ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Іванов А., Жуматій Н.. Реабілітація особистості військовослужбовців, постраждалих в бойових діях, 2003 - перейти до змісту підручника

Акцентуація характеру

Лікарі та психологи госпіталю відзначали наявність у поранених на початковому етапі лікування деяких акцентуацій характеру : підвищеної ситуаційної тривожності, настороженості й підозрілості, зниженої здатності контролювати свої емоції і необхідності в груповий підтримці. Спостережуване явище можна охарактеризувати як відповідну реакцію особистості на екстремальну ситуацію поранення, що передбачає використання методів психологічної корекції з ранніх етапів лікування. Найбільші зміни психологічних показників відзначаються у військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій більше трьох місяців. Це відповідає твердженням багатьох дослідників, які в наукових публікаціях з даної проблеми показали, що у всіх поранених, які отримали бойові поранення під час локальних війн і збройних конфліктів, у всіх випадках спостерігаються різного ступеня вираженості зміни психічного стану у вигляді реакцій на емоційний і фізичний стреси: від відносно короткочасного відчуття дискомфорту з розрізненими симптомами психоемоційного напруження до психопатологічних розладів невротичного і психотичного регістру. У психогенезе стресогенних розладів у поранених виділяють ряд детермінант, в тому числі: попереднє пораненню фонове психотравмуючі вплив факторів бойової обстановки (тривалість перебування в бойовій обстановці, інтенсивність боїв), індивідуальна реакція на вітальну загрозу, психічний і загальний шок у момент поранення та інші.

У комбатантів з термінами лікування 30-50 діб виразність особистісних змін відбивається в комунікативній сфері і морально-етичної нормативності, тобто за час тривалого лікування у багатьох поранених формувалися негативні психологічні стресові реакції, здебільшого мали демонстративний і опозиційно-зухвалий характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " акцентуація характеру "
 1. Характер і типи його акцентуації
  Характер - це сукупність стійких рис особистості, що визначають ставлення людини до людей, до виконуваної роботи. Характер проявляється в діяльності і спілкуванні і включає в себе те, що надає поведінці людини специфічний, характерний для нього відтінок. Головні проблеми характерології - встановлення типів характеру з метою прогнозувати поведінку людини в різних ситуаціях.
 2. Контрольна робота. Контрольна робота з валеології, 2009
  Варіант № 16 січня. Психічне здоров'я людини. Акцентуації характеру. 2. Індивідуальні показання та протипоказання до фізичних навантажень. 3. Валеологические методики самодіагностики. Провести у себе проби з затриманням дихання (тести Штанге, Генчі) і тест Руф'є. Оцінити
 3. Психічне здоров'я людини. Акцентуацій характеру
  Психічне здоров'я, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, - це стан, що сприяє найповнішому фізичному, розумовому і емоційному розвитку людини. Психічне здоров'я - це стан рівноваги між людиною і зовнішнім світом, адекватність його реакцій на соціальне середовище, а також на фізичні, біологічні й психічні впливу, відповідність
 4. Поняття про психопатії, їх види, причини, ознаки, профілактика
  Психопатія (греч.psyche - душа і pathos-страждання) - прикордонне порушення розвитку особистості, що відрізняється дисгармонією в емоційної і вольової сферах. Це неправильне, хворобливе, розвиток характеру, аномалія характеру, від якої страждає і сама людина, і суспільство ("потворність характеру"). Психопатія не є психічним захворюванням, але це і не варіант норми, не здоров'я. Психопатії
 5. Практичне заняття 1. Валеологічний самоаналіз способу життя студента
  Студентами оцінюється стан індивідуального здоров'я за наступними критеріями: I. Тілесне здоров'я: 1. Зріст, вага, росто-ваговий індекс. Функціональні проби. 2. Биоритмологические характеристики. 3. Соматичні захворювання. Висновок про стан соматичної та фізичної складових тілесного здоров'я. II. Психологічна складова душевного здоров'я: 1. Особливості
 6. Душевне здоров'я: особистісний та соціальний аспект
  У формуванні душевного здоров'я лежить психічний код (архетипальну структура людини). Тут задіяні як несвідомий рівень психіки, пов'язаний з біологічним існуванням, так і усвідомлювана її частина (емоційно-вольова, розумова, інтелектуальна сфери). Говорячи про душевне здоров'я педагога, ми умовно ділимо його на психічне здоров'я (у медико-психологічної
 7. Тести для самоконтролю
  Вкажіть основні причини депопуляційних процесів в Росії: 1) низький рівень народжуваності 2) еміграція 3) низький рівень здоров'я населення 4) високий рівень смертності і низький рівень народжуваності 2. У структурі причин смертності росіян перші місця займають: 1) захворювання серцево-судинної системи, травми, отруєння, вбивства, самогубства, онкологічні захворювання
 8. Акцентуації характеру. Класифікації за Леонгарду, Личко. Типологічна характеристика. Медико-педагогічна корекція
  Акцентуації характеру - це крайні варіанти норми, при яких окремі риси характеру надмірно посилені, унаслідок чого виявляється виборча уразливість відносно певного роду психогенних впливів при добрій і навіть підвищеній стійкості до інших .. . Залежно від ступеня вираженості нами було виділено два ступені акцентуації характеру: явна і прихована (Особисто,
 9. психобіографічний метод
  У процесі психологічного, акмеологічного дослідження вирішуються в принципі дві суперечать один одному завдання: стиснення інформації про особу (наприклад, в ситуації відбору) і "розгортання" інформації про особу до прийнятного рівня (наприклад, в цілях вибору оптимальних шляхів психокорекції). І для обох цих завдань все частіше і частіше в зарубіжній і вітчизняній психології застосовується
 10. Екзаменаційна робота. Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма, 2010
  Робота включає вирішення трьох завдань: 1) Виділення акме у професійній діяльності особистості (на прикладі професійного шляху А. Ейнштейна); 2) Аналіз впливу акцентуації характеру на професійне зростання особистості (на прикладі М. В. Гоголя), 3) Акмеограмма (спеціальність -
 11. Аналіз впливу акцентуації характеру на професійне зростання особистості
  Для аналізу впливу акцентуації характеру на професійне зростання особистості нами була розглянута біографія російського письменника Миколи Васильовича Гоголя (1809 - 1852). Народився Н. В. Гоголь в містечку Великі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії в сім'ї поміщика. Мати проявляла велику турботу про релігійне виховання сина, на якого, однак, впливала не так обрядова
 12. Практика розробки акмеограмм
  Як вже зазначалося в першому розділі, акмеограмма є власне акмеологічних індивідуально орієнтованим методом дослідження і вирішення практичних завдань. З точки зору профессіографіі вона покликана вирішувати питання не є суспільно прийнятного якості праці, а високого рівня професіоналізму, коли суб'єкт діяльності за своїми характеристиками і вмінням істотно відрізняється від
 13. Проблема норми і аномалії в розвитку і поведінці людини (або введення в психологічну теорію відносності).
  У попередньому розділі було з'ясовано, що психологічне дослідження особистості та її розвитку здійснюється на практиці в наукових поняттях, значення кожного з яких визначається тимчасовими компромісами між різними групами вчених. Один і той же термін в тлумаченні різних психологів, що належать до різних шкіл, може тлумачитися по-різному, особливо гостро ця проблема стоїть в
 14. Акмеологическая модель продуктивного розвитку аутопсихологической компетентності
  Важливим етапом акмеологічного дослідження аутопсихологической компетентності є побудова акмеологической моделі, що включає реальні та ідеальні зв'язку досліджуваної предметної області. Модель в акмеології проектує співвідношення теперішнього і майбутнього, якого ще немає в реальній дійсності і спосіб руху до нього, який визначається зовнішньої і внутрішньої детерминацией. Предмет акмеології -
 15. Акмеологические закономірності розвитку аутопсихологической компетентності
  Акмеологические закономірності розвитку АК включають: диференційно-типологічні, соціально-психологічні, соціально-перцептівие, психологічні та організаційно-психологічні закономірності розвитку аутопсихологической компетентності держслужбовця. В ході експертної роботи держслужбовців у навчальних групах за орієнтовними схемами та вивчення порівняльних характеристик аутопсихологической
 16. Фактори, що забезпечують продуктивний розвиток аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Важливим методологічним підгрунтям комплексно-цільової програми розвитку аутопсихологической компетентності з'явилося положення про єдність зовнішніх і внутрішніх факторів (С.Л.Рубинштейн). Фактори продуктивного розвитку АК є активними детермінантами та ініціаторами процесу становлення АК. Їх вплив може надавати як позитивне, так і негативний вплив на розвиток АК. Наприклад,
 17. ПРО РОЛЬ БІОГРАФІЇ У ВИВЧЕННІ ОСОБИСТОСТІ
  Найбільш типовим прикладом систем, "стискають" інформацію про особистості, є акмеологические системи професійного психологічного відбору . У цих системах дедалі вагоміше місце посідають біографічні дані, біографічний метод. Це пояснюється рядом причин. По-перше, ситуація склалася в області професійного психологічного відбору така, що в більшості
 18. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТОСТІ КРАЩОГО І "найгіршим" МЕНЕДЖЕРА ПО ТОРГІВЛІ НЕРУХОМІСТЮ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ Факторну ПРИЧИН
  Наведемо отримані результати послідовно на прикладі тесту Кеттелла і ММРI. Тест Кеттелл складається з 16 основних шкал. Кожна шкала має своє позначення і інтерпретацію. Повна інтерпретація контрастних значень шкал представлена ??у відповідній програмі. Більш коротка інтерпретація шкал наступна: {foto72} Сказане дозволяє більш обгрунтовано представити
 19. «Психолого-акмеологические критерії соціально-психологічної реабілітації підлітків в трудовому колективі»
  В 4-му розділі дисертації наведені матеріали емпіричних досліджень, що відображають результати оцінки психологічних (характерологічних, типологічних) особливостей особистості підлітків з делінквентною поведінкою, а також оцінки інформативності комплексу психодіагностичних методик і розробки на основі цих даних багатовимірного діагностичного алгоритму прогнозування реабілітаційного
 20. ВИСНОВКИ
  На підставі принципів системності, комплексності, гуманізму і попереджувального характеру розроблена і науково обгрунтована концепція психолого-акмеологічного супроводу підлітків з делінквентною поведінкою, як основний інструмент системи розвитку, соціалізації підлітків і профілактики правопорушень. Результати дослідження свідчать про те, що створення психолого-акмеологічних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека