Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Коваленко В. Н.. Керівництво по кардіології. Частина 2, 2008 - перейти до змісту підручника

АНАЛІЗ коронарограмою ПРИ коронарний атеросклероз

Незважаючи на те що селективну коронарографію в кардіологічній практиці застосовують вже понад 30 років, методи аналізу коронарограмою продовжують розвиватися і вдосконалюватися. Цей процес нерозривно пов'язаний з впровадженням принципово нових способів лікування хворих з коронарним атеросклерозом. Прижиттєва візуалізація коронарного русла дозволила в першу чергу достовірно констатувати сам факт атеросклеротичного ураження коронарних артерій і тим самим диференційовано підійти до лікування пацієнтів з різними формами ІХС. З розвитком кардіальної хірургії (впровадження операцій обхідного шунтування коронарних артерій) з'явилася необхідність у більш ретельному аналізі коронарограмою: без відомостей про локалізацію атеросклеротичних обструкцій, ступеня ураження артерій і поширеності процесу неможливе виконання шунтуючих операцій. Впровадження і широке поширення інвазивних ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА методів лікування коронарного атеросклерозу стимулювало розвиток нових методів аналізу коронарограмою. Так, якщо для проведення шунтуючих операцій відомостей про ступінь, локалізації та поширеності атеросклеротичного процесу досить, то для виконання ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА втручань потрібна додаткова інформація. Це обумовлено тим, що точкою докладання ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА втручань є не весь уражений коронарний посудину, а безпосередньо той морфологічний субстрат, який викликав критичне зменшення просвіту артерії. Після впровадження методу ЧТКА цю операцію виконували у хворих тільки з хронічною клінічною формою коронарного атеросклерозу і тільки в тих випадках, коли при коронарографії у них виявляли одиничне атеросклеротичнеураження коронарної артерії у вигляді концентричного дискретного стенозу, звужують просвіт артерії на 50-95%.
Зараз цю операцію виконують як при хронічній, так і при гострій формах коронарної хвороби; як при повторного, так і при двох-, трехсосудістом ураженні коронарного русла; як при стенозах, так і при оклюзіях коронарних артерій . Не дивно, що при цьому збільшилася кількість безуспішних спроб та ускладнень ЧТКА

Аналізуючи первинні (виконані до ЧТКА) коронарограмою хворих, у яких після проведення ангіопластики виникли ускладнення, дослідники звернули увагу на те, що атеросклеротичні бляшки, які зазнали дилатації, мають нетипову коронарографіческое конфігурацію. Цей факт дав привід думати, що «неправильна» конфігурація стенозів, що визначається на коронарограмою, відображає морфологічні зміни, що відбуваються в цих бляшках, а саме - процеси їх руйнування і внутрипросветного тромбоутворення. Дослідження Levin і Fallon, в якому проведено порівняння даних посмертного коронарографіческое і патоморфологічного дослідження коронарних артерій одних і тих же хворих, померлих від ускладнень коронарного атеросклерозу, підтвердили правильність цих припущень. Це дослідження, а також ряд інших поклали початок впровадження методу якісного аналізу коронарограмою. Цей метод, в даний час вдосконалений, дозволяє з високим ступенем достовірності визначити прижиттєве морфологічний стан атеросклеротичних обструкцій коронарних артерій хворих з коронарним атеросклерозом. Прижиттєва інформація про морфологічному стані атеросклеротичних ушкоджень важлива як для прогнозу перебігу коронарного атеросклерозу (відомо, що деструкція атеросклеротичних бляшок є основною умовою переходу хронічної форми коронарного атеросклерозу в гострі - нестабільну стенокардію та ІМ), так і для визначення показань до ЧТКА і прогнозування можливих ускладнень цієї операції.


Таким чином, для того щоб вибрати правильну тактику лікування хворих з коронарним атеросклерозом і визначити показання до того чи іншого виду оперативного втручання, необхідно використовувати кілька методик аналізу коронарограмою. По-перше, слід встановити загальні коронарографіческое характеристики атеросклеротичного ураження коронарних артерій (кількість атеросклеротичних обструкцій і їх посегментних локалізацію в коронарному руслі). По-друге, провести кількісний коронарографіческое аналіз кожної з обструкцій (визначити ступінь звуження просвіту і довжину обструкції). По-третє, проаналізувати якісні коронарографіческое характеристики обструкцій (визначити ознаки руйнування атеросклеротичних бляшок і внутрипросветного тромбоутворення, а також вираженість цих процесів). Крім того, на результати інтервенційних процедур впливають деякі анатомічні особливості локалізації обструкцій (розташування обструкції в місці значного вигину артерії, дистальніше декількох вигинів, в місці біфуркації артерії і т.п.). Ці особливості також необхідно враховувати при визначенні показань до операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АНАЛІЗ коронарограмою ПРИ коронарний атеросклероз "
 1. Комплексний аналіз коронарограмою
  У табл. 1.11 представлені критерії комплексного аналізу коронарограмою, які повинні бути відображені в коронарографіческое протоколі з урахуванням загальних, кількісних, якісних та анатомічних характеристик атеросклеротичного ураження коронарних артерій. На підставі цих критеріїв визначають ймовірність безуспішних спроб та ускладнень ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА втручань. Крім того, в протоколі
 2. КЛАСИФІКАЦІЯ
  Згідно МКБ-10 перегляду / Таб.6 /, в рубрику 170 "Атеросклероз" включаються різні поняття, деякі з яких представлені нижче . Таблиця 6 КЛАСИФІКАЦІЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ / МКБ-10/170 Атеросклероз 170.1 Атеросклероз ниркових артерій / нирка Голдблатт /
 3. Аналіз анатомічних особливостей локалізації атеросклеротичних пошкоджень в коронарному руслі
  Досвід виконання ВНУТРІШНЬОКОРОНАРНА лікувальних втручань при коронарному атеросклерозі показав, що на їх результати значний вплив мають анатомічні особливості локалізації атеросклеротичних обструкцій: пошкодження дистальніше значною извитости коронарної артерії (2 вигину і більше) (рис. 1.75); локалізація в місці значного вигину судини (рис. 1.76); в місці біфуркації
 4. Раптова смерть при атеросклерозі коронарних артерій
  Раптова смерть насамперед є ускладненням важкого атеросклерозу коронарних артерій, що вражає кілька коронарних судин. При патологоанатомічному дослідженні частота виявлення свіжого коронарного тромбозу коливається від 25 до 75%. Розрив атеросклеротичної бляшки, що викликав обструкцію посудини, був виявлений у ряду хворих без тромбозу. Таким чином, складається враження,
 5. Лікування стенокардії
  Основні цілі при лікуванні хворих на стенокардію: - виявлення і лікування захворювань, що погіршують перебіг і клінічні прояви стенокардії, - усунення факторів ризику атеросклерозу, - поліпшення прогнозу і попередження виникнення ускладнень (інфаркту міокарда чи раптової серцевої смерті). - зменшення частоти та інтенсивності нападів стенокардії для поліпшення якості життя.
 6. КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ
  Основне захворювання: Ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги, функціональний клас II, атеросклероз коронарних судин. Супутнє захворювання: Екзогенно-конституційне ожиріння II ступеня. ОБГРУНТУВАННЯ ДІАГНОЗ На користь діагнозу: Ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги, свідчать: - скарги хворого на больові напади, характерні для
 7. Введення
  В основі ішемічної хвороби серця лежить відкладення на стінках, а точніше сказати в стінках, коронарних артерій атеросклеротичних бляшок, які як «накип на чайнику» звужують просвіт судини. Бляшки поступово зменшують просвіт артерій, що призводить до недостатнього харчування серцевого м'яза. Процес утворення атеросклеротичних бляшок називається атеросклерозом. Швидкість його розвитку
 8. Перкутлнние коронарні втручання при гострим коронарним синдромом без елеваніі сегмента ST
  Перкутлнние коронарні втручання при гострим коронарним синдромом без елеваніі сегмента
 9. Фацілітівное перкутанне коронарне втручання, що рятує перкутанне коронарне втручання, рутинна коронарографія і перкутанні коронарні втручання після тромболітичної терапії
  Фацілітівное перкутанне коронарне втручання, що рятує перкутанне коронарне втручання, рутинна коронарографія і перкутанні коронарні втручання після тромболітичної
 10. Ангиопластика в звивистих артеріях і атеросклеротичні ураження, розташовані на вигинах артерій
  Ні єдиного визначення артерії з проксимальної звитістю, яке б свідчило про всіх можливих ускладненнях і проблемах лікування бляшки в цьому сегменті. Однак у різних дослідників для опису особливостей даного ураження існують схожі визначення. Артерія з проксимальної звитістю - це посудину з 2 вигинами або більше (> 75 °) проксимальніше стенозу, якій передбачається
 11. Анатомія і фізіологія коронарного кровообігу
  !. АНАТОМІЯ Міокард забезпечують кров'ю права і ліва коронарні артерії (рис. 19-10). Напрямок артеріального кровотоку в серці - від епікарду до ендокардит. Після перфузії міокарда кров повертається у праве передсердя через коронарний синус і передні вени серця. Невелика кількість крові повертається безпосередньо в камери серця через тебезіеви вени. Права коронар-ная артерія в нормі
 12. 62. 63. Ішемічна хвороба серця
  ІХС-група захворювань, обумовлених невідповідністю між потребою міокарда в кисні і його доставкою. Загальновизнана морфологічна основа ІХС-атеросклероз коронарних артерій.Классіфікація ІХС - Раптова коронарна смерть - Стенокардія - Стенокардія напруги - Вперше виникла - Стабільна - Прогресуюча (нестабільна) - Стенокардія спокою (спонтанна) - особлива форма стенокардії
 13. перкутанним коронарні втручання при одиничних дискретних ураженнях коронарних артерій, дифузних стенозах, многососудістом ураженні при ІХС
  перкутанним коронарні втручання при одиничних дискретних ураженнях коронарних артерій, дифузних стенозах, многососудістом ураженні при
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека