Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОториноларингологія
« Попередня Наступна »
Нейман Л.В., Богомильский М.Р.. Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення, 2001 - перейти до змісту підручника

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ МОВИ

Мовний акт здійснюється складною системою органів, у якій розрізняють периферичний і центральний мовні апарати.

До складу периферичного мовного апарату входять виконавчі органи голосоутворення і вимови, а також належні до них чутливі і рухові нерви. Центральний мовний апарат знаходиться в головному мозку і складається з кіркових центрів, підкіркових вузлів, провідних шляхів і ядер відповідних нервів.

Подальше виклад в основному присвячено опису нормальної будови і функцій, а також найбільш важливих порушень діяльності периферичного мовного апарату. Що стосується анатомії, фізіології та патології центрального мовного апарату, то їх детальний виклад входить у завдання курсу невропатології і почасти логопедії. У зв'язку з цим тут будуть висвітлені лише короткі анатомо-фізіологічні відомості, що стосуються центральних механізмів мови.

У фізіологічному відношенні мова являє собою складний руховий акт, здійснюваний за механізмом умовно-рефлекторної діяльності. Вона утворюється на основі кінестетичних подразнень, що виходять з мовної мускулатури, включаючи м'язи гортані і дихальні м'язи. І. П. Павлов, кажучи про другу сигнальну систему як про слово, вимовному, чутному та видимому, вказував, що фізіологічною основою, або базальним компонентом, другої сигнальної системи є кінестетичні, рухові роздратування, які у кору головного мозку від мовних органів.


Звукова виразність мови контролюється за допомогою слухового аналізатора, нормальна діяльність якого грає дуже важливу роль в розвитку мови у дитини. Оволодіння промовою відбувається в процесі взаємодії дитини з навколишнім середовищем, зокрема з мовним оточенням, що є для дитини джерелом наслідування. При цьому дитина користується не тільки звуковим, але і зоровим аналізатором, імітуючи відповідні рухи губ, мови та ін Виникаючі при цьому кінестетичні подразнення надходять у відповідну область кори великих півкуль. Між трьома аналізаторами (руховим, слуховим і зоровим) встановлюється і закріплюється умовно-рефлекторна зв'язок, що забезпечує подальший розвиток нормальної мовної діяльності.

Спостереження над розвитком мови у сліпих дітей показують, що роль зорового аналізатора у формуванні мови є другорядною, тому що мова у таких дітей, хоча й має деякі особливості, розвивається в загальному нормально і, як правило, без спеціального стороннього втручання.

Таким чином, розвиток мови пов'язано в основному з діяльністю слухового і рухового аналізаторів.

Корковий кінець слухового аналізатора знаходиться в обох скроневих частках, а корковий відділ рухового аналізатора розташований в передніх центральних звивинах мозку, також в обох півкулях, причому корковое представництво мускулатури, що забезпечує руху органів мови (щелеп, губ, язика, м'якого піднебіння, гортані), знаходиться в нижніх відділах цих звивин.


Для нормальної мовної діяльності особливо важливе значення має ліве (у лівшів - праве) півкуля мозку. У задньому відділі лівої верхньої скроневої звивини поміщається слуховий центр мовлення, званий зазвичай сенсорних (чуттєвих) мовним центром, а в задньому відділі другої і третьої лобних звивин лівої півкулі розташований моторний (руховий) центр мовлення (рис. 40).Рис. 40.

Області рухового і слухового аналізаторів в корі головного мозку

:

1 - руховий аналізатор; 2 - руховий (моторний) центр мовлення; 3 - сенсорний центр мови

Пошкодження або захворювання сенсорного центру промови призводять до порушення звукового аналізу мови. Виникає сенсорна афазія, при якій стає неможливим розрізнення на слух елементів мовлення (фонем і слів), а отже, і розуміння мови, хоча гострота слуху і здатність розрізняти немовні звуки при цьому залишаються нормальними.

Пошкодження або захворювання моторного центру промови ведуть до порушення аналізу і синтезу кінестетичних (рухових) подразнень, що виникають при проголошенні звуків мови. Настає моторна афазія, при якій стає неможливим проголошення слів і фраз, хоча руху мовних органів, не пов'язані з мовною діяльністю (рухи язика і губ, відкривання і закривання рота, жування, ковтання і т. д.), не порушуються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ МОВИ "
 1. Нейман Л.В., Богомильский М.Р.. Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення, 2001

 2. Федюкович Н. И.. Анатомія і фізіологія людини, 2003
  У навчальному посібнику висвітлено питання нормальної, анатомії та фізіології людини з урахуванням сучасних досягнень біологічної і медичної науки. Розглянуто предмет, завдання і значення курсу анатомії та фізіології людини, дано короткий історичний нарис їх розвитку Викладені питання анатомії та приватної фізіології. Для учнів медичних училищ за фахом «Медична
 3. ВСТУП
  Анатомія і фізіологія людини відноситься до числа біологічних дисциплін, що складають основу теоретичної та практичної підготовки медичних сестер. Анатомія - це наука, яка вивчає форму і будову організму у зв'язку з його функціями, розвитком і під впливом навколишнього середовища. Фізіологія - наука про закономірності процесів життєдіяльності жи-вого організму, його органів,
 4. ПЕРЕДМОВА
  Якість навчання медичних сестер залежить не тільки від майстерності викладання предмета, технічного оснащення навчальних занять , а й від наявності сучасних підручників і навчальних посібників. Навчальний посібник «Анатомія і фізіологія» розроблено відповідно до програми, затвердженої Міністерством охорони здоров'я РФ. Формування майбутньої медичної сестри починається з дисциплін, які
 5. ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ МОВИ
  Так само як і при викладі патології органів слуху, в цьому розділі будуть описані лише ті патологічні процеси, які представляють практичний інтерес для педагогів, тобто головним чином стійкі зміни в будові і функціях мовних органів, що призводять до порушення голосоі речеобразования. При цьому тут будуть більш-менш детально описані дефекти розвитку, а також пошкодження і
 6. Література
  Галактионов В. Г. Імунологія. - 3-е изд., Испр. і доп. - Москва: Академія, 2004, 2) Кокряков В. Н. Нариси про природжений імунітет. РАМН, Наук.-дослід. ін-т експеримент. медицини. - СПб: Наука, 2006; 3) Комаровський Е.О. Здоров'я дитини і здоровий глузд його родичів. - СПб: Наука, 2002; 4) Лернер Г. І. Людина: анатомія, фізіологія, гігієна. - Москва: Аквариум, 1998; 5) Фізіологія
 7. АНАТОМО-ТОПОГРАФІЧНІ ОСНОВИ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ І РЕАНІМАЦІЇ
  Лікар відділення інтенсивної терапії повинен вдосконалювати знання не тільки в області фізіології, патофізіології, фармакології, а й в області анатомії. Знання анатомо-топографічних основ вкрай необхідно. В цьому розділі наведені дані про нормальну і топографічної анатомії, необхідні для лікаря відділення інтенсивної терапії. Лікар, що знає топографію найважливіших анатомічних
 8. Фізіологія і патологія репродукції
  Мета заняття: ознайомити студентів з патологією періоду новонародженості. Студент повинен знати: фізіологію і патологію новонароджених; етіологію різних форм родового травматизму плода, групи ризику по розвитку цих ускладнень; лікарські препарати. Студент повинен вміти: діагностувати захворювання новонароджених і надати медичну допомогу при них. Зміст заняття Захворювання
 9. Місце дисципліни в навчальному процесі
  Навчальний курс «Ветеринарна хірургія» тісно пов'язана передусім із суміжними предметами - анатомією, фізіологією, фармакологією, клінічної діагностикою, терапією і
 10. Заняття 9 КАЗАНСЬКІ МЕДИЧНІ ШКОЛИ
  Питання до обговорення: 1. Казанські фізіологічна та гістологічна школи. Організація викладання фізіології на медичному факультеті Казанського університету. Створення фізіологічної лабораторії. Видатні казанські фізіологи та їх дослідження. Електрофізіологія. Організація кафедри Казанського університету. Видатні казанські гістологи. Їхній внесок у нейрогістології. Новий метод забарвлення
 11. Фізіологія і патологія репродукції
  Фізіологія і патологія
 12. Заняття 6 Тема: РОЗВИТОК АНАТОМІЇ В РОСІЇ В XIX СТОЛІТТІ
  Цілі та завдання: 1. Показати студентам проблеми, які стояли перед вітчизняними вченими в цій галузі та їх внесок у вирішення проблем анатомії. Логічна структура і основні елементи заняття: Введення анатомічних розтинів в викладання медицини в Західній Європі. Лейденська анатомічна школа. Ф.Рюйш (1638 - 1731, Голландія). Підручники анатомії (Г.Бідлоо, С.Бланкард). Підходи до
 13. ЛІТЕРАТУРА
  Фізіологія людини. Под ред. чл.-кор. АМН СРСР Г.І. Косицького. - Москва, «Медицина». - 1985 р. 2. Основи фізіології людини. Под ред. академіка РАМН Б.І. Ткаченко. - Санкт-Петербург, міжнародний фонд історії науки. - 1994 г. 3. Фізіологія людини (курс лекцій). Под ред. Академіка РАМН Н.А. Агаджаняна. - Москва, «Вища школа». - 1996 4. Фізіологія людини в 2-х томах. Под ред.
 14. Заняття 5 МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ В НОВИЙ ЧАС
  Питання до обговорення: 1. Становлення експериментальної фізіології і загальної патології за кордоном. Значення праць У. Гарвея про кровообіг. Успіхи у вивченні окремих органів і систем. Різні теорії патології та їх автори. 2. Розвиток мікробіології. Наукове обгрунтування та впровадження оспопрививания. Відкриття Л. Пастера і його роль у становленні мікробіології та імунології. П'ять великих
 15. Контрольна робота. Особливості ВНД людини. Розвиток мови в онтогенезі та її порушення, 2011
  Основи нейрофізіології і ВНД. Особливості вищої нервової діяльності людини. Основні характеристики мови в онтогенезі. Розвиток фонетико-фонематичний сторони мови в онтогенезі. Розвиток лексико-граматичної сторони мовлення у дітей в онтогенезі. Розвиток зв'язного мовлення у дітей в онтогенезі. Основні види мовних порушень. Порушення звуковимови. Алалия. Дислалия. Порушення мови
 16. Азімов Айзек. Людський мозок. Від аксона до нейрона, 2003
  З цієї чудової книги ви дізнаєтеся про будову та таємниці центральної нервової системи людини, про анатомію, фізіології та складних біохімічних процесах, що протікають в головному мозку. У книзі багато цікавих і дотепних історій про відкриттях і феномени, гіпотезах і перспективи науки
 17. Реферат. Хвороба Паркінсона, 2011
  Хвороба Паркінсона - визначення Історія вивчення Епідеміологія Етіологія Екологічні фактори Окисна гіпотеза Патогенез: Патологічна анатомія Патологічна фізіологія Клінічна картина Діагностика Класифікація паркінсонізму і частота народження його окремих форм Стадії Паркінсона по Хен і Яру Лікування
 18. Л.О.Бадалян. Невропатология, 1987
  Підручник для ВНЗ. 2-е вид. В цілому присвячений опису розвитку нервової системи (онтогенезу) і формуванню найважливіших систем мозку. Окремі глави присвячені функціональної анатомії нервової системи, методам дослідження і основним захворюванням. У книзі наведено дані по нейропсихології та межових станів, розширені деякі розділи, включені нові («Психопатію», «Алкоголізм і наркоманії»
 19. Г.Д. Некрасов, І.А. Суманова. Акушерство, гінекологія і біотехніка відтворення тварин, 2007
  У навчальному виданні описані анатомічні особливості і функція статевих органів самців і самок сільськогосподарських тварин, методи отримання та оцінки сперми, фізіологія і біотехніка осіменіння та трансплантації ембріонів, фізіологія і патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду, захворювання новонароджених та молочної залози, основи оперативного акушерства, андро-логічної і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека