ГоловнаПсихологіяАкмеологія
ЗМІСТ:
Шпаргалка. Акмеологія, 2009
Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук. Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості в сучасній науці. Соціокультурна типологія життєвих стратегій особистості. Акмеологія: зміст роль, специфіка прояву. Акмеологія в особистісному розвитку людини. Особистісна культура як акмеологічний феномен. Фактори розвитку особистісного акме. Внутрішні умови досягнення людиною акме. Я-концепція, її сутність. Практика розробки Акмеограмм. Порівняння двох культур (европ. і сх.) При розробці Я-концепції. Концепція самоактуалізації Маслоу і акмеологія. Конкурентоспроможна особистість. Конкурентоспроможна особистість. Справжні й формальні ознаки успішної кар'єри. Профессіограма і вимоги до особистості педагога-психолога. Роль і завдання педагога-психолога в сучасному освітньому просторі. Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності. Професійна етика практичного психолога.
Акмеології - НОВИЙ НАПРЯМОК МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДИНИ
Соціокультурний контекст розвитку акмеології
Типи методологічних орієнтації в акмеології
Зв'язки акмеології з науками про людину і суспільство
Взаємодія акмеології і конфліктології у вивченні і розвитку sssn професійної творчості
Методологічні проблеми взаємодії акмеології і психології розвитку
Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності
Актуальність і завдання акмеології
Загальні методологічні підходи
Роль і місце акме серед др гум наук
Становлення акме як науч направл
Роль Ананьєва в акме
Роль Бодалева в акме
Дорослість і зрілість: зміст понять
Людина як індивід, особистість і професіонал
Принцип детермінізму розвитку
Досвід вивчення життєвих перспектив особистості в сучас науці
Соціокультурна Типологія жизнен стратегій особистості
Акме: зміст роль, специфіка прояву. Акме в особистісному розвитку людини
Особистісна культура як акмеологічний феномен
Фактори розвитку особистісного акме
Внутрішні умови достиж людиною акме
я концепція, її сутність
Практика розробки Акмеограмм
Порівняння двох культур (европ. і сх.) при розробці я конц
Конц. Самоактуалізації Маслоу і акмеологія
Конкурентоспроможна особистість
Проблеми псих. класифікації професій і професіограм
Справжні й формальні ознаки успішної кар'єри
Профессіограма і Вимоги до особистості педагога-психолога
Роль і завдання педагога- психолога в сучас люразовательном просторі
Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності
Професійна етика практичного психолога
Акмеологія:
 1. Хватова М. В.. Концепція розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді - 2012 рік
 2. Вербина Г. Г.. Психолого-акмеологічна концепція розвитку професійного здоров'я фахівця - 2011 рік
 3. Контрольна робота. Акмеологический підхід до періодизації вікового розвитку людини - 2011 рік
 4. Соловйов І.О.. Розвиток професіонала в акмеологической середовищі - 2011 рік
 5. Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії - 2011 рік
 6. Хащенко Т. Г.. Особистісна готовність студентів До підприємницької діяльності: Психологічний зміст та умови формування - 2011 рік
 7. Волкова Є. В.. Розвиток ментальних структур як основи спеціальних здібностей - 2011 рік
 8. Манойлова М.А.. Акмеологическое розвиток поліетнічної компетентності суб'єктів освіти - 2011 рік
 9. Екзаменаційна робота. Основи акмеології - Акме. Акцентуації. Акмеограмма - 2010 рік
 10. Контрольна робота. Характеристика основних акмеологічних шкіл - 2010 рік
 11. Бєлов В.Г.. Психолого-акмеологическое супровід підлітків з делінквентною поведінкою: концепція, модель, технології - 2010 рік
 12. Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації - 2010 рік
 13. Орестові В. Р.. Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців - 2010 рік
 14. Толстих Н. Н.. Розвиток часової перспективи особистості: культурно-історичний підхід - 2010 рік
 15. Зазикін В.Г.. Короткий акмеологический словник - 2009 рік
 16. Екімчік О.А.. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку - 2009 рік
 17. Карабущенко Н. Б.. Феномен еліти: історико-психологічні підстави та шляхи розвитку - 2009 рік
 18. Плугіна М. І.. Акмеологическая концепція Професійного становлення преподаватeлей вищої школи - 2009 рік
 19. Бобрищев А. А. Психолого-акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств - 2009 рік
 20. Ільїн В. А.. Психосоціальна теорія як полідисциплінарний підхід до аналізу соціальних процесів у сучасному суспільстві - 2009 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека