Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня Наступна »
Пищита А.Н.. Правове регулювання медичної діяльності в сучасній Росії, 2008 - перейти до змісту підручника

Аналітичний огляд ключових способів захисту прав пацієнтів

З точки зору комплексного дослідження правового регулювання сфери медичної діяльності, орієнтуючись на необхідність якісного обгрунтування правового статусу пацієнта, представляється необхідним, поряд з аналізом прав пацієнтів, зупинитися на основних способах захисту цих прав. Сучасний стан забезпечення дотримання прав пацієнтів, юридичні гарантії їх реалізації, на жаль, не в змозі звести до мінімуму можливі порушення в даній сфері. Виходячи з цього, ставати актуальною проблема конструювання вихідної теоретико-правової системи і, вже на її основі, формування системи практичних засобів і способів захисту прав і законних інтересів пацієнтів, як суб'єктів медико-правових відносин.

Актуальність наукових досліджень, присвячених захисту прав і законних інтересів пацієнтів у процесі наданні медичної допомоги, пояснюється багатьма причинами, до основних з яких можуть бути віднесені:

- недосконалість системи забезпечення дотримання прав пацієнтів в сучасній Росії;

- систематичне порушення тих чи інших прав пацієнтів у сфері медичної діяльності;

- необхідність забезпечення широких можливостей державної та судового захисту законодавчо закріплених прав і свобод пацієнтів у сфері медичної діяльності;

- певна декларативність ряду юридичних гарантій дотримання прав пацієнтів;

- необхідність впровадження цивілізованих методів вирішення конфліктних ситуацій, властивих багатьом іншим сферам суспільних відносин, коли споживач послуг (зокрема, медичних) отримує можливість захищати свої права у разі, якщо якість наданої йому послуги не відповідає умовам договору та ін

Юридична практика в сфері медичної діяльності свідчить про наявність певних засобів і способів, які можуть бути віднесені до системи захисту прав і свобод пацієнтів. Якщо в результаті неналежного виконання медичним працівником (суб'єктом медико-правових відносин, що надає медичну допомогу) своїх професійних обов'язків, пацієнт (суб'єкт медико-правових відносин, який одержує медичну допомогу) залишився незадоволений результатами виконаного втручання (результат медичного втручання виявився гірше, ніж очікуваний), то які дії може і повинен вжити пацієнт для захисту своїх порушених прав? У юридичній літературі розглядається кілька варіантів, що характеризують легітимні можливості захисту пацієнтами своїх порушених прав, що представляються, або у вигляді простого перерахування цих способів, або у вигляді авторських класифікацій.


Зокрема, авторський колектив Національного НДІ громадського здоров'я РАМН виділяє серед організацій, що захищають права пацієнтів, наступні:

1) досудові органи та організації:

- державний сектор (органи законодавчої та виконавчої влади, органи управління охороною здоров'я, страхові медичні організації тощо);

- громадський сектор (етичні комітети в галузі охорони здоров'я, професійні медичні та фармацевтичні організації , товариства захисту прав пацієнтів, товариства захисту прав споживачів, третейські суди тощо);

2) суд * (148).

У свою чергу, Г.В. Дзвонів, Н.В. Косолапова, О.В. Нікульнікова, розглядаючи процесуальні засоби, виділяють наступні способи захисту прав пацієнтів:

- адміністративний порядок (у вищестоящий державний орган або посадовій особі);

- досудовий порядок розгляду спорів;

- судовий порядок розгляду спорів;

- альтернативні (позасудові) способи захисту прав пацієнтів (переговори, посередництво, арбітраж) * (149).

Коментуючи наведені класифікації, слід зазначити своєрідний підхід авторів до питання аналізу способів і засобів захисту порушених прав пацієнтів.

Разом з тим, не представляється можливим погодитися з твердженням про чіткий поділ між адміністративними та досудовими способами вирішення спорів (перший може розглядатися в якості складової частини другого), так само як і альтернативні (позасудові) способи захисту, які також можуть бути віднесені до досудовим способам захисту прав пацієнтів.

Заслуговує на увагу точка зору М.Р. Муравйової і І.Ю. Григор'єва, які пропонують при виділенні суб'єктів системи захисту прав пацієнтів орієнтуватися на ступінь компетенції суб'єктів та перелік поставлених перед ними завдань. У цьому зв'язку, автори виділяють наступні групи суб'єктів системи захисту прав пацієнтів:

а) суб'єкти, які прямо і безпосередньо зацікавлені в захисті прав громадян на охорону здоров'я та кваліфіковану медичну допомогу, оскільки це входить в їх функціональні обов'язки (органи управління охороною здоров'я, фонди ОМС, страхові медичні організації, професійні медичні та фармацевтичні організації та ін
);

б) суб'єкти, які не ставлять першочерговим завданням захист прав громадян у сфері охорони здоров'я, але в силу своєї компетенції здатні розглядати питання, пов'язані із забезпеченням цих прав (органи законодавчої та виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, прокуратура, суди та ін) * (150).

Віддаючи належне згаданим вище авторам, що піддали аналізу відомі засоби, способи захисту прав пацієнтів, а також составившим класифікацію суб'єктів захисту прав пацієнтів, автор пропонує власну класифікацію системи легітимних способів і засобів захисту прав пацієнтів, яка заснована на структурно-функціональному підході, що враховує діючу структуру державного управління системою охорони здоров'я, а також функціональні зв'язки, що існують усередині тієї або іншої системи регулювання правовідносин (охорона здоров'я, правоохоронна, судова системи тощо). З урахуванням перерахованих умов, автором розроблена наступна класифікація способів захисту прав і свобод пацієнтів:

1. Досудові способи:

а) звернення до органів управління сфери охорони здоров'я та до посадових осіб медичних установ;

б) звернення до правоохоронних органів;

в) звернення в громадські організації та інші недержавні інститути;

г) звернення до органів, пов'язані із системою обов'язкового медичного страхування;

д) звернення до третейських судів ;

2. Судові способи:

а) скарга до суду;

б) позовну заяву до суду.

Відповідно до представленого варіантом класифікації, далі буде проведено детальний аналіз кожного із згаданих способів захисту прав і свобод пацієнтів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналітичний огляд ключових способів захисту прав пацієнтів "
 1. Пищита А.Н.. Правове регулювання медичної діяльності в сучасній Росії, 2008
  Співвідношення морально-етичних і правових категорій у регулюванні суспільних відносин у сфері медичної діяльності Рівні регулювання суспільних відносин у сфері медичної діяльності Медична етика. Проблеми співвідношення етики і законосообразности Біомедична етика, як міждисциплінарна галузь знань, яка регламентує медичну діяльність у контексті захисту прав
 2. Досудові способи контролю дотримання прав, свобод та захисту законних інтересів пацієнтів
  У недавньому минулому нашої країни звернення до органів управління і до посадових осіб сфери охорони здоров'я було чи не єдиним реальним способом, за допомогою якого пацієнт дійсно міг відновити свої порушені права в разі неналежного надання йому медичної допомоги. Думається, що радянський історичний період, при всіх позитивних рисах в області організації охорони
 3. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ
  Інформація про планування сім'ї та інших питаннях, що відносяться до охорони репродуктивного здоров'я , потрапляє до людей різними шляхами, в тому числі під час особистої бесіди фахівця і клієнта. У процесі консультування клієнтам надається допомога у прийнятті прийнятних для них рішень. Деякі клієнти звертаються, щоб вибрати метод контрацепції, інші - знайти спосіб захистити себе від інфекцій,
 4. ОБМІН кальцію, фосфору і кісткової тканини: кальційрегулюючих ГОРМОНИ
  Майкл Ф. Холік , Стефеп М. Крепі, Джої Т. Поттс, молодший (Michael F. Holick, Stephen M. Krone, John T. Potts, Jr.) Структура і метаболізм кісткової тканини (див. гл. 337) Кость - це динамічна тканину, постійно перебудовувалася впродовж життя людини. Кістки скелета добре васкулярізована і отримують приблизно 10% хвилинного об'єму крові. Будова щільною і губчастої кісток
 5. Допоміжні лікарські засоби
  У цій главі, завершальній розділ, присвячений клінічної фармакології, обговорюються допоміжні лікарські препарати, що мають особливий інтерес для анестезіолога. Глава починається з короткого огляду фізіології гістаміну; далі в ній представлена ??характеристика класичного антигистаминного засоби - ді-фенгідраміна. Блокатори гістамінових рецепторів 2-го типу (Н2-блокатори), такі як
 6. Лекція 6 Прояснення свідомості
  Це питання одне з найскладніших, про проясненість свідомості, і що саме мав на увазі Геннадій Андрійович Шичко, формулюючи це питання в дневнічке. Дивіться самі. У людини в голові записані різні помилкові програми: «Алкоголь - добре», «Тютюн - прекрасно», «Їж побільше - будеш здоровим», «Окуляри врятують», «Лікарі допоможуть», «Самому робити нічого не треба». І ось людина приходить на подібні курси
 7. Інформаційні проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню та системний аналіз
  Що повинно цікавити лікарів? Це яка нова інформація значущою настільки, що слід змінити технології надання медичної допомоги, ввести новий технологічний стандарт або відмовитися від старого, призначити пацієнтові інше ліки або пройти підготовку з освоєння нового методу лікування Стенлі Тіллінгаст? Розвиток ринкових відносин в економіці Росії, лібералізація цін на товари та
 8. Якість медичної допомоги та доказова медицина
  За період з кінця XIX до початку XXI століття вітчизняна медицина пройшла складний шлях вдосконалення, реалізації нових підходів у лікуванні і профілактиці захворювань, що дозволило досягти значних успіхів у справі боротьби за здоров'я населення. Але ці успіхи були досягнуті шляхом величезних економічних витрат. Сьогодні навіть неспеціалістам ясно, що виробництво медичних послуг - це великий
 9. Невирішені проблеми забезпечення якості медичної допомоги населенню Далекого Сходу Росії
  На «плечах» лікарів і медичних сестер лежить важкий тягар відповідальності за якість надаваних медичних послуг. Російське суспільство досі сприймає медичних працівників як якусь категорію людей, одягнених в білий одяг і дали клятву Гіппократа, які повинна працювати на благо того самого суспільства, відмовляючи собі в найнеобхіднішому. Наприклад, в отриманні гідної заробітної
 10. Що є джерелом невдач при спробі впровадження сучасних технологій управління КМП?
  Більшість досліджень, що стосуються підвищення якості в охороні здоров'я, спрямовані на виявлення джерел успіху і майже не розглядаються ЛПУ, що не досягли очікуваного успіху. На нашу думку, для об'єктивізації ситуації слід аналізувати роботу не тільки тих, хто досяг поставленої мети щодо підвищення якостей, а й проблеми «невдах» на цьому складному шляху. Незважаючи на
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека