Головна
ГоловнаПсихологія
Військова психологія і педагогіка
ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА
Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості 1997
Нервово-психічна нестійкість. Вивчення документів. У період прибуття поповнення. Спостереження за поведінкою військовослужбовців. Проведення індивідуальних співбесід. Анкета Прогноз-2. Текст анкети "Прогноз-2".
Місюра В. Ф. Психологічна реабілітація військовослужбовців 1995
У навчальному посібнику на основі аналізу вітчизняного і зарубіжного опеньки робиться спроба представити сучасні погляди на питання реабілітації особового складу, що піддався емоційно-психологічному впливу, виробити деякі рекомендації щодо її організації в умовах військ.

Автор викладає і обгрунтовує основні поняття з проблеми психологічної реабілітації, висвітлює питання участі посадових осіб військової частини в організації та здійсненні заходів з відновлення психічної рівноваги військовослужбовців.

У посібнику розглядаються деякі засоби і методи соціального та психологічного впливу на особовий склад з метою прискорення відновлення та підвищення його боєздатності в екстремальних умовах обстановки.

Посібник призначений для офіцерів, які вивчають проблеми морально-психологічного забезпечення діяльності військ.
А.Н.Глушко Основи психометрії 1994
Актуальність навчального посібника пов'язана з широким впровадженням психодіагностичних методик в практику відбору військових фахівців та роботи військових психологів, що вимагає освітлення і систематизації відомостей про адаптацію методик до конкретних умов їх застосування. Даний посібник з основ психометрії розраховане на військових психологів і фахівців професійного психологічного відбору.
Г. А. Броневицький Ю.П. Зуєв А.М. Столяренко Основи військово-морської психології 1977
На основі загальних положень військової психології та аналізу досвіду, накопиченого на кораблях Військово-Морського Флоту, розкриваються психологічні особливості діяльності радянських військових моряків у сучасних умовах, розглядаються питання їх підготовки до служби на море.

Призначена для офіцерів Військово-Морського Флоту, слухачів і курсантів військово-морських навчальних закладі, партійного і комсомольського активу. Книга буде корисна всім, хто цікавиться військовою психологією, її прикладними напрямами і психологією наукової організації праці
А. М. Столяренко, Г. А. Броневицький, Ю. П. Зуєв, В. Я. Коркін. Вступ до військово-морську психологію 1970
Колектив авторів написав справжню книгу за завданням Політичного управління Червонопрапорного Північного флоту.

Книга являє собою першу спробу систематичного розгляду основних психологічних проблем повсякденного і бойової діяльності Військово-Морського Флоту, навчання, виховання та психологічної підготовки радянських моряків. Автори прагнули до популярного викладу теоретичних питань і їх сучасного практичного значення. Зміст розраховане на офіцерів, старшин флоту і курсантів вищих військово-морських училищ. Багато її глави можуть бути корисними для командного складу торгового флоту.
Конспект лекцій військової кафедри Військова конфліктологія
"Сутність конфліктів, їх роль в житті і діяльності людини, колективу та Збройних сил" . "Історія становлення та розвитку сучасної конфліктологічної теорії та практики". "Методологічні проблеми конфліктології, класифікація і функції конфліктів". "Теоретико-методологічні проблеми конфлікту". "Об'єктивні причини конфліктів". "Типові психологічні причини мелічностних конфліктів". "Розвиток військової психології в Англії, Німеччині, Франції, Японії та Ізраїлі". "Особливості протікання та впливу конфліктів на життєдіяльність військовослужбовців". "Основні підходи та особливості наукового дослідження внутрішньоособистісних конфліктів". "Організація, основні методи і прийоми конфліктологічної дослідження". "Психологічні умови попередження конфліктів". "Роль інформації в конфліктній взаємодії та особливості неконфліктного спілкування". "Напрямки та шляхи попередження конфліктів у військових колективах". "Принципи та умови конструктивного вирішення конфлікту". "Способи і прийоми вирішення міжособистісних конфліктів". "Третя сторона у врегулюванні міжособистісних конфліктів". "Специфіка ведення переговорів з противником"
Маклаков. Загальні основи військової психології
Виникнення і розвиток військової психології. Погляди видатних російських полководців (А. В. Суворова, М. І. Кутузова, П. С. Нахімова, С. О. Макарова, М. І. Драгомирова) на проблеми психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців. Розвиток військово-психологічної думки у XX ст. Становлення вітчизняної військової психології. Військова психологія як галузь сучасної науки, її структура і функції. Предмет, об'єкт і завдання військової психології. Основні напрямки досліджень військових психологів. Методи дослідження у військовій психології.
Методичні рекомендації Особливості корекції посттравматичного стресового розладу (ітср) у учасників військових дій
Методичні рекомендації розроблені в рамках виконання соціального замовлення Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь «Розробити критерії оцінки впливу нервово-психічних і психосоматичних розладів в учасників військових дій на рівень їх психічної адаптації. Запропонувати науково обгрунтовані підходи до профілактики, корекції цих розладів в учасників військових дій і медико-психологічної реабілітації цих осіб »на 1998-1999 рр. та виконання основних заходів Міждержавної комплексної програми охорони здоров'я і реабілітації воїнів-інтернаціоналістів та членів їх сімей на 1997-2000 рр. за темою «Вивчення доклінічних форм та факторів ризику виникнення нервово-психічних і психосоматичних розладів з метою розробки науково обгрунтованих принципів їх раннього виявлення, профілактики і корекції в учасників військових дій».

В цих методичних рекомендаціях викладено основні принципи і методи корекції посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у учасників військових дій, описані особливості медикаментозної терапії та психотерапії. Досить широко розкритий новий сучасний метод психотерапії при ПТСР - метод «десенсибілізації і переробки рухами очей» (ДПДГ).

Методичні рекомендації призначені для лікарів-психотерапевтів, лікарів-психологів, психіатрів, невропатологів, лікарів-реабілітологів, психологів та інших фахівців реабілітаційного профілю.
1 2 3 4 5 Перейти на сторінку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека