ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

"Акме" громадянськості

План

1. Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві.

2. Історико-акмеологічний аналіз понять "громадянин", "громадянськість".

3. Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави.

4. Громадянськість і професіоналізм. Акмеологические умови і фактори громадянського становлення особистості.

5. "Акме" громадянськості як вершина громадянської зрілості особистості професіонала.

Ключові слова: громадянськість, громадянське виховання, громадянське становлення, "акме" громадянськості.

- Громадянськість - приналежність до населення якої держави; сознаваемая можливість користуватися всіма правами громадянина, забезпеченими законами цієї держави; певний рівень сформованості актуальних громадянських якостей і цивільних відносин особистості, а також усвідомлена ступінь готовності виконувати певні цивільні обов'язки, служити державі, громадянам своєї країни, дбати про суспільне благо і благополуччя держави;

- громадянське виховання - стихійне і довільне вплив державних та інших структур громадянського суспільства на особистість в інтересах формування у неї особистісно та професійно важливих громадянських якостей, що визначають можливість досягнення акме. Існуюча і реалізована у суспільстві концепція громадянського виховання наповнює акме певним змістом;

- громадянське становлення - досягнутий в процесі розвитку особистості рівень і триваючий процес становлення громадянських якостей особистості, системи її відносин до держави, громадянському суспільству, цивільним правам та обов'язкам.

- "Акме" громадянськості - досягнута вершина громадянської зрілості особистості, що сформувалася в результаті стихійного і цілеспрямованого розвитку. Це актуальний набір якостей особистості, система і програма відносин (до держави, громадянському суспільству, цивільним правам та обов'язкам, до себе як громадянину), яка сприяє успішної соціальної та професійної самоактуалізації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " "Акме" громадянськості "
 1. " Акме "громадянськості
  План 1. Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві. 2. Історико-акмеологічний аналіз понять "громадянин", "громадянськість". 3. Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави. 4. Громадянськість і професіоналізм. Акмеологические умови і фактори громадянського становлення особистості. 5. "Акме" громадянськості як
 2. Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві
  У загальнонауковому визначенні акмеології як науки, що досліджує закономірності розвитку людини і його сходження до вершини особистісного та професійного розвитку , наголошується, що це тривалий, цілеспрямований процес. Поряд з актуальним професійним становленням особистості в даний час в суспільстві все більш виразно формується позиція, що припускає необхідність громадянського
 3. Історико-акмеологічний аналіз понять "громадянин", "громадянськість"
  Якщо зіставити визначення понять "громадянин", "цивільний", що наводяться в різних, виданих у різний час енциклопедичних виданнях, стає очевидним, що вони суттєво відрізняються. В. Даль в тлумачному словнику живої великоросійської мови подає таке визначення: "Громадянин - міський житель, городянин, посадский, член громади чи народу складається під одним загальним управлінням,
 4. " Акме "громадянськості як вершина громадянської зрілості особистості професіонала
  На підставі здійснених досліджень (А.С.Гусева, А.А.Деркач, В. Г. Зазикін, А. К. Маркова) можна припустити, що досягнення "акме" громадянськості як вищого ступеня громадянської зрілості підпорядковується певним акмеологическое закономірностям, які є стійкими зв'язками і відносинами. Наприклад, зв'язки і відносини в мікросередовищі виховання (сім'ї) та особливості руху особистості до
 5. Актуальність проблеми громадянського становлення особистості в суспільстві
  У загальнонауковому визначенні акмеології як науки, що досліджує закономірності розвитку людини і його сходження до вершини особистісного та професійного розвитку, зазначається, що це тривалий, цілеспрямований процес. Поряд з актуальним професійним становленням особистості в даний час в суспільстві все більше виразно формується позиція, що припускає необхідність громадянського
 6. "Акме" громадянськості як вершина громадянської зрілості особистості професіонала
  На підставі здійснених досліджень (А.С. Гусєва, А.А Деркач , В.Г. Зазикін, А.К. Маркова) можна припустити, що досягнення "акме" громадянськості як вищого ступеня громадянської зрілості підпорядковується певним акмеологическое закономірностям, які є стійкими зв'язками і відносинами. Наприклад, зв'язки і відносини в мікросередовищі виховання (сім'ї) і особливості руху особистості до
 7. Виявлення мікро-і макроакме, що досягаються людьми в индивидному, особистісному і суб'єктному розвитку
  Тому наступним завданням, яке вирішує акмеологія, є з'ясування характеристик, які повинні бути сформовані у людини в дошкільному дитинстві, в молодшому шкільному віці, в роки отроцтва і юності, щоб він у всіх відносинах зміг успішно проявити себе на щаблі зрілості. Водночас зрозуміло, що хоча характеристики людини як індивіда, як особистості і як суб'єкта
 8. Вивчення процесу оволодіння людиною професією
  Крім розгляду розвитку всієї сукупності характеристик людини, в яких знаходить вираження його зрілість, а в ній його акме, акмеологія науково аналізує зрілість і акме більш звужене, маючи на увазі тільки оволодіння людиною професією, досягнення ним в ній рівня майстерності. Адже зрозуміло, що осягнення сутності професіоналізму, бачення і розуміння шляхів, що ведуть до нього, має не тільки
 9. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 10. Громадянське виховання як відображення інтересів особистості, суспільства і держави
  Громадянське виховання має древню історію. Історія громадянського виховання також відображає дуалізм інтересів особистості, суспільства і держави. Ще Платон зазначав у своїх роботах значення громадянської чесноти як наслідку державної власті1. Він мислив моральність тільки як субстанциальную загальність державного організму, а індивідуальність - як злам і руйнування цієї
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека