Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003 - перейти до змісту підручника

АКТУАЛЬНІСТЬ ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ

Збереження здоров'я та збільшення тривалості повноцінного життя є пріоритетним завданням як у масштабах країни, так і для кожної людини зокрема.

Харчування населення належить до найважливіших чинників, що визначають здоров'я нації, її потенціал та перспективи розвитку. Здорове харчування є запорукою активного довголіття, підвищення стійкості організму до несприятливих впливів довкілля, забезпечує нормальний ріст та розвиток дітей, є ключовою умовою прогресу і якості життя. Сьогодні продукти здорового харчування називають "їжею XXI століття": із 40 прогнозів розвитку профілактичної медичної науки до 2000 року 22 було пов'язано зі здоровим харчуванням.

Протягом останніх років спостерігаються стійкі несприятливі зміни в структурі харчування населення України. За різних причин сталось різке зниження споживання біологічно цінних продуктів - м'яса, молока, яєць, риби, овочів, фруктів, рослинних олій при одночасному відносно стабільному високому рівні споживання хлібопродуктів, сала, картоплі. У населення України спостерігається так званий «прихований голод» внаслідок дефіциту в харчовому раціоні вітамінів, особливо антиоксидантного ряду (А, Е, С), макро- і мікроелементів (йоду, заліза, цинку, кальцію, фтору, селену). Дефіцит основних харчових речовин став масовим, постійно діючим чинником. На гіповітамінози страждають до 90 % населення України. Ця ситуація призвела до диспропорції у хімічному складі раціону (нестача одних та надлишок інших харчових речовин), що є основним чинником ризику виникнення аліментарних хвороб різних органів та систем організму внаслідок незбалансованого харчування.

Порушення структури харчування, несприятливе екологічне довкілля та соціальна напруженість негативно впливають на стан здоров'я населення і, в першу чергу, дітей та людей похилого віку. Кількість населення загрозливо скорочується, смертність на 7 % перевищує народжуваність. Кожна третя дитина народжується хворою. Зростає кількість дітей, що мають граничні стани та належать до групи підвищеного медико-соціального ризику. Поширюються соціальне зумовлені захворювання, такі як туберкульоз, сифіліс, ВІЛ-інфекція тощо. Епідемічного характеру набирають хронічні захворювання неінфекційної природи. Україна зараз є однією із "найстаріших" країн світу, де поширюється процес так званого прискореного старіння в результаті різкого зниження рівня основних життєво важливих функцій, прогресуючого зростання невластивих вікові патологічних ознак, смертності у дитячому і працездатному віці.
Тому сьогодні досить серйозно постало питання щодо збереження генофонду української нації.

Зазначені чинники свідчать про необхідність термінового вжиття на державному рівні необхідних заходів з відновлення та збереження стану здоров'я населення України. Першочергової уваги, на нашу думку, вимагає профілактика захворювань, найважливішою складовою якої є здорове харчування для всіх груп населення України. За даними світової статистики 70 - 80 % захворювань людей - це наслідок споживання неповноцінних харчових продуктів.

Концепція містить постановку генеральної мети та систему стратегічних завдань розвитку переробної та харчової промисловостей в галузі виробництва продуктів здорового харчування, шляхи вирішення цих завдань. Концептуальні аспекти державної політики в галузі здорового харчування викладено з урахуванням загальної демографічної та екологічної ситуації в Україні, що оцінюється фахівцями як кризова.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "АКТУАЛЬНІСТЬ ОТРИМАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ"
 1. КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ В БОРОТЬБІ З ПЕРЕДЧАСНИМ СТАРІННЯМ
  Сказане визначає актуальність розроблення і впровадження нових ефективних засобів та методів корегування функцій організму, підвищення резистентності до несприятливих чинників, сповільнення процесів старіння та збільшення тривалості життя, що є одним із основних завдань валеології. Відомий натуропат і прихильник здорового способу життя П. Брегг писав: "Від часів Адама й Єви найважливіша
 2. НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВ БЮКОМПОНЕНТАМИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  Майбутнім фахівцям харчової промисловості, зокрема спеціалістам із оздоровчого харчування, та й широкому колу читачів, необхідно детальніше знати засоби боротьби з вільними радикалами за допомогою харчових продуктів. Завданням антиоксидантів харчових продуктів е, як видно з наведеного вище, нейтралізація та знешкодження дії вільних радикалів, що спричиняють в організмі людини ряд негативних
 3. . ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ НАУКИ ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
  Харчові продукти - це об'єкти тваринного та рослинного походження, які використовуються в їжу в натуральному чи переробленому вигляді як джерел а енергії, харчових, біологічних та смако-ароматичних речовин. Потреба людини у харчових продуктах виражається енергією, що міститься в компонентах їхніх складників і вимірюється у кілокалоріях (ккал) або харчових калоріях (кал). Одна кілокалорія
 4. ХАРЧОВА ВАЛЕОЛОГІЯ В СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
  Оскільки основним засобом збереження здоров'я є раціональне харчування, то наприкінці XX - на початку XXI ст. проблема їжі, що відповідає сучасним умовам, стала найактуальнішою, зважаючи на гострі екологічні та демографічні зрушення на планеті. Відомо, що всі поживні речовини, необхідні для нормальної життєдіяльності організму, надходять переважно з їжею і засвоюються організмом в результаті
 5. ДЕСЯТЬ КРОКІВ ДО ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ: МЕДИЧНІ ТА ППЄШЧНІ АСПЕКТИ
  Взаємозв'язок харчування з серцево-судинними та іншими хронічними неінфекційними захворюваннями підтверджено численними експериментальними, клінічними та епідеміологічними дослідженнями. Збільшення ступеня ризику для здоров'я пов'язано з високим вмістом у харчових продуктах жирів, перш за все деяких насичених жирних кислот, з надмірним споживанням продуктів з високою енергетичною цінністю та
 6. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
  Вказана політика формується та реалізується за допомогою механізму, котрий визначає її основні принципи і ключові положення, зокрема, напрями фундаментальних та прикладних досліджень, систему наукового прогнозування, вибір пріоритетів в науці та техніці і програм з їхньої реалізації, фінансування фундаментальних та дослідно-конструкторських робіт, стимулювання в сфері науки та використанні
 7. Валеологія як наука
  Сучасна епоха ставить перед біологічним видом Ноmо sapiens складні завдання, що випливають із тенденції та напрямку суспільного розвитку* Це, перш за все, прискорений суспільний розвиток і пов'язані з ним глобальні зміни - соціальні, економічні, технологічні і навіть кліматичні. Усе це ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Тому характерною
 8. Поживні речовини - білки, жири, вуглеводи
  Білки або протеїни (від рrotos - перший). Це найбільш необхідні для життя органічні речовини життя, що побудовані з амінокислот і використовуються в організмі на: побудову нових та відновлення пошкоджених клітин і тканин; - синтез ферментів, які забезпечують утворення потрійних сполук; - створення онкотичного тиску та утримання води в клітинах і тканинах; - підтримку постійної
 9. ПЕРЕДМОВА
  Наукові відкриття XX століття дали змогу створити атомну енергетику, швидкісні транспортні мережі, нові біологічні, радіаційні, лазерні, фармацевтичні та харчові технології, впритул підійти до з'ясування геному людини й таємниць психіки. На межі другого та третього тисячоліть народилася нова наука - біоетика, покликана гармонізувати стосунки все нових і нових відкриттів із нормами людської
 10. ПАРОСТКИ НОВОГО, СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЕВОЛЮЦІЇ. МОРАЛЬНЕ ПРОБУДЖЕННЯ ЛЮДСТВА І ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРИРОДНИХ СПОСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ
  Людський мозок працює з надзвичайно низьким коефіцієнтом корисної дії: він використовує лише 3...4 % своїх максимальних можливостей. Очевидно, решта 96...97 % містять несподівані таємниці, небачені можливості людини. Відомо також, що зона максимальної ясної свідомості і психічної діяльності порівняно невелика: на свідомому рівні переробляється 102 біт інформації за секунду, на несвідомому - 10е
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека