ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дулін В. В.. Педагогічне управління процесом підготовки офіцерів запасу на військових кафедрах, 2004 - перейти до змісту підручника

Аналіз та опис програмного забезпечення

Кінцевим результатом досліджень в області автоматизації планування навчального процесу стала програма «Навчальний план», що використовує загальну БД «Навчальний відділ». Ця програма призначена для введення і контролю всієї нормативно-довідкової інформації (списків, бібліотек) і, найголовніше, для автоматизованого зберігання і обробки річних навчальних планів військової кафедри.

Програма має багатовіконний інтерфейс MDI, кожен довідник і навчальний план відкриваються в незалежному дочірньому вікні, не впливаючи один на одного.

Вікна довідників мають спільну організацію і відрізняються тільки іменами полів. Для кожного елемента інтерфейсу існують спливаючі підказки, коротко описують призначення і необхідні дії. Вгорі вікна розташовується панель інструментів, що дозволяє виконувати всі операції з записами БД.

Нижче розташовується панель швидкого пошуку по атрибуту, отображаемому в заголовку панелі. При введенні в цьому вікні якого тексту шукається запис, найбільш повно задовольняє умовам. Для зміни поля швидкого пошуку необхідно клацнути мишкою по відповідному назвою стовпця таблиці «Все кафедри» (факультети, спеціальності і т.д.). При цьому вміст таблиці відразу ж сортується за обраним полем.

Під панеллю швидкого пошуку знаходиться область «Поточний запис», в якій більш детально виводяться значення всіх полів, які тут же можна і виправляти. Деякі значення (наприклад, факультет, до якого прикріплена кафедра) вибираються зі списку, який формується на основі даних інших ТБД. Це забезпечує високу швидкість роботи і різко знижує ймовірність помилки. При виборі значень зі списку також забезпечується швидкий пошук потрібного значення по вводиться перших символах.

У пункті «Навчальний план» два підпункти: «Новий» для створення нового річного навчального плану та "Відкрити" для вибору і обробки вже існуючого плану.
У другому випадку ми побачимо вікно «Вибір навчального плану», в якому показані всі існуючі плани, згруповані по роках. Для швидкого пошуку необхідного плану можна відсортувати список, клацнувши мишкою по потрібному заголовку таблиці, і ввести перші символи в рядку пошуку.

Для видалення обраного навчального плану (тобто заголовка плану і всіх дисциплін, прив'язаних до цього заголовку) служить кнопка «Видалити». Для створення нового навчального плану треба натиснути «Створити». Так як отримане додаток є MDI-програмою, то можна одночасно відкрити і редагувати кілька навчальних планів, максимальна кількість яких обмежена тільки ресурсами комп'ютера.

Для друкування вмісту вікна (налаштування або навчального плану) служить команда «Друк» пункту меню «Навчальний план».

Практика показує, що автоматизація будь-якого робочого процесу, в тому числі і навчального, значно збільшує продуктивність праці.

Все це дійсно і на прикладі обробки навчальних планів військової кафедри і вузу в цілому. З впровадженням програмного комплексу, цілком зникає необхідність зберігання облікових даних на папері, час на зміну даних і їх редагування зводиться до мінімуму, а існування помилок і двозначностей в робочих даних виключається взагалі. При введенні даних результати можна отримувати тут же на екрані, не втрачаючи часу і не витрачаючи зайвих зусиль. У зв'язку з використанням загальнопоширеного формату баз даних Paradox, будь-які дані можна редагувати, не маючи в наявності самої оболонки, включати їх в інші програмні модулі, змінювати склад і характеристики полів, якщо в цьому виникає необхідність. Програма призначена для введення, зберігання, обробки й роздруківки навчальних планів, а також для настройки загальних довідників та забезпечення вхідний інформацією інших програм, що входять в комплекс.
Дана інформаційна система надає користувачеві простий і послідовний інтерфейс разом із потужним і розширюваним застосуванням. Створене додаток не вимагає спеціального оточення, достатньо одного Windows 98 (2000, XP) для його повноцінної роботи. Для роботи з комплексом, немає необхідності в глибоких знаннях Windows або різних СУБД і навіть глибокого знання предметної області, тобто роботи навчальної частини військової кафедри. Програма розроблена таким чином, що перед користувачем завжди буде достатня для аналізу і розуміння, кількість інформації. Її буде завжди рівно стільки, скільки потрібно на даному етапі, ні більше, ні менше. Це реалізовано гнучкою структурою комплексу за допомогою спливаючих меню і відкриваються за запитами форм.

Розроблений комплекс дозволяє проводити всі поетапні операції, вироблені з даним видом управлінської інформації:

- збір дозволяє вловити, визначити склад і зареєструвати всю необхідну інформацію;

- оформлення реєстраційних даних, обробити за допомогою логічних арифметичних операцій і зберегти на машинному носії;

- споживання, виробити, розмножити і представити необхідні для управлінських рішень документи.

Розроблена програма адаптируема, тобто може бути використана в умовах, що змінюються завдань, а її БД, крім використання в програмах комплексу «Навчальний відділ», може служити основою для побудови інформаційної системи «ВНЗ», що включає всю інформацію по університету і підсистеми для її обробки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналіз та опис програмного забезпечення "
 1. Зведені розрахунки забруднення атмосфери викидами промисловості та автотранспорту та їх застосування при нормуванні викидів підприємств
  Зведені розрахунки забруднення атмосферного повітря є необхідним елементом державного управління в галузі охорони атмосферного повітря, що дозволяє врахувати вимоги системності та комплексності підходу до такого управління, а також його наукової обгрунтованості. Зведені розрахунки забруднення атмосфери можуть бути використані при вирішенні рада завдань, пов'язаних з охороною атмосферного повітря. К
 2. Методи експертних оцінок КМП і їх особливості в медичній практиці
  Якість та тісно залежна від нього ефективність діяльності лікувально-профілактичних установ в умовах економічних перетворень в Росії - ключові проблеми в управлінні охороною здоров'я. І якщо проблем якості медичної допомоги в останні роки приділяється все більше уваги, то ефективність діяльності медичних установ, як правило, залишається «за кадром». А тим часом це
 3. Економічна оцінка ефективності виробництва медичних послуг
  Аналіз витрат галузі охорони здоров'я та їх співвідношення з одержуваними атрибутами здоров'я зв'язаний з певними складнощами і припущеннями. Однак питання про результати виробництва якісних медичних послуг не менш складний. І хоча зазвичай вважається, що результати різних медичних впливів відомі, на ділі це не зовсім так. Часто вибір лікування грунтується на думках авторитетів,
 4. Розробка та застосування стандартів при виробництві медичних послуг
  Зростаючазначення медичних стандартів обумовлено необхідністю позначення провідних орієнтирів у процесі вдосконалення медичної допомоги, самоконтролю в діяльності медичного працівника, забезпечення захисту населення від неякісного медичного втручання, формування адекватного ресурсного забезпечення. Визначення сутності процесу стандартизації в медицині є
 5. Розробка методу математичного моделювання продуктивної професійної діяльності
  Акмеологический тренінг програмно-цільової спрямованості, будучи акмеологическое проектом, спрямованим на вдосконалення та корекцію професійної майстерності як цілого потребує, крім того, в таких методиках діагностування наявного стану професійної майстерності, які дозволяли б виявляти, по можливості виражаються математично, характеристики його цілісності і за їх
 6. Антропотехніческіе засоби підвищення професійної майстерності
  На роль такої системи підготовки професіоналів, яка була б націлена на відтворення цілісного феномена професійної майстерності, при цьому включала б у себе відтворення його змістовно-технологічної складової, як відноситься до рівня дій, тобто до власне професійних знань та вмінь, так і до рівня професійно важливих особистісних якостей, за рахунок створення
 7. психотехнологических методи аналізу, критерії та показники продуктивної професійної діяльності
  Розробка психотехнологических методів аналізу продуктивної професійної діяльності може йти за двома основними напрямками, тісно взаємодіє один з одним в рамках єдиного психотехнологических проекту. Розрізняються ці два напрямки досліджень з тим одиницям, які методично приймаються в їх рамках в якості граничних одиниць аналізу діяльності. Одне з цих
 8. Методичні комплекси акмеологічного тренінгу
  Історично першим варіантом тренінгів з'явився соціально-психологічний тренінг (СПТ). Теоретичне обгрунтування СПТ як цілісної системи є досягненням соціальної психології (Л. А. Петровська), акмеології (Н.В. Кузьміна) і дидактики (Г.Д.Кіріллова). Основне завдання соціально-психологічного тренінгу розуміється вітчизняними фахівцями [1] як формування міжособистісної складової
 9. Механізми продуктивного розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Важливим етапом розробки акмеологічної концепції розвитку АК є аналіз механізмів її продуктивного розвитку. Механізмами продуктивного розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовців є соціально-психологічні, комунікативні, психологічні, когнітивні, педагогічні, креативні способи досягнення людиною аутопсихологической компетентності на різних рівнях її
 10. Акмеологические умови і принципи оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я в педагогічному ВУЗі
  Сучасні підходи до вищої педагогічної освіти передбачають необхідність враховувати вимоги світової освітньої системи, в тому числі і підвищення науково-дослідного рівня спеціаліста в галузі освіти. Основним механізмом вирішення такого завдання, що відображає зростаючу наукоємність сучасної освіти, є включення суб'єктів освітнього процесу всіх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека