ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
А. Н.Глушко. Основи психометрії, 1994 - перейти до змісту підручника

АЛГОРИТМ АДАПТАЦІЇ ТЕСТІВ

Основним завданням при вирішенні питання про застосування нової вітчизняної методики з метою психодіагностики є статистична робота з адаптації тесту на нову популяцію, якщо вона істотно відрізняється від вибірки стандартизації статевовіковими або професійно-культурними особливостями.

При отриманні методик для практичного використання від сторонніх організацій або описі в літературі своїх, розроблених або адаптованих доцільно дотримуватися певного алгоритму

У цьому випадку необхідно:

1. Перевірити валідність методики на вибірці, що дає статистично значущі результати між тестовими показниками і критерієм валідності. Якщо результати незадовільні - коефіцієнт кореляції нижче 0,5 і нарощування вибірки не покращує його, то слід провести валідизацію критерію і перевірити, за отриманими результатами, внутрішню узгодженість завдань тесту. Можливо, що при виключенні малоінформативних та соціально-значущих в даній ситуації завдань шукана валідність буде виявлена.

2. Перевірити відповідність тестових норм. Тільки після вирішення питання про валідності доцільно розширити вибірку і визначати надійність, а також емпіричне розподіл тестових балів. При нормальному розподілі можна приступати до розрахунків тестових норм для своєї популяції.

3. Перевірити практичну ефективність методики. У цьому випадку необхідно вказати на статистично значимий зв'язок результатів діагностики з величиною соціально значимого критерію (підвищення ефективності діяльності, успішності тощо)

4.Представіть експериментальний матеріал, опис теоретичної концепції, інструкцію і методику для атестування на експертизу до Експертної ради.

При адаптації перекладних тестів потрібна серйозна робота з перевірки надійності та валідності в нових соціокультурних умовах, фактично відповідає за своїм обсягом конструювання оригінальної методики.


Етапи емпірико-статистичної роботи при дослідженні перекладної зарубіжної методики на вітчизняній вибірці.

1. Провезти аналіз внутрішньої валідності, внутрішньої узгодженості пунктів з яких складається тест із загальним результатом по тесту. Аналіз тим більше необхідний за тестовими шкалами, отриманим за допомогою факторного аналізу. По відношенню до негомогенних шкалами аналіз внутрішньої узгодженості дозволяє здійснити необхідну перевірку інформативності пунктів (відсоток правильних відповідей і труднощі завдань повинен відповідати оригінальній авторській версії).

2. Перевірити надійність методом ретест. Без відомостей про ретестовой надійності тест не може бути використаний для побудови психологічного прогнозу.

3. провести аналіз кореляції з релевантними зовнішніми критеріями з авторськими критеріями.

4. Перевірити тестові норми після перевірки стійкості отриманого розподілу тестових балів.

5. Перевірити відтворюваність структури зв'язків між шкалами і факторами (для багатовимірних опитувальників обов'язково).

Порівняння результатів авторських і реальних отриманих дозволить встановити вплив культури, способу життя на психологічний склад особистості, розкрити актуальні детермінанти обумовлюють психологічне різницю індивідів, що необхідно для розробки наукових методів виховання і формування особистості.

Проблема адаптації переказного тесту це не тільки проблема перекладу (прямого і зворотного), а й творче відтворення російською мовою такого варіанту, який зберіг би оціночну здатність, притаманну оригіналу.

Адаптація будь-якого тесту повинна починатися з глибокої теоретичної та методичної опрацювання питання про застосування до вітчизняної популяції.
Необхідно насамперед перевірити гомогенність шкал і завдань тесту, яка дозволить з'ясувати чи все завдання тесту стійко вимірюють одну і ту ж характеристику особистості. Підлягає перевірці ступінь інформативності завдань і питань в кожній шкалою і характер зв'язків між шкалами і питаннями.

Цілком допустимим є при адаптації особистісних опитувальників проведення не внутрішньої, а зовнішньої валідації шкал. Валідність питань і шкал при цьому встановлюється переважно з поведінкових проявів особистості, хоча додаткова перевірка шкал на гомогенність сприяє підвищенню діагностичної сили тесту.

Всі наведені вимоги знаходяться у відповідності з міжнародними професійно-етичними стандартами, прийнятими в роботі психологів. Основні ідеї цих стандартів можна сформулювати у вигляді принципів:

- відповідальності;

- компетентності;

- етичної та юридичної правомочності;

- кваліфікованої пропаганди психології;

- конфедіциальності;

- благополуччя клієнта;

- професійної кооперації ;

- громадянськості і патріотизму.

Для ефективного застосування методів психологічної діагностики потрібне дотримання психометричних норм адаптації та реадаптації тестів. Особливо це актуально при проведенні прискорених масових обстежень, де потрібне застосування стандартизованих вимірювальних інструментів. У цьому випадку не можна використовувати методики, при яких невідомо, якого роду психометрической налагодженні вони піддавалися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АЛГОРИТМ АДАПТАЦІЇ ТЕСТІВ "
 1. Дисфункція репродуктивної системи при гіперпролактинемії
  Визначення поняття. Гиперпролактинемия відноситься до числа найбільш поширених ендокринних синдромів, що розвиваються на стику репродуктивної ендокринології та клінічної нейроен-докрінологіі. Стрімке накопичення знань у цій області відноситься до 70-80-их рр.. минулого століття, після виділення ПРЛ як самостійного гормону з гіпофіза в 1970 р., що спричинило за собою ланцюг досліджень,
 2. . Цукровий діабет і вагітність
  Анатомія і фізіологія підшлункової залози Підшлункова залоза розташована на задній стінці черевної порожнини, позаду шлунка, на рівні LI-LII і тягнеться від дванадцятипалої кишки до воріт селезінки. Довжина її становить близько 15 см, маса близько 100 р. У підшлунковій залозі виділяють головку, розташовану в дузі дванадцятипалої кишки, тіло і хвіст, що досягає воріт селезінки і
 3. тиреоїдний гомеостаз І дисгормональні порушення репродуктивної системи жінки
  Татарчук Т.Ф., Косей Н.В., Исламова А.О. Щ ІТОВІДНАЯ заліза - один з найважливіших органів нейроендокринної системи, який має значний вплив на репродуктивну функцію. Стан гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи при патології щитовидної залози (ЩЗ), з одного боку, і функція щитовидної залози у жінок з патологією геніталій (передчасне або пізніше статеве дозрівання,
 4. «Обсяг, організація та методики дослідження »
  У другому розділі дисертації включені дані про обсяг, умови та методиках дисертаційного дослідження. Рішення задач дисертаційної роботи проводилося в ході комплексного психолого-акмеологічного дослідження, що включав вивчення психологічної готовності до діяльності підлітків з делінквентною поведінкою в умовах спеціалізованого підприємства, психолого-акмеологічних якостей
 5. ВИСНОВКИ
  На підставі принципів системності, комплексності, гуманізму і попереджувального характеру розроблена і науково обгрунтована концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою, як основний інструмент системи розвитку, соціалізації підлітків і профілактики правопорушень. Результати дослідження свідчать про те, що створення психолого-акмеологічних
 6. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  Для підвищення ефективності процесу реабілітації підлітків з делінквентною поведінкою в умовах трудової зайнятості на спеціалізованому підприємстві пропонується реалізувати наступні науково-обгрунтовані рекомендації: 1. Керівникам та психологам центрів соціально-психологічної підтримки підлітків з делінквентною поведінкою необхідно оцінювати рівень реабілітаційного потенціалу
 7. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми розвитку професійного здоров'я особистості виявлені наукові підстави для розробки психолого-акмеологічної концепції розвитку професійного здоров'я фахівця. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми здоров'я особистості проводилося в різних напрямках : у філософському аспекті античності, з
 8. Акметехнологіческое забезпечення особистісно-професійного розвитку людини акмеологической службою
  План 1. Акмеологическая служба як форма забезпечення особистісно-професійного розвитку людини. 2. Структура цілей і завдань акмеологічної служби. 3. Напрямки діяльності і функції акмеологічної служби. 4. Технологічне оснащення акмеологической служби. 5. акмеології як суб'єкт діяльності в акмеологической службі. Ключові слова: акметехнологіческое забезпечення
 9. «Бронхіальна астма »
  бронхіальна астма-хронічне рецидивуюче захворювання з переважним ураженням дихальних шляхів. Характеризується зміненої реактивністю бронхів. Обов'язковою ознакою хвороби є напад задухи та / або астматичний статус. Виділяють дві форми бронхіальної астми - імунологічну і неімунне - і ряд клініко-патогенетичних варіантів: атонічний,
 10. Синдром полікістозних яєчників
  Визначення поняття. СПКЯ являє собою клінічний симптомокомплекс, який об'єднує гетерогенні ознаки і симптоми, які свідчать про порушення з боку репродуктивного - 389 Глава 4. Патологія репродуктивної системи в період зрілості ної, ендокринної та метаболічної функції організму жінки. Основними клінічними проявами його є оліго-або аменорея і безпліддя на
 11. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 12. Генітальний ендометріоз
  Визначення поняття. Поняття ендометріоз включає наявність ендометріоподобние розростань, що розвиваються поза межами звичайної локалізації ендометрію - на вагінальної частини шийки матки, в товщі м'язового шару матки і на її поверхні, на яєчниках, тазовій очеревині, крижово-маткових зв'язках і т.п. У зв'язку з тим що анатомічно і морфологічно ці гетеротипії не завжди ідентичні слизової
 13. Клімактеричний синдром
  Визначення поняття. Клімактеричний синдром - це своєрідний клінічний симптомокомплекс, що розвивається у частини жінок в період згасання функції репродуктивної системи на тлі загальної вікової інволюції організму. Його наявність ускладнює фізіологічний перебіг клімактеричного періоду і характеризується вазомоторними, ендокринно-обмінними і нервово-психічними порушеннями. Найбільш типові
 14. ЕКСТРЕНА КОНТРАЦЕПЦІЯ
  На думку фахівців, демографічна ситуація, що склалася в Російській Федерації на даний момент, несприятлива. Відбувається зниження народжуваності, але не за рахунок використання високоефективної контрацепції, а з причини все ще високого числа абортів. Незважаючи на те що в останні роки відзначено зниження числа абортів в країні, рівень їх досить високий (за даними Міністерства охорони здоров'я РФ, в
 15. ЛІКУВАННЯ
  Недостатньо вивчений патогенез і різноманітність клінічних проявів ПМС обумовили різноманіття терапевтичних засобів при ле-чении цієї патології, так як клініцисти рекомендують той чи інший вид те-рапии, виходячи з власного тлумачення патогенезу ПМС. Патогенетична терапія повинна поєднувати заходи, спрямовані на найбільш виражені прояви порушень. Схема лікування включає
 16. КЛІНІЧНІ ФОРМИ ЕНДОКРИННОГО БЕЗПЛІДДЯ І МЕТОДИ ТЕРАПІЇ
  Згідно з даними ряду досліджень, присвячених порушення менструального циклу при ендокринному безплідді, найбільш частою клінічною формою є аменорея (Пшеничникова Т.Я., 1991). Рідше діагностуються олігоменорея, дисфункціональні маткові кровотечі і регулярний ритм з ановуляцією або НЛФ. Пропонована класифікація аменореї необхідна для чіткого уявлення про причини порушення
 17. ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ
  Первинний огляд починається з аналізу анамнестичних даних. Важливе значення для з'ясування причин виникнення мастопатії мають дані про перенесені і особливо супутніх захворюваннях статевих органів, печінки і щитовидної залози. Особливої ??уваги заслуговують відомості про характер і часу початку менструацій. Враховують вік настання першої вагітності, число пологів, штучних і
 18. ДОДАТКИ
  Додаток 1 Перелік екстрагенітальних захворювань вагітних, які потребують динамічного спостереження терапевтом Більшість вагітних , хворих екстраге-нітальной захворюваннями, повинні перебувати на особливому обліку у терапевта, для чого може бути використана облікова форма № 30 («Контрольна карта»). До цим хворим головним чином ставляться жінки, які страждають такими захворюваннями:
 19. Декларації прав матері та новонародженого
  Декларації прийняті на Конгресі Всесвітньої асоціації перинатальної медицини, Барселона, вересень 2001. 1. Материнство - свобода вибору. Кожна жінка має право вибирати час для народження дитини, часовий інтервал між дітородіннями і кількість дітей. Використання ефективних контрацептивних методів має бути доступне для кожної жінки. 2. Всі жінки мають право отримати
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека