ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.) .. Акмеологический словник, 2004 - перейти до змісту підручника

Ц

ЦИКЛ ЖИТТЄВИЙ (від лат. Ceclus <гр. Kyklos - круг) - сукупність взаємопов'язаних явищ, процесів, робіт, що утворюють закінчений коло розвитку протягом якогось проміжку часу. Наприклад, цикл виробничий - повне коло робіт, виконання яких дає готову продукцію; або цикл капіталістичний - рух капіталістичного виробництва через послідовно пов'язані етапи в період між двома кризами надвиробництва; або цикл життєвий людини - цикл розвитку людини від моменту зачаття до смерті в глибокій старості, що складається з етапу утробного розвитку, а також дитинства, преддошкольного, шкільного, молодшого шкільного, отроцтва, юності, ранньої, середньої та пізньої дорослості (останні три, як правило, збігаються з періодом зрілості), старіння і старості. Осмислюючи зміст циклу розвитку людини, важливо бачити, що буття і розвиток людини в межах цього циклу і періодизація його етапів мають інші підстави, ніж періодизація в межах циклу розвитку і буття тварин. Ці підстави - діяльні та соціокультурні, «знімають» структуру біологічного процесу при розвитку людини як особистості і як професіонала і дозволяють їй чітко себе проявити лише при розвитку його як індивіда, тобто при розвитку його як складного живого організму.ЦІННІСТЬ - значимість (корисність, необхідність, бажаність і т. д.) для людей тих чи інших матеріальних, духовних чи природних об'єктів, явищ, інших людей. Суб'єктивна репрезентація у свідомості цінностей навколишньої дійсності необхідно для формування ціннісних орієнтацій особистості.

Специфічність усвідомлення об'єктів, явищ дійсності як Ц. передбачає і наявність особливих особистісних механізмів їх освоєння. Так, в якості предмета психологічного дослідження в цьому випадку на перший план висувається такий вид свідомої активності особистості, як оцінна, спрямована не тільки на сприйняття й освоєння об'єктивної якісної характеристики предмета, явищ, а й на оцінку їх властивостей з точки зору необхідності, корисності, приємності і т.
п. У результаті відбувається усвідомлення особистістю Ц. об'єкта, явища навколишнього світу і тим самим формується особливий вид ставлення до нього - ціннісне ставлення.

Ц. певним чином іерархізіровани у свідомості особистості, пов'язані один з одним семантичним чином (Ц. роботи іноді пов'язана зі зниженням Ц. свого здоров'я), тобто досягається певною «ціною». Існує безліч класифікацій Ц., проте головним для акмеології є регулююча роль Ц. - готовність особистості відстоювати свої Ц., жити і трудитися відповідно до них. Ціннісний рівень свідомості (навіть при наявності Ц. негативного характеру) є вищим, принциповим рівнем його розвитку і, відповідно - розвитку особистості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ц "
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека