Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОнкологія
« Попередня Наступна »
Лекції. Матеріали XIV Російського онкологічного конгресу, 2010 - перейти до змісту підручника

АНАЛІЗ поліморфізм ГЕНОВ РЕПАРАЦІЇ ДНК XRCC1 G280A XRCC1 С194Т, XRCC1 G399A і XPD А751С У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА

Дмитрієва А.І., Новицький В.В., Ракітін С.С., Севостьянова Н.В., Коломієць С.А.

Огуз «Томський обласний онкологічний диспансер»;

ГОУ ВПО «Сибірський державний медичний університет Росздрава», м. Томськ

Завдання дослідження : Оцінити поліморфізм генів Ексцизійна репарації XRCC1 G280A XRCC1 С194Т, XRCC1 G399A і XPD А751С при раку шлунка

Матеріал і методи: Зразки ДНК 200 хворих на рак шлунка були протіпіровани по чотирьох поліморфізму генів Ексцизійна репарації XRCC1 G280A XRCC1 С194Т , XRCC1 G399A і XPD А751С методом RT-ПЛР. Групу порівняння склали 260 клінічно здорових осіб.

Результати: Аналіз розподілу варіантних генотипів С194Т-поліморфізму гена XRCC1 показав статистично значуще збільшення частоти гетеро-(С / T) (15,5%) і гомозигот (T / T) (1%) по варіантному аллелю Т у хворих на рак шлунка в порівнянні з аналогічними показниками у здорових осіб (6,92% і 0% відповідно). Ризик розвитку раку шлунка для носіїв варіантних генотипів XRCC1 С194Т склав 2,95 (CI95% 1,42-6,28). Виявлено дворазове збільшення частоти народження мінорного алелі Т гена XRCC1 194 у порівнянні з такою у здорових осіб (8,75% і 3,46% відповідно). OR=2,67 (CI95% 1,44-5,18). При дослідженні поліморфізму гена XPD А751С у хворих на рак шлунка виявлено статистично значуще збільшення частоти народження варіантних генотипів CC (22,5%) і АC (31%), що характеризуються на рівні фенотипу зниженою ефективністю відновлення цілісності ДНК, у порівнянні з такою у здорових осіб ( 3% і 16,9% відповідно при р=0,000). Ризик розвитку раку шлунка для носіїв вариантного АС-генотипу гена XPD 751 склав 3,1 (CI95% 1,53-5,30), СС-генотипу - 14,5 (CI95% 3,73-67,95). Частота вариантного алелі С гена XPD у хворих на рак шлунка виявилася значимо вище, ніж у здорових осіб (38% і 11,15% відповідно при р <0,005).
При аналізі розподілу поліморфних варіантів гена Ексцизійна репарації ДНК XRCC1 G280A і XRCC1 G399A (Arg280His) у хворих на рак шлунка і здорових осіб статистично значущих відмінностей виявлено не було (р=0,114).

Висновки: Таким чином, у хворих на рак шлунка виявлено збільшення частоти народження поліморфних генотипів і алелей генів ферментів ексцизійної репарації XPD 751 і XRCC1 194, носійство мінорних алелей яких виражається у збільшенні ризикової значущості для виникнення і розвитку раку шлунка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АНАЛІЗ поліморфізм ГЕНОВ РЕПАРАЦІЇ ДНК XRCC1 G280A XRCC1 С194Т, XRCC1 G399A і XPD А751С У ХВОРИХ НА РАК ШЛУНКА "
 1. АСОЦІЙОВАНІ З ВІКОМ молекулярно-генетичних І КЛІНІКО-ПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ злоякісних новоутворень
  аналіз за Спирмену, критерій? 2, метод логістичної регресії, показник виживаності по Каплан-Мейеру. Обговорюються результати з достовірністю відмінностей при р <0,05 і з тенденцією відмінностей при р <0,1. Особливості будови первинного пухлинного вузла, пов'язані з віком пацієнток. У хворих в менопаузі, на відміну від пацієнток із збереженою менструальною функцією, виявлені явища
 2. ОСНОВИ неоплазією
  аналіз хромосом ракових клітин в стадії метафази приніс багату інформацію про неопластичної процесі. Стало ясно, що фактично всі солідні пухлини і більшість новоутворень гематопоетичної системи характеризуються порушеннями каріотипу, успадкованими популяцією пухлинних клітин. Це може супроводжуватися транслокацією фрагментів хромосом в інші ділянки, додаванням або зникненням
 3. ОСНОВИ ПРОТИПУХЛИННОЇ ТЕРАПІЇ
  аналізуючи появу пізніх віддалених метастазів при пухлинах великих розмірів певного гістологічної будови. Вплив на здатність ракових клітин до міграції має терапевтичне значення. Блокування рецепторів ламинина фрагментами молекули ламинина in vitro зменшує здатність клітин до метастазування in vivo. {Foto172} Рис. 79-1. Клітинний цикл.
 4. БІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗДОРОВ'Я
  аналізі родоводів хворих. Спадкові хвороби поділяються на хромосомні і генні хвороби (спадкові захворювання обміну речовин, спадкові порушення імунітету, хвороби з переважним ураженням ендокринної системи тощо). Хромосомні хвороби. Характеризуються зміною структури або числа хромосом. Вони зустрічаються приблизно у 1% новонароджених. Грубі аномалії
 5. СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ
  аналізі крові, у 20% хворих виявляється помірна гмпо-або нормохроміап анемія. пов'язана з крововтратою або порушенням всмоктування заліза. Для більшості характерний лейкоцитоз з помірним зсувом, однак, можливо і розвиток лейкопенії. Характерно розвиненіша тромбоцитопенії. Велике діагностичне значення має ШОЕ яка відображає активність процесу, складаючи 20-40ім/час. При загостренні
 6. Синдром полікістозних яєчників
  аналіз історій хвороби страждали безпліддям гірсутний жінок з аменореєю та / або ановуляторной олигоменореей і біс-390 4.2. Синдром полікістозних яєчників плодів, у яких було виявлено збільшення яєчників полики-стозного характеру, що трактувалося авторами як наслідок порушених гормональних впливів. При гістологічному дослідженні були виявлені множинні кісти в
 7. Генітальний ендометріоз
  аналізі виявлено схожість між еутопіческім ендометрієм і червоними вогнищами на очеревині малого тазу, що дає підставу вважати їх ранньою стадією імплантації залоз і строми ендометрія. Надалі виникає запальна реакція, стимулююча рубцювання, і вогнища ендометріозу набувають чорне забарвлення. Відбувається потім фіброзірованіе супроводжується появою неактивних вогнищ білого кольору.
 8. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  аналізи крові з визначенням групи, резус-приналежності, коагулограми, гематокритного числа, рівня ацетону, кетонових тіл ( за показаннями); а також аналізи крові на ВІЛ, RW, Hbs, HCV. Загальний аналіз сечі дозволяє орієнтовно судити про стан нирок. 4. Провести дослідження на найбільш часті інфекції, які є провідними у формуванні ускладнень вагітності та виникненні
 9. ХРОНІЧНИЙ бронхіт, емфізема легенів І бронхообструктивнийсиндром
  аналізі результатів патологоанатомічних досліджень. Практично у всіх випадках при розтині померлих старшого віку виявляються в більшій чи меншій мірі виражені ознаки емфіземи легенів. При цьому вираженість патоморфологічних змін легеневої тканини чітко збільшується у віці 50 - 70 років. Приблизно у 2/3 дорослих чоловіків і 1/4 жінок, як правило, виявляються виразні
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека