Головна
ГоловнаПсихологія
Військова психологія і педагогіка
ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА
А.С. Калюжний Психологія колективу військового підрозділу 2004
У навчальному посібнику розглядаються організаційні та психологічні основи формування та функціонування військових колективів і основних елементів колективної психології. Автором викладені поняття колективу в загальній і військової психології, сутність і структура колективної психології, а також методика вивчення та управління основними соці-ально-психологічними явищами у військових колективах. У посібнику на-йшли відображення погляди на проблему колективної (групової) психології, як провідних вітчизняних психологів, так і основних зарубіжних психологічних шкіл.

Призначено студентам факультету військового навчання НГТУ, які навчаються за програмою підготовки фахівців з військово-облікової спеціальності «Психологія», а також постійного складу університету, проявляє інтерес до теорії та практиці вітчизняної військової психології та педагогіки.
А.С. Калюжний Психологія особистості військовослужбовця 2004
У навчальному посібнику розглядаються основні положення вітчизняної та зарубіжної психології та педагогіки з проблеми формування і функціонування особистості . Автором викладена психологічна структура особистості, зміст і характеристика її елементів.

Призначено студентам факультету військового навчання НГТУ, які навчаються за програмою підготовки фахівців з військово-облікової спеціальності «Психологія», а також постійного складу університету, проявляє інтерес до теорії та практиці вітчизняної військової психології та педагогіки.
Калюжний А.С. Психологія взаємин у підрозділі 2004
У навчальному посібнику викладається науково-практична розробка проблеми міжособистісних відносин у вітчизняній військової психології. Достатня увага приділена викладу технології та методики діагностики та оцінки взаємин між різними категоріями військовослужбовців військово-морських підрозділів.

Призначено студентам факультету військового навчання НГТУ, які навчаються за програмою підготовки фахівців з військово-облікової спеціальності «Психологія», а також постійного складу університету, проявляє інтерес до теорії та практиці вітчизняної військової психології та педагогіки.
Калюжний А.С. Військова психологія і педагогіка в професійній діяльності офіцера Військово-морського флоту 2004
У навчальному посібнику з урахуванням сучасних досягнень науки викладено витоки і теоретичні передумови формування, методологічні позиції і основні завдання вітчизняної та зарубіжної військової психології та педагогіки. Достатня увага приділена викладу структури та змісту курсу "Основи теорії та практики виховної діяльності (психолого-педагогічні основи професійної діяльності військового психолога)", досліджуваного студентами Факультету військового навчання Нижегородського державного технічного університету.

Призначено студентам факультету військового навчання НГТУ, які навчаються за програмою підготовки фахівців з військово-облікової спеціальності «Психологія», а також іншим категоріям учнів і постійного складу університету, виявляє інтерес до теорії та практиці вітчизняної військової психології та педагогіки.
Калюжний А.С. Конфлікти у військових колективах 2004
У навчальному посібнику на підставі сучасних науково-практичних розробок проблеми конфліктів у вітчизняній конфліктології та військової психології викладено їх зміст та соціально-психологічної характеристика, а також шляхи попередження та вирішення. Достатня увага приділена розгляду психологічних механізмів формування і стратегії організаційної діяльності офіцерського складу щодо усунення конфліктних ситуацій в підпорядкованих підрозділах.

Призначено студентам факультету військового навчання НГТУ, які навчаються за програмою підготовки фахівців з військово-облікової спеціальності «Психологія», а також постійного складу університету, проявляє інтерес до теорії та практиці вітчизняної військової психології та педагогіки.
Калюжний А.С. Психологія міжособистісного спілкування 2004
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та прикладні розробки вітчизняної військової психології з проблеми міжособистісного спілкування військовослужбовців. Достатня увага приділена розгляду соціально-психологічних аспектів спілкування офіцера, а також психологічним особливостям управлінського впливу командира на підлеглих.

Призначено студентам факультету військового навчання НГТУ, які навчаються за програмою підготовки фахівців з військово-облікової спеціальності «Психологія», а також постійного складу університету, проявляє інтерес до теорії та практиці вітчизняної військової психології та педагогіки.
Навчальний посібник Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації 2003
У навчальному посібнику, підготовленому на кафедрі педагогіки Військового університету, розглядаються історико-педагогічні аспекти теорії та практики виховання військовослужбовців російської армії, основи виховання, теорія і технології виховання військовослужбовців у сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. Викладаються цілі, завдання, принципи, методи і форми виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації. При розгляді концепцій, теорій і технологій виховання аналізуються різні підходи і погляди ..

Навчальний посібник адресований викладачам, ад'юнктам, офіцерам виховних структур, командирам (начальникам) курсантських підрозділів Військового університету та інших військово-навчальних закладів, а також слухачам і курсантам, самостійно вивчають питання виховання військовослужбовців Збройних Сил РФ.
Іванов А., Жуматій Н. Реабілітація особистості військовослужбовців, постраждалих в бойових діях 2003
Наукова стаття. Рекомендується психологам, військовим психологам, курсантам і слухачам військових інститутів та університетів, магістрам, ад'юнктам, викладачам вузів.
Паврозін А.В. Професійна адаптація викладачів-службовців російської армії до педагогічної діяльності у військовому вузі 2003
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Спеціальність: 13.00.08 - теорія і методика професійної освіти. (На правах рукопису).
Г.А. Броневицький Психологія військових моряків: психічні стани 2002
У книзі розглядаються закономірності виникнення, формування та розвитку психічних станів військових моряків в тривалих плаваннях. Зроблено спробу обгрунтувати їх своєрідність і специфіку, класифікувати за періодами походу, визначити вплив на поведінку і діяльність корабельних спеціалістів, на рішення кораблем завдань тривалого плавання.

Основна увага приділяється визначенню шляхів, методів і засобів надання психологічної допомоги морякам в поході. Книга призначена для командирів корабельних підрозділів як допомога по керівництву підлеглими, створенню серед них сприятливої ??психологічної атмосфери. Книга може бути корисна для керівників військових колективів усіх видів Збройних сил, а також для командного складу цивільного флоту.
В.В.Ягупов Морально-психологічне забезпечення 2002
Матеріал курсу лекцій з проблем морально-психологічного забезпечення відповідає програмам Навчальних дисциплін "Військове навчання и виховання", "Військова психологія", "Організація виховної роботи", "Морально-психологічне забезпечення жіттєдіяльності військ", "Психолого-педагогічні проблеми виховної роботи" для курсантів, студентів и офіцерів . Книга містіть теоретико-методологічний и методичний материал Щодо концептуальних основ організації морально-психологічного забезпечення в збройно силах України в мирний и воєнній годину. Виклад основні проблеми морально-психологічного забезпечення різніх Видів бойової ДІЯЛЬНОСТІ військ.

Призначено для курсантів, студентів и офіцерів УНІВЕРСИТЕТУ.
Броневицький Г. А. Психологія управління психічними станами моряків 2002
Спеціальність «20.02 .02. »- Військова педагогіка і військова психологія.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.

Рекомендується військовим психологам, курсантам і слухачам військових інститутів та університетів, офіцерам Військово-Морських Сил та Збройних Сил, ад'юнктам, докторантам і всім, хто цікавиться військово-психологічної проблематикою.
Китаєв-Смик Л.А. Стрес війни: Фронтові спостереження лікаря-психолога 2001
Ця книга не просто про війну. Її автор Л.А.Китаєв-Смик вивчав не тільки психологію війни, але і психологію нашої не завжди мирного життя, проявлену війною. Життєві проблеми легше розглянути і зрозуміти, порівнюючи їх з військовими небезпеками.

Книга ця багато в чому унікальна, в ній багато чого описано вперше. Її автору вперше вдалося проводити психологічні дослідження по обидві сторони лінії фронту. Вперше ці дослідження робилися там, де зароджується військовий стрес-в окопах під кулями, на блокпостах, під прицілом ворожих снайперів, на «броні» танків, які їхали по мінували дорогах, в загонах чеченських бойовиків під російськими бомбами І, головне, вперше відомий психолог- вчений, академік Всесвітньої екологічної академії, автор понад 250-ти наукових публікацій про проблеми стресу, застосував свої знання, щоб розібратися в найбільш актуальних психологічних проблемах сучасної війни.

Різнобічні підходи до розуміння стресу війни, викладені в цій книзі, високо оцінені фахівцями - два розділи з неї, за рекомендацією Героя Росії генерала Шаманова, опубліковані газетою «Ульяновська правда», багато фрагментів книги були прочитані по радіо «Свобода».

Книгу можуть з інтересом читати дорослі і школярі старшого віку.
Автореферат дисертації Особливості професійної самореалізації військового психолога 2001
Дисертаційне дослідження присвячене проблемі професійної самореалізації військового психолога
Баклановский С.В. Довідник військового психолога 2000
Загальні вимоги до офіцера психологічної служби та організації психологічної роботи. Організація і зміст діяльності офіцера психологічної служби в мирний час. Планування роботи щодо психологічного забезпечення повсякденної діяльності військ. Організація психологічного вивчення особового складу частини. Психологічний супровід особового складу частини. Робота з попередження самогубств, НУВ, пияцтва та наркоманії в частині. . Психологічне забезпечення внутрішньої, гарнізонної та вартової служб, несення бойового чергування. Організація та утримання психологічного забезпечення виконання бойових і спеціальних завдань .. Робота офіцера психологічної служби в умовах бойової обстановки. . Робота з реабілітації військовослужбовців.
А.І.Шіпілов Психологія вирішення конфліктів між військовослужбовцями 1999
У навчальному посібнику розглядається одна з актуальних проблем теоретичної та прикладної військової конфліктології - психологічні аспекти вирішення конфліктів між військовослужбовцями. На основі дисертаційного дослідження, проведеного автором, а також ряду робіт, виконаних на кафедрі психології в останні роки, аналізуються причини виникнення конфліктів у військових колективах, форми і критерії їх завершення, психологічні механізми та умови конструктивного вирішення конфліктів між військовослужбовцями. Значне місце в роботі приділено діяльності офіцера-керівника по врегулюванню конфліктів між військовослужбовцями.

Навчальний посібник призначений для курсантів і слухачів Військового університету, а також для всіх, хто цікавиться проблемами військової конфліктології.
Крисько В.Г. Секрети психологічної війни (цілі, завдання, методи, форми, досвід) 1999
Психологічна війна - це спеціально організоване і професійно здійснюване вплив на свідомість, почуття і волю противника для досягнення політичних цілей. Протягом усього XX століття масштаби і значення психологічної війни безперервно зростали. До теперішнього часу вона перетворилася в одне з найбільш ефективних засобів боротьби між державами, а також між партіями, релігійно-етнічними та фінансово-економічними угрупованнями всередині країн.

Автор пропонованого посібника, великий фахівець в області психологічної війни, вперше у відкритій пресі російською мовою описує її завдання, форми, засоби, методи, практичний досвід.

Даний посібник принесе користь військовим психологам, журналістам, політичним і громадським діячам, партійним функціонерам, працівникам апарату державного управління.
Анцупов А.Я., Помогайбін В.Н. Методологічні проблеми військово-психологічних досліджень 1999
Пропонований навчальний посібник розкриває деякі проблеми методологічного аналізу військово-психологічних досліджень. Багато питань, відображені в ньому, носять постановочний і дискусійний характер, що дозволяє продовжити обмін думками щодо їх утримання і перспективному рішенням.

Представлений список і аналіз дисертацій з проблем військової психології, підготовлених в нашій країні за 1942-1997 роки, на погляд авторів, допоможе читачам - викладачам військової психології, ад'юнктам і слухачам - усвідомити деякі актуальні методологічні проблеми військово -психологічного пізнання, результати його розвитку, зміст та особливості його стану в сучасних умовах.
П р і л о ж е н і е до наказу Міністра оборони Російської Федерації Керівництво по психологічній роботі у Збройних Силах Російської Федерації (на мирний час)  1997
 Загальні положення. Організація та утримання психологічної роботи. Науково-методичне забезпечення психологічної роботи. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення психологічної роботи. Підготовка кадрів. Етичні норми професійної діяльності психолога ЗС РФ. Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічна методика «Прогноз-2» (опитувальник, ключі, інтерпретація) Варіант рекомендацій (по особистості з психастеническими рисами характеру). Загальні вимоги до організації психологічного обстеження. Методи соціально-психологічного вивчення особистості. Журнал динамічного спостереження за особами з ознаками нервово-психічної нестійкості. Психологічне консультування Социометрическая методика.

  Для офіцерів-психологів, курсантів військових інститутів і університетів.
 Додаток до наказу Міністра оборони Російської Федерації Керівництво по психологічній роботі в збройних силах РФ  1997
 Справжнє Керівництво визначає зміст і організацію психологічної роботи у Збройних Силах Російської Федерації *, а також її науково-методичне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення та підготовку кадрів.
1 2 3 4 5  Перейти на сторінку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека