ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
Броневицький Г. А.. Психологія управління психічними станами моряків, 2002 - перейти до змісту підручника

Актуальність проблеми

Послідовно здійснюючи демократичні принципи взаємовідносин на світовій арені, наша країна вдається до безпрецедентних кроки для пом'якшення міжнародної напруженості , для розвитку відносин взаємної довіри між усіма народами і державами, для ослаблення ризику ядерного протистояння. Миролюбна зовнішня

політика Росії спрямована на ліквідацію наслідків холодної війни, на скорочення ракетно-ядерної і звичайної арсеналу, на остаточне припинення гонки наступальних озброєнь. Росія повністю відкрита для мирного взаємовигідного співробітництва з усіма державами, для вирішення всіх спірних міжнародних проблем шляхом рівноправних і конкретних переговорів.

Але ми добре знаємо, що одного бажання жити в мирі і дружбі з усіма народами ще недостатньо. Історичний досвід нас багато чому вчить. Знання історичного досвіду, його розумне використання є не тільки нагальною потребою, а й потужним чинником, що діє, коригувальним наші погляди, думки, оцінки, відносини. Бо в ньому укладено концентроване вираження всіх наших досягнень, успіхів і невдач, перемог і поразок. Цей досвід застерігає нас проти вільної або мимовільної недооцінки військової небезпеки, проти благодушності і самозаспокоєння. Він вимагає сміливо дивитися в обличчя військово-політичним реальностям сучасного міжнародного життя, не переоцінювати військову загрозу. Але й не благодушествовать, не дивитися на навколишній світ крізь рожеві окуляри.

Цей історичний досвід жорстко й наполегливо нагадує нам, що для нашої країни, для Росії, з її неосяжними просторами і морськими кордонами потрібні збалансовані, потужні збройні сили, здатні твердо відстоювати наші інтереси у всіх регіонах світу, в тому числі на всіх морях і океанах.

Необхідність мати потужний Військово-Морський флот, відповідний і географічному положенню Росії, і її політичним значенням у світі розумілася завжди і, тим більше, розуміється в сучасних умовах. І саме це розуміння в даний час, коли у Збройних Силах здійснюється суттєве реформування з метою підвищення їх мобільності, боєготовності та боєздатності для ВМФ має величезне значення. Тому, що сам процес реформування спрямований на вдосконалення всіх складових бойової потужності флоту, на підготовку корабельних фахівців у тому числі. Не підлягає сумніву те, що яким би технічно досконалим не був флот, яке б потужна зброя він не отримував, але його основою завжди був і в осяжному майбутньому буде військовий моряк, корабельний фахівець, з його людськими властивостями і якостями.

Військовий моряк: матрос, старшина, офіцер, адмірал є володарем всіх технічних і бойових засобів, всіх видів сучасної зброї. Від його знань, умінь і навичок, його відносин, поглядів і думок, його світоглядних і моральних якостей, в кінцевому рахунку, залежить реальна бойова потужність флоту. Серед цих морально-бойових якостей військових моряків особлива роль належить їх душевно-психічної парадигмі взагалі, психічному стану зокрема.


Чи не розробленість теорії психічних станів військових моряків та її актуальність в сучасних умовах корабельної служби зумовили вибір теми дослідження.

Об'єктом дослідження є сутність, зміст і класифікація психічних станів військових моряків в тривалих плаваннях.

Предметом дослідження є управління формуванням і розвитком психічних станів підлеглих командирами кораблів і підрозділів.

Мета дослідження полягає в обгрунтуванні теорії психічних станів військових моряків, виявленні їх місця і ролі у службовій діяльності особового складу та розробці прийомів і способів управління їх формуванням в інтересах успішного вирішення завдань тривалого плавання.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що:

- за змістом психічні стани військових моряків відрізняються такими особливими рисами і властивостями, формування яких можливе тільки в умовах корабельної служби в тривалих плаваннях;

- в умовах океанських плавань, особливо в процесі бойової служби, роль психічних станів посилюється, роблячи істотний вплив на виконання кораблем поставлених завдань;

- психічні стану особового складу в поході суто індивідуальні і в той же час типові, відображаючи всю сукупність похідної обстановки на кораблі;

- поряд з індивідуальними, велику роль відіграють колективні психічні стани корабельного екіпажу, які мають свою особливу структуру та класифікацію ;

- умови корабельної служби в поході дозволяють робити істотний вплив на формування і розвиток психічних станів особового складу в інтересах успішного вирішення бойових завдань.

Теоретичну базу дослідження становлять:

1. Теорія суспільно-історичного розвитку психіки;

2. Психологічна теорія особистості, її становлення і розвитку в процесі діяльності;

3. Положення військової психології про виховання воїнів у різних умовах військової діяльності, формуванні у них необхідних для служби властивостей і якостей особистості;

4. Положення військово-морський психології про формування особистості військового моряка;

5. Теорія корабельного військового колективу; 6.Научние дослідження у військовій і військово-морський психології;

7. Теорія сістемогенеза про співвідношення суб'єкта з навколишнім світом на основі мети, умов і специфіки поведінки і життєдіяльності, формують цілісний системний особистісний досвід.

Методичну основу дослідження становлять:

1. Методика синтетично-аналітичного підходу; системно-структурного прогнозування; порівняльно-порівняльного узагальнення; аналого-типологічної класифікації різних психологічних концепцій і положень про закономірності психічних явищ і властивостей особистості;

2. Психолого-діагностичні прийоми і способи визначення психічних станів, почуттів, настроїв, виявлення особистісних потреб, ціннісних орієнтацією і мотиваційної визначеності особистості;

3.
Методичні психолого-педагогічні принципи формування відносин і взаємин, що свідчать про виражених психічних станах людини.

Виходячи з об'єкта, предмета і мети сформовані наступні завдання дослідження:

1. Здійснення психологічного аналізу проблеми психічних станів, їх сутності, місця і ролі в психічній діяльності людини і на цій основі обгрунтування концепції психічних станів військових моряків.

2. Виявлення ролі психічних станів корабельних фахівців у вирішенні навчально-бойових завдань у тривалих плаваннях, їх вплив на виконання особовим складом своїх функціональних обов'язків у поході, на дотримання статутних вимог, на забезпечення безаварійної експлуатації бойової техніки та підтримання зброї в заданій боєготовності.

3. Дослідження специфіки впливу особливих умов тривалого плавання на психічні стану особового складу залежно від основних типів і класів кораблів, їх індивідуальної своєрідності і типовості в різні періоди походу.

4. Здійснення аналізу колективних психічних станів особового складу, їх значення, ролі і місця в психології екіпажу, залежно від конкретних службових об'єднань і громадських груп на кораблі.

5. Обгрунтування основних шляхів, методів і засобів управління психічними станами особового складу в інтересах успішного вирішення завдань тривалого плавання.

Дослідження проводилося в процесі служби на КРЛ «О.Невського», на підводних човнах «К-24» і «К-156», на 162-й бригаді підводних човнів і 101-й Оперативної бригаді підводних човнів Червонопрапорного Північного Флоту. Всього в цілях дослідження автор брав участь у шести тривалих походах, з виконанням завдань бойової слухби, в тому числі у складі 101-й ОБПЛ тривалістю більше 11 місяців.

У дослідженні використовувалися матеріали групи медичних працівників військово-морського госпіталю і 470-й медичної лабораторії підводного плавання, що проводила комплексне обстеження екіпажів 4-ї ескадри підводних човнів у 1974-1976 рр.., Що поверталися з бойової служби . Всього цією групою було обстежено 16 підводних човнів 641 проекту. Крім цього, в дисертації відображені узагальнені матеріали тривалих плавань: ТАКР «Київ», з 20.12.78 по 12.04.78. і з 16.12.78 по 02.03.79; ПЛ «К-302», з 15.01.78. по 25.03.78.; ПЛ «К-429», перехід під льодами Арктики з КСФ на КТОФ в 1977р.; РПКСН «К-235», з квітня по липень 1978р.; РПКСН «К-216», з вересня по грудень 1978р.; РПКСН «К-207», з сентебря по грудень 1979р.

Обгрунтованість і достовірність результатів дослідження забезпечена коректним використанням психологічної теорії та практичного досвіду на посадах заступника командира підводних човнів і командира бригади човнів по політчастині; застосуванням апробованих теоретичних і емпіричних методів; адекватністю застосовуваних діагностичних методик, репрезентативністю вибірки; математико-статистичною обробкою матеріалів.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Актуальність проблеми "
 1. ЕТІОЛОГІЯ.
  За сучасними даними міокардит може бути пов'язаний з будь-якою інфекцією. Практично всі инфекци-ційні захворювання можуть супроводжуватися миокардитами. Виділяється-ють: - інфекційні (дифтерія, скарлатина, черевний тиф); - викликані вірусною інфекцією (найчастіше вірусами грипу, Коксакі, поліміеліта, аденовірусами); - спірохітозние (сифіліс, лептоспіроз, поворотний тиф); - паразитарні
 2. імунологічна несумісність між матір'ю і плодом (на прикладі Rh-сенсибілізації та Rh-конфлікту
  ізоіммунізація називають освіта у матері антитіл (АТ) у відповідь на потрапляння в її кров'яне русло плодових еритроцитарних антигенів ( АГ), успадкованих плодом від батька, або чужорідних АГ при гемотрансфузії. Ступінь імунізації залежить від сили АГ і кількості утворилися АТ. Гемолітична хвороба плода (ГБП) стан плода, викликане гемолізом еритроцитів, що характеризується анемією,
 3. Список використаних джерел
  Брауде І.Л. Оперативна гінекологія. М. 1952р. 2. Давидов С.Н. Атлас гінекологічних операцій. Л. 1982. 3. Кулаков В.І. Оперативна гінекологія. М .1990 р. 4. Персианинов Л.С. Оперативна гінекологія. М. 1976. 5. Пешіков В.Л., Фокіна Е.А. Досвід практичного застосування модифікованого способу видалення маткової труби. / Зб. наукових праць. Невідкладні стани: клініка, діагностика,
 4. 5. Додаткова література
  Петров Р.В. Імунологія. М., 1987 2. Клінічна імунологія та алергологія (3 томи) / Под ред. Л . Негері. М., 1990 3. Вершигора А.Е. Загальна імунологія. Київ, 1990 4. Вірусологія (3 томи) / Под ред. Б.Філцса і Д.Найна. М., 1989 5. Імунологія (3 томи) / Под ред. У.Пола. М., 1987 6. Хаитов Р.М. Ігнатьєва Г.А. СНІД. М., 1992 7.Кетлінскій С.А. Сімбірцев А.С. Воробйов А.А.
 5. КОНТРАЦЕПЦІЯ ПІСЛЯ АБОРТУ
  Планування сім'ї має величезне значення для збереження здоров'я жінки і дитини, у зв'язку з чим актуальність проблеми штучного аборту та контрацепції не викликає сумніву. Штучний аборт, питома вага якого як методу регулювання народжуваності в нашій країні дуже високий, часто є причиною різних захворювань. Число абортів, вироблених у світі, коливається від 36 до 53
 6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ: ІМУНІЗАЦІЯ І ХІМІОПРОФІЛАКТИКА
  Лоуренс Корі, Роберт Г. Петерсдорф (Lawrence Corey, Robert G. Peiersdorf) Існують три основні способи, попередження інфекційних хвороб: 1) обмеження контактів; 2) імунізація; 3) застосування протибактерійних препаратів для запобігання зараження і розмноження збудників інфекцій. Контакти можуть бути зменшені при обмеженні поширення патогенних мікроорганізмів,
 7. Емболія навколоплідними водами
  Емболія навколоплідними водами - це важке, але досить рідко зустрічається ускладнення пологів. Її частота, за даними різних авторів, коливається від 1:8000 до 1:80000 пологів. Діагностика грунтується в основному на патолого-анатомічному виявленні складових частин навколоплідної рідини в капілярах легенів матері. Тому можна припустити, що частота емболії значно вище, так як деякі
 8. РОТАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ ТЕЛЯТ
  Ротавірусна інфекція (лат. - Diarrhea rotaviralis vitulorum, Rotavirosis ingectiosa bovuim; ротавірусна діарея телят) - гостро протікає хвороба телят, що характеризується ураженням шлунково-кишкового тракту, діареєю і дегідратацією. Історична довідка, поширення, ступінь небезпеки і збиток. Мебус з співр. (США) в 1969 р. виділили з фекалій хворих новонароджених телят вірусний агент
 9. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 10. М
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 11. Ветеринарія Росії до XVIII століття
    Розвиток ветеринарії в цей період можна простежувати по рукописних робіт. У Х11 - Х1У століттях у Києві з'явилися переклади з латинської та грецької мов збірок відомостей про тварин, анатомії тварин, написаної Андрієм Везалієм, підручників і посібників з фармакопеї, інших книг з природознавства. Іван III (1462-1505) заснував у Москві друкарню, де була надрукована, перекладена
 12.  Ветеринарія в період колективізації тварин
    У 1930-34 рр.. в СРСР проходила колективізація сільського господарства. Об'єднання великих груп тварин в непристосовані приміщення, низький для таких господарств рівень кваліфікації обслуговуючого персоналу, найчастіше, недолік кормів різко загострили епізоотичну ситуацію. Поряд з раніше поширеними, стали проявлятися масові випадки захворювання тварин колибактериозом,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека