ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.) .. Акмеологический словник, 2004 - перейти до змісту підручника

У

УНІКАЛЬНІСТЬ (від лат. Unicus - єдиний) - неповторність, винятковість, рідкість. У. особистості виявляється на всіх рівнях її існування - біологічному, фізіологічному, психологічному, моральному, духовному. Кожна людина має тільки йому властивий набір успадкованих і вроджених задатків, генетичну програму, параметри організму, особливості вищої нервової діяльності, неповторний досвід, індивідуальні форми сприйняття, мислення, емоції, волі і т. д. Культура, багатство знань, традиції сприймаються і освоюються людиною через власні внутрішні умови (мотиви, установки, погляди, очікування, потреби, характер тощо) і таким чином утворюють У. його індивідуального духовного особистісного світу.

УПРАВЛІННЯ - діяльність з організації систем з метою забезпечення їх цілісності, підтримки оптимального функціонування для вирішення поставлених завдань. Приватним видом управлінської діяльності є керівництво, яке представляє собою індивідуальне чи групове планомірне вплив суб'єктів управлінської діяльності для досягнення певної мети на об'єкти управління (особистість чи колектив), психологічна специфіка і складність яких полягає в тому, що і особистість і колектив одночасно є суб'єктами. Керівництво може виступати у формі наказу, завдання, роз'яснення, стимулювання, виховання, зміни умов діяльності та соціального статусу. Суб'єктом управління є керівник.УМОВИ акмеологическое - значущі, оптимальні зовнішні та внутрішні умови, ситуації та обставини (або їх комплекс, або ієрархія), від яких залежить досягнення особистістю високого професіоналізму й продуктивності діяльності.


В якості значущих р.а. виступають: задатки, загальні та спеціальні здібності суб'єкта праці. Особливості останнього: умови сімейного та шкільного виховання, можливість отримання освіти, доступ до культурних цінностей та ін, що становить зміст передстартового періоду розвитку професіоналізму.УМОВИ І ЗАСОБИ Психолого-акмеологическое ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ держслужбовців оптимізують процеси підвищення престижу діяльності на державній службі, підвищення соціального статусу і правової захищеності держслужбовців, вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки держслужбовців (різні форми, застосування інтенсивних методів, створення індивідуальних та авторських програм розвитку), розвитку особистісно-професійних якостей, вдосконалення стилю керівництва.

Психологічні фактори, що перешкоджають особистісно-професійному розвитку: індивідуально-обумовлені обмеження, «розмитість», індивідуалістична орієнтація, нечіткість цілей і мотивів досягнень, негативний морально-психологічний клімат у колективі, адміністрації.СТІЙКІСТЬ ЕМОЦІЙНА - несхильність емоційних станів і процесів деструктивним впливам внутрішніх і зовнішніх умов. У.Е. - Інтегральна властивість психіки, що виражається у здатності долати стан зайвого емоційного збудження при виконанні складної діяльності. У.Е. зменшує негативний вплив сильних емоційних впливів, попереджає крайній стрес, сприяє прояву готовності до дій в напружених ситуаціях.
Це один з психологічних факторів надійності, ефективності та успіху діяльності в екстремальній обстановці. Завдяки У.Е., як якістю особистості, в екстремальних умовах забезпечується перехід психіки на новий рівень активності: така перебудова її спонукальних, регуляторних і виконавських функцій, яка дозволяє зберегти і далі збільшити ефективність діяльності.

У числі показників У.Е. - правильне сприйняття обстановки, її аналіз, оцінка, прийняття рішень; послідовність і безпомилковість дій по досягненню мети, виконання функціональних обов'язків; поведінкові реакції: точність і своєчасність рухів, гучність , тембр, швидкість і виразність мови, її граматичний лад; зміни в зовнішньому вигляді: вираз обличчя, погляд, міміка, пантоміміка, тремор кінцівок та ін

Передумови У.Е. криються в характері емоцій, почуттів, переживань, залежно від потреб, мотивів, волі, підготовленості, інформованості та готовності особистості до виконання тих або інших завдань.

У спільній діяльності У.Е. підтримується згуртованістю групи, колективу, взаємною довірою і взаімоуверенностью, навичками успішних взаємодій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У "
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека