ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г. А. Броневицький. Г. Г. Броневицький. А. Н. Томілін .. Психолого-педагогічний словник офіцера вихователя корабельного підрозділу, 2005 - перейти до змісту підручника

У

діяти у відповідності зі своїми ціннісними орієнтаціями, поглядами. Основний метод виховання військовослужбовців, спрямований головним чином на формування морально-мотиваційної основи поведінки. Основу методу переконання становить відбір, логічне впорядкування фактів і висновків відповідно до єдиної функціональної задачі.

Умовивід - форма мислення, за якої на основі кількох суджень робиться певний висновок. Розрізняють індуктивне, дедуктивне і У. за аналогією.

Розумова відсталість - стійке, необоротне, обумовлене недостатністю центральної нервової системи порушення психічного розвитку, в першу чергу інтелектуального. У.О. має різну етіологію, більш поширеною формою У.О. є олігофренія. Виділяються дві основні групи: а) олігофренія, обумовлена ??генетичними порушеннями, б) олігофренія, обумовлена ??зовнішніми факторами, інфекціями, травмами, алкогольною інтоксикацією матері, радіоактивним і рентгенівським опроміненням статевих клітин батьків і плоду. За ступенем вираженості інтелектуального дефекту олігофренія ділиться на три групи: ідіотія, Імбі-цільность і дебільність.

Управління - процес впливу суб'єкта на ту чи іншу систему, що забезпечує її цілеспрямований розвиток, збереження або видозміну структури, підтримку або зміну режиму діяльності, реалізацію програм і цілей.

Управлінська функція - роль, яку виконує керівник на певному етапі управління відповідно до проміжної завданням.

Управлінський менталітет - специфічний склад праці керівника, в якому яскраво виражений пріоритетний профіль його діяльності як самобутнього і неповторного управлінця.

Управлінське мистецтво - являє собою досконалість управлінської компетентності керівника, яке характеризується твердою волею, морально-патріотичним ставленням до своїх обов'язків, творчим володінням сучасними технологіями управління і високими стабільними результатами на дорученій ділянці.

Управлінську майстерність керівника характеризує високий рівень його управлінської компетентності, на якому він ефективно застосовує передові технології і домагається стабільних результатів.

Вправа - метод виховання військовослужбовців, який передбачає таку організацію повсякденного життя, бойової підготовки, службової та громадської діяльності, яка дозволяє особовому складу накопичувати досвід правильної поведінки; метод навчання військовослужбовців, що представляє собою процес свідомих, багаторазових, все більше ускладнюються повторень досліджуваних прийомів і дій.


Рівень домагання - ступінь складності завдань, обираних військовослужбовцям, рівень труднощі цілей, на досягнення яких претендує військовослужбовець.

Рівень реальності - ступінь залежності психологічного чинника від об'єктивної ситуації, а не від потреб і бажань індивіда.

Умовний рефлекс - реакція, яка виникає на раніше «байдужий» стимул, якщо його пред'явлення поєднувалося кілька разів зі стимулом, здатним викликати подібний рефлекс у природних умовах.

Встановлення - сформована в минулому досвіді схильність військовослужбовця до певного сприйняття об'єктів і дій з ними. Виражається в неусвідомленому стані готовності певним чином сприймати, оцінювати і діяти по відношенню до оточуючих його людей або об'єктів.

Вчення - процес придбання і закріплення знань і способів діяльності індивідом. У. є необхідним компонентом будь-якої діяльності і являє собою процес зміни її суб'єкта.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У "
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека