Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаКардіологія
« Попередня Наступна »
Під редакцією В.Н. Коваленко. Керівництво по кардіології. Частина 1, 2008 - перейти до змісту підручника

Аналіз ЕКГ ВР

При дослідженні ЕКГ ВР розрізняють тимчасові, амплітудні і частотні параметри сигналу. У зв'язку з цим виділяють три підходи до виявлення зон сповільненій деполяризації: тимчасову, спектральну і спектральночасовую. В даний час найбільш поширеним є метод часового аналізу ППШ і ППП, оскільки найбільші величини чутливості і специфічності, а також найбільш високі значення відтворюваності більшість авторів отримали, використовуючи саме часовий метод аналізу усередненої ЕКГ. Для реєстрації ППШ і ППП ЕКГ-сигнал записується в трьох ортогональних відведеннях по Франку (Х, Y, Z). Після посилення та фільтрації комбінується для отримання векторної величини:-VXI + YI + ZI, яка називається «відфільтрованим комплексом QRS». Далі за допомогою автоматичного алгоритму виводяться кількісні показники ППШ і ППП. До уваги приймаються наступні параметри:

- тривалість відфільтрованого комплексу QRSf QRSd;

- тривалість низькоамплітудних (<40 мкВ) сигналів у термінальній частині (останні 40 мс) відфільтрованого шлуночкового комплексу - LAS40;

- середньоквадратична амплітуда коливань в останні 40 мс комплексу QRS (RMS 40).

ППШ при застосуванні фільтра 40-250 Гц констатують за такими критеріями: QRSf> 114 мс, LAS> 38 мс, RMS <20 мкВ. Виявлення як мінімум двох з трьох вищеназваних показників свідчить про наявність ППШ.

При використанні фільтра 25-250 Гц, за даними більшості авторів, критеріями ППШ є QRSf> 120 мс, LAS> 38 мс, RMS <25 мкВ.

До тимчасових параметрах відфільтрованого зубця Р відносять такі показники:

1. Тривалість відфільтрованого зубця Р (FiP).

2. Різниця між тривалістю відфільтрованого і невідфільтрованого зубця Р (FiP - Un FiP).

3. Тривалість сигналів <5 мкВ (D5).

Амплітудні параметри ППП - це середньоквадратична амплітуда (RMS):

1. Всього зубця Р (RMSP).

2. Останніх 10-20-30 мс (Last 10-20-30 або RMS 10-20-30).

Найчастіше використовується показник RMS 20.

Сучасне програмне забезпечення методу ЕКГ ВР дозволяє встановлювати режими усереднення кардіоциклу з синхронізацією по зубцях Р, Q, R. При аналізі ППП режим усереднення з синхронізацією по зубцю Р має ряд переваг у порівнянні з режимом усереднення і синхронізацією по зубцю R. Неминуче виникають помилки і неточності, що призводять до ослаблення корисного сигналу в кінці зубця Р при усередненні з синхронізацією по зубцю R, є результатом, з одного боку, мінливості інтервалу Р-0 від циклу до циклу, з іншого - неможливість виключення з процесу усереднення ектопічних передсердних комплексів, які нерідко мають місце у хворих з надшлуночковими тахіаритміями.


Характеристики FiP також залежать від смуги пропускання частот застосовуваного фільтра. При використанні фільтра з діапазоном пропускання частот в 20-30 Гц виникають труднощі у визначенні термінальної частини сигналу зубця Р через їх перекриття сигналами зубця R. У той же час при застосуванні фільтрів в 60-80 Гц сигнали FiP наближаються до сигналів стандартної ЕКГ. Вважається, що використання високочастотних фільтрів в 40 Гц є оптимальним в даній методиці для ідентифікації пацієнтів з пароксизмальною формою фібриляції передсердь. Значно змінюють показники ЕКГ ВР з виділення ППП типи вживаних фільтрів (двонаправлені, вперед-або назаднаправленние). Н. Ozawa і співавтори у своєму повідомленні укладають, що двонаправлені фільтри краще, ніж інші, оскільки відображають справжньої тривалості FiP. При цьому отримується значення тимчасових характеристик FiP менше, ніж при використанні вперед-і назаднаправленних фільтрів.

На рис. 6.1 представлений приклад наявності ознак ППП при аналізі зубця РРис. 6.1.

Приклад наявності ознак ППП при аналізі зубця Р

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Аналіз ЕКГ ВР"
 1. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ВСР
  аналіз Тимчасової аналіз Аналіз коротких ділянок ритмограми за Г. В. Рябикина і співавт. Геометричні методи: Варіаційна пульсометрія по Р. М. Баєвським Кореляційна рітмографія: - аналіз двовимірної скаттерограмми - аналіз гістограми скаттерограмми - аналіз зрізу гістограми скаттерограмми Аналіз диференціальної гістограми Оцінка купола гістограми по Л. Н.
 2. План лабораторного дослідження
  аналіз крові. 2. Біохімічний аналіз крові. 3. Аналіз крові на RW, ВІЛ. 4. Загальний аналіз сечі. 5. Кал на яйця гельмінтів 6. Кров на сифіліс (ІФА, РМП), аналіз на гепатит, ІФА на ВІЛ. 7. Біохімічний аналіз крові (на цукор, креатинін, сечовину, білірубін, АЛТ, АСТ, загальний білок, холестерин, фібриноген, фосфатазу). 8. Обстеження на ІПСШ. 9. Консультація терапевта.
 3. Методи дослідження
  аналіз процесу становлення професіоналізму вчителів; аналіз документів, анкетування, психологічне тестування, опитування, узагальнення експертних оцінок, спостереження, аналіз незалежних характеристик. При узагальненні та аналізі матеріалів експериментальної роботи використовувалися методи статистичної обробки даних із застосуванням статистичних пакетів "EXEL", "Statistika for
 4. План обстеження
  аналіз крові. 2. Загальний аналіз сечі. 3. Біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбуміни, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін пов'язаний, білірубін вільний, холестерин, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛДГ, лужна фосфатаза,?-амілаза, холіноестераза, К, Nа, хлориди , глюкоза) 4. УЗД органів черевної порожнини. 5. Рентгенологічне дослідження грудної клітки
 5. Курсовий проект. Дослідження верхніх дихальних шляхів, огляд і пальпація грудної клітки, 2007
  аналіз . 2.3 розпорядок дня і його аналіз. 2.4 аналіз зоогигиенического утримання тварин. 3. результати дослідження. 4. висновок. 5. список
 6. Результати дослідження розумових процесів
  аналізі картин перших двох картин (1-2 завдання) порушень не виявлено. В аналізі більш складних картин цими групами були допущені помилки. У контрольній групі при аналізі завдання № 3 не впоралися із завданням 5,7% хворих, при аналізі серії картинок - завдання № 4 допустили помилки 3,4% хворих, але ці помилки були легко виправити. Якісний аналіз показав 1,9 і 2,1 балів (таблиця 16, малюнок
 7. Петренко А.А. Аналіз метилування ДНК при раку шийки матки, 2003
  аналіз сучасних методів визначення статусу метилювання ДНК Методи аналізу статусу метилювання CpG динуклеотидів Методи ідентифікації CpG-острівців, аберантно-метильованих в пухлинах Висновок Матеріали і методи Результати
 8. ДАНІ лабораторних та інструментальних методів дослідження
  аналіз крові: Нb - 142 г / л, Ег - 5,4 х10 в 12 степ / л. ЦВК - 0.8. ШОЕ - 5 мм / ч. L - 6,4 х10 в 9 степ / л, паличкоядерні нейтрофіли - 4%, сегментоядерні нейтрофіли -56%, еозинофіли - 4%. базофіли - 1%, моноцити - 6%. лімфоцити - 29%. Загальний аналіз сечі: питома вага - 1022. солом'яно-жовтого кольору, прозора, реакція сечі - кисла, білок
 9. Профілактика
  аналізів крові методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) і повного біохімічного аналізу крові не тільки ставить надійний діагноз, але і дає хороші рекомендації щодо харчування та способу життя. Для уточнення стану печінки проводять біопсію і / або фібросканірованіе печінки. Також є надійні тести оцінки стану печінки на підставі аналізу
 10. Бабунц І.В., Міраджанян Е.М., Машаех Ю.А.. Азбука аналізу варіабельності серцевого ритму, 2011
  аналізу варіабельності серцевого ритму, функціональні проби з протоколами, педіатричні
 11. ХІМІЧНІ ЗДАТНОСТІ ЯК ПСИХІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА ЇХ РОЗВИТОК
  аналізу філософських проблем сучасної хімії, аналізу специфіки хімії як об'єкта діяльності, особливостей діяльності та особистості великих хіміків різних епох, існуючих психолого-педагогічних і власних емпіричних даних можна висунути гіпотезу про існування спеціальних хімічних
 12. Методика аналізу стану військової дисципліни у підрозділі
  аналізу стану військової дисципліни входять:? терміни його проведення;? категорія військовослужбовців, що залучаються до аналізу;? методика аналізу та використання вихідних даних для його проведення;? система обліку
 13. Раціон і його аналіз.
  Для дійних корів (кг / гол / добу) висівки пшеничні - 0,5 ячмінь мелений - 2 сіно злакове - 4 силос - 35 патока кормова - 1,6 сіль кухонна - 0,08 Таблиця № 2 Аналіз раціону: суху речовину - 17,02 / 4=4,2 - вище норми (2,5 - 3, 5) Сахаропротеіновое ставлення - цукор / протеїн=1187,08 / 1313,1=0,9 Відношення Ca: P=1,5: 0,7 (недолік Р) Відношення K: Mg
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека