Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицина
Акушерство і гінекологія
Акушерство і гінекологія
Д.Ф. Костючек Акушерство і гінекологія: Короткий посібник з практичним умінням 2001
Це видання містить матеріали, необхідні студентам VI курсу при підготовці до державного іспиту за спеціальністю «акушерство і гінекологія». Основна увага в посібнику приділена практичним навичкам, якими студенти повинні володіти після закінчення медичного вузу.

Посібник також необхідно студентам IV і V курсів, клінічним ординаторам лікарям-інтернам, лікарям загальної практики (сімейним лікарям) і початківцям акушерам-гінекологам
Кулаков В. І. , Сєров В. Н., Абубакірова А. М., Чернуха Е. А., Баранов І. І., Федорова Т. А. Анестезія та реанімація в акушерстві та гінекології. 2000
Дана книга висвітлює основні питання, пов'язані з анестезією і реанімацією в акушерстві та гінекології.

У книзі викладені матеріали, що стосуються механізму наркозу, фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських препаратів, що використовуються в акушерської та гінекологічної анестезіології.

Представлена ??методика знеболювання фізіологічних і ускладнених пологів, при операції кесаревого розтину, при малих акушерських, гінекологічних та ендоскопічних операціях. Розглядаються питання реанімації акушерських та гінекологічних хворих з серцево-легеневої та поліорганної недостатністю, кровотечами з використанням еферентних методів, лазерного випромінювання, медичного озону, а також сучасні принципи інфузійно-трансфузійної терапії в акушерстві та гінекології.

Дана книга призначена для лікарів анестезіологів-реаніматологів, акушерів-гінекологів, а також лікарів, які стикаються у своїй клінічній практиці з гострими тяжкими ускладненнями у хворих
А. Н. Нагнибіда Л. П. Павлова Невідкладні стани в акушерстві та гінекології на догоспітальному етапі 2000
У довіднику викладено матеріал про лікувально- тактичних меропріятних на догоспітальному етапі по всіх розділах екстреного акушерства та гінекології. Довідник відбиває питання розпізнавання та оцінки невідкладних станів породіллі, породіллі та новонародженого, прийоми і способи стабілізації функцій життєзабезпечення та профілактики ускладнень у процесі транспортування хворих у стаціонар, а також тактику взаємодії та наступності догоспитального і госпітального етапів надання медичної допомоги.

Адресований фахівців швидкої та невідкладної допомоги, лікарям різних спеціальностей, а також студентам медичних вузів.
Г.М.Савельева, В.І.Кулаков Акушерство Частина 1 2000
Даний підручник є результатом роботи колективу авторів - провідних фахівців у галузі акушерства. У підручнику докладно викладено відомості класичного акушерства про фізіологічному і ускладненому перебігу вагітності та пологів, акушерських операціях. Представлені новітні дані про патогенез, терапії та профілактики найбільш часто зустрічаються ускладнень вагітності. Розглянуто питання перинатальної медицини, шляхи зниження перинатальної захворюваності та смертності. Описано сучасні додаткові методи дослідження, що дозволяють отримати об'єктивну інформацію про стан організму матері та плоду. Знайшли відображення різні аспекти планування сім'ї, що включають сучасні методи контрацепції, і питання організації акушерсько-гінекологічної допомоги. Для студентів медичних вузів, ординаторів та аспірантів.
Г.М.Савельева, В.І.Кулаков Акушерство Частина 2 2000
Даний підручник є результатом роботи колективу авторів - провідних фахівців у галузі акушерства. У підручнику докладно викладено відомості класичного акушерства про фізіологічному і ускладненому перебігу вагітності та пологів, акушерських операціях. Представлені новітні дані про патогенез, терапії та профілактики найбільш часто зустрічаються ускладнень вагітності. Розглянуто питання перинатальної медицини, шляхи зниження перинатальної захворюваності та смертності. Описано сучасні додаткові методи дослідження, що дозволяють отримати об'єктивну інформацію про стан організму матері та плоду. Знайшли відображення різні аспекти планування сім'ї, що включають сучасні методи контрацепції, і питання організації акушерсько-гінекологічної допомоги. Для студентів медичних вузів, ординаторів та аспірантів.
1 2 3 Перейти на сторінку
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека