ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Акмеограмма педагога

Акмеограмма педагога - це документ, в якому відображена індивідуальна "траєкторія" сходження даного конкретного педагога до вершин професіоналізму, програма переходу від одного рівня професіоналізму до іншого, більш високого. Акмеограмма педагога є засобом просування педагога до професіоналізму, до досягнення педагогом свого професійного акме, а також засобом самоконтролю за цим рухом.

Акмеограмму педагога доцільно співвіднести з профессиограммой педагога. Професіограма відображає соціальні вимоги до професійної діяльності та особистості фахівця. У професіограмі відбивається перелік соціально схвалюваних професійних завдань, професійних прийомів і технологій, а також перелік бажаних для даної професії якостей особистості фахівця. У літературі описаний ряд варіантів професіограми педагога (А.К. Маркова, В.А. Сластенін, Л.Ф. Спірін та ін.) Професіограма педагога розкриває особливості успішного виконання професійної діяльності, вимоги до досягнення соціально прийнятного результату. Акмеограмма педагога виявляє шляху просування педагога до більш високих рівнів професіоналізму. Тому акмеограмма може включати в свою структуру завдання професійного вдосконалення педагога (наприклад, оволодіння новими методами навчання, вироблення свого індивідуального стилю тощо), способи і прийоми оволодіння цим новим рівнем професіоналізму (наприклад, відвідування й аналіз уроків своїх колег, аналіз своїх педагогічних прийомів і результатів навченості учнів та ін), терміни досягнення нових, більш високих результатів. Акмеограмма педагога намічає шляхи вдосконалення професійної діяльності та просування до нових рівнів педагогічної майстерності та творчості.
Акмеограмми педагога можуть відрізнятися один від одного за цілями (яких нових рівнів професіоналізму намічається досягти), за характером і динаміці траєкторії (яких нових результатів пропонується досягти шляхом поступового систематичного просування або шляхом докладання великих зусиль і стрімкого підйому ).

При побудові акмеограмми педагога важливо мати на увазі, що планування кожному новому щаблі професіоналізму, нової професійної позиції доцільно підкріплювати визначенням тих конкретних професійно важливих якостей особистості, які необхідні на цьому ступені.

Так, щабель ерудита вимагає від педагога теоретичного педагогічного мислення, інтересу до вивчення іншої людини, чутливості до всього нового і цікавого в науці і практиці. Ступень майстра означає перехід до практичного педагогічному мисленню і втіленню в своїй практиці кращих зразків професійної відповіді, що вимагає педагогічного цілепокладання, педагогічної спостережливості, педагогічної інтуїції та імпровізації. Позиція діагноста вимагає від педагога володіння педагогічним діагностичним мисленням, уваги до індивідуальними варіантами психічного розвитку, педагогічного чуття, педагогічного прогнозування. Ступень гуманіста забезпечується такими особистісними якостями педагога, як гуманістична орієнтація на розвиток особистості учнів, педагогічна емпатія, педагогічний такт, професійна чутливість. Ступень самодіагноста спирається на такі якості особистості педагога, як зріле професійне самовизначення, самосвідомість, педагогічна рефлексія.
Позиція новатора, творця вимагає від педагога гнучкого педагогічного мислення, педагогічної інтуїції, імпровізації, здатності діяти в умовах невизначеності. Педагог-новатор повинен також володіти творчими педагогічними здібностями, новим педагогічним мисленням, готовністю відійти від штампів і стереотипів, мотиваційної активністю, інтересом до інновацій. Педагог-дослідник, який здійснює варіювання умов своєї діяльності і який простежує зміна результатів, повинен володіти дослідницької культурою, перспективним педагогічним цілепокладанням. Педагог, який бажає піднятися на щабель усвідомленої індивідуальності, повинен розвивати у себе якості самобутності в сприйнятті професійних і життєвих явищ, індивідуального самовираження у професійній діяльності, володіння індивідуальним стилем, поваги до індивідуальності інших людей. Педагог, який прагне стати учасником педагогічного співробітництва, повинен аналізувати і вивчати у себе якості, здібності до володіння гнучкими рольовими позиціями, терпимості, емпатії.

Акмеограмма педагога може включати всі названі вище рівні і ступені професіоналізму - майстерність, творчість, дослідний та інноваційний підхід, саморозвиток, співпраця з колегами. Досягнення більш високих рівнів професіоналізму планується в акмеограмме через оволодіння плавними видами педагогічної діяльності та розвиток нових професійно важливих якостей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Акмеограмма педагога "
 1. Педагогічна акмеологія
  План 1. Сутність педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології у праці
 2. Акмеограмма педагога
  Акмеограмма педагога - це документ, в якому відображена індивідуальна "траєкторія" сходження даного конкретного педагога до вершин професіоналізму, програма переходу від одного рівня професіоналізму до іншого, більш високого. Акмеограмма педагога є засобом просування педагога до професіоналізму, до досягнення педагогом свого професійного акме, а також засобом самоконтролю
 3. Акмеологические технології в праці педагога
  На основі акмеограмми педагога здійснюється вибір акмеологічних технологій. Акмеологические педагогічні технології - це процедури, що включають систему завдань, способи досягнення педагогом високих рівнів професіоналізму, а також підпорядковану їм сукупність методів, технік і прийомів. Педагогічні акмеологические технології можуть відрізнятися по тому, хто їх здійснює (сам педагог або
 4. Педагогічна акмеологія
  Педагогічна акмеологія на сьогоднішній день є одним з найбільш розроблених напрямів прикладної акмеології. Власне , інтенсивний розвиток саме педагогічної акмеології і послужило потужним імпульсом для становлення загальної акмеології та її прикладних напрямків. Педагогічна акмеологія - наука про шляхи досягнення професіоналізму в праці педагога. Витоками педагогічної
 5. Педагогічна акмеологія
  План 1. Сутність педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології у праці
 6. Акмеологические технології в праці педагога
  На основі акмеограмми педагога здійснюється вибір акмеологічних технологій. Акмеологические педагогічні технології - це процедури, що включають систему завдань, способи досягнення педагогом високих рівнів професіоналізму, а також підпорядковану їм сукупність методів, технік і прийомів. Педагогічні акмеологические технології можуть відрізнятися по тому, хто їх здійснює (сам педагог або
 7. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 8. Критерії виділення прикладних областей акмеології
  Аналіз розвитку акмеологічного знання дозволяє виділити наступні критеріальні підходи формування прикладних областей акмеології: 1. Побудова об'єктно-предметного поля акмеології в системі суспільних і соціальних відносин говорить про правомірність економічної, політичної, педагогічної, управлінської, соціальної, соціокультурної і т. п. акмеології, де для всіх цих
 9. Акмеологические технології у діяльності управлінця
  акмеологическое технології виникають при реалізації "ідеї" акмеології. Тому технолог при вирішенні технологічних завдань розробляє технології не в рамках оформлення попередньої, в даному випадку управлінської практики, а через її проблематізацію. Підставою проблематизації виступає мислительна установка на можливість зміни процесуального "малюнка" в управлінській діяльності,
 10. Шпаргалка. Акмеологія, 2009
  Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук . Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека