованих амінокислот, які представляють собою активні тиреоїдні гормони і впливають на різноманітні метаболічні процеси (рис. 324-1). Захворювання щитовидної залози проявляються якісними або кількісними змінами секреції
 9. Ведення післяопераційного періоду
  Досягнення сучасної анестезіології дозволяють забезпечити стабільний стан основних функцій організму протягом операції. Але після закінчення хірургічного втручання і виходу хворий зі стану наркозу організм породіллі потрапляє в умови, при яких захисні властивості загальної анестезії відсутні і починають діяти больові, токсичні та емоційні чинники. Тому для
 10. Ведення на дому пацієнтів із запущеними формами злоякісних новоутворень
  Общепрактикующему врачу приходится решать эту трудную клиническую задачу со многими неизвестными, поскольку помимо симптомокомплексов, обусловленных опухолевым ростом, приходится учитывать паранеопластические процессы, «вторые болезни», индуцированные активными методами лечения, обострение существовавших ранее хронических болезней. Главный организационный принцип в ведении таких больных - не
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека