Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнфекційні захворювання
Наступна »
Ю.В. Лобзин. Інфекційні хвороби, 2000 - перейти до змісту підручника

В В Е Д Е Н І Е

Посібник до практичних занять складено відповідно до навчальної програми з курсу інфекційних хвороб для курсантів факультетів підготовки лікарів Російської Військово-медичної академії. Воно є методичним посібником, призначеним для самостійного освоєння слухачами методів, прийомів і практичних навичок, необхідних для діагностики інфекційних хвороб і лікування інфекційних хворих.

Найважливішим розділом посібника є діагностичні алгоритми, використання яких дозволить слухачам самостійно вивчити систему логічного послідовного діагностичного пошуку, результатом якого має з'явитися встановлення нозологічного діагнозу хвороби, визначення патогенезу стану хворого і ступеня тяжкості його, вибір раціональної комплексної індивідуальної терапії, у тому числі невідкладної. Застосування діагностичних алгоритмів у практичній роботі з інфекційним хворим долучає курсантів до процесу пізнання хворого і його хвороби - до процесу, який зазвичай називається "клінічним мисленням". Робота над діагностичними алгоритмами, використання їх біля ліжка хворого, закріплення набутих знань і навичок на практичних заняттях під керівництвом викладача і в процесі виконання всіх інших самостійних завдань, особисте спостереження хворих і вивчення рекомендованої літератури стосовно до своїх підшефних інфекційного хворому наближають курсантів до "великого мистецтва лікування ", оволодіти яким можна тільки шляхом самоосвіти.


У кожній темі практичних занять після вивчення алгоритмів курсантам пропонується продумати відповіді на питання, які можуть виникати у лікаря під час логічного пошуку. Ці відповіді дозволять курсантам більш впевнено вирішувати діагностичні та лікувальні завдання. Відповіді на всі питання курсанти можуть отримати при уважному вивченні підручника "Інфекційні хвороби" К.С.Іванова і А.П.Казанцева (видання ВМедА, Л., 1989).

У посібнику представлено докладний опис методики виконання практичних прийомів, застосовуваних для діагностики та лікування інфекційних хворих. Познайомившись з цими методиками, курсант буде більш грамотно і впевнено виконувати відповідні лікарські маніпуляції при обстеженні хворих та наданні їм медичної допомоги.

Тут викладені основні форми самостійної роботи курсантів у процесі практичного навчання в клініці інфекційних хвороб, умови виконання цієї роботи в лікувальному відділенні, обсяг і зміст її під час вечірнього чергування по клініці; також даються завдання для самостійної підготовки і самоконтролю знань при вивченні інфекційних форм, які входять до тематичного плану практичних занять.

Особливо докладно представлені матеріали, що відносяться до практичного заняття, проведення якого буде здійснюватися на базі "Навчального центру" академії (Червоне Село).
Їх засвоєння поряд з отриманими в клініці інфекційних хвороб знаннями і практичними навичками дозволять курсантам успішно виконувати свої функціональні обов'язки по лікувально-діагностичній роботі при наданні медичної допомоги інфекційним хворим під час військового стажування і після закінчення академії, будучи на посаді начальника (лікаря) медичної служби частини (корабля).

Авторський колектив при складанні навчального посібника враховував насамперед вимоги, які пред'являються лікаря частини (начальнику медичного пункту) з раннього виявлення інфекційних хворих, надання їм невідкладної медичної допомоги та лікування.

Складовою частиною посібники є додатки, що містять інформацію, призначену для практичної діяльності військового (корабельного) лікаря: перелік інфекційних хворих, що підлягають лікуванню в ізоляторі медичного пункту частини, контингенти військовослужбовців, що вимагають диспансерного спостереження після перенесених інфекційних захворювань , дієти, призначувані інфекційним хворим і реконвалесцентам, основні рецептурні прописи, складені з урахуванням табельних засобів медичного пункту частини (корабля).
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" В В Е Д Е Н І Е "
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека