Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицина
Ветеринарія
ВЕТЕРИНАРІЯ
Реферат Біохімія кісткової і сполучної тканини. 2008
оедінітельная тканину. Склад і будова. Глюкозаміноглікани. Глікопротеїни. Волокна сполучної тканини. Синтез колагену. Біохімічні зміни сполучної тканини при старінні і деяких патологічних процесах. Фактори регулюють метаболізм сполучної тканини. Кісткова тканина. Остеобласт. Остеоціт. Остеокласт. Хімічний склад кісткової тканини. Формування кістки. Фактори що впливають на формування кісткової тканини. Основні групи хвороб кістки. Кістки, зуби і сполучні тканини. Остеомаляція і рахіт. Патологія кісток. Диференційно-діагностичні ознаки деяких запальних захворювань цинги.
Курсова робота пуллороза у курчат і тиф у курей. 2008
Зміст. 1. Введення. 2. Систематика. 3. Біологічні властивості Морфологічні Культуральні Біохімічні Стійкість Токсікообразованіе Антигенна структура Патогенність. 4. Діагностика. 5. Специфічна профілактика і імунітет. 6. Специфічна терапія. 7. Висновок. 8. Список літератури.
Курсова робота Токсікологія протовератрин та других алкалоїдів чемеріці 2008
Факультет ветеринарної медицини, кафедра фармакології та токсикології. Введення, Ботанічний опис, Діючі речовини та їх властивості, Діючі речовини та їх властивості, Патогенез, Клінічні ознаки отруєння різних видів, Патолого-анатомічні зміни, Діагностика, Лікування, профілактика, Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів тваринництва, висновок, список використаної літератури.
Дипломна робота Епізоотичний моніторинг та організація ветеринарно-санітарних заходів проти висококонтагіозна грипу птахів 2008
У дипломній роботі на тему Епізоотичний моніторинг та організація ветеринарно-санітарних заходів проти висококонтагіозна грипу птахів описана епізоотологія грипу птахів, країни, в яких зареєстровані випадки захворювання людей пташиним грипом та план глобальних заходів ВООЗ щодо боротьби з грипом, морфологія, антигени, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни високопатогенного грипу птахів. Вивчено ступінь поширення висококонтагіозна пташиного грипу та визначена напруженість імунітету в поствакцинальний період у вакцинованих птахів Акмолинської області.
Б. Ф. Бессарабов, А. А. Вашутін, Е. С. Воронін Інфекційні хвороби тварин 2007
У підручник «Інфекційні хвороби тварин» включено більше 150 нозологічних одиниць. Матеріал по всіх хвороб викладено за єдиною схемою. Розглянуто епізоотологічне характеристика захворювання; відбиті уявлення про інкубаційному періоді, характер перебігу і клінічних формах прояви хвороби; викладені найбільш характерні патологоанатомічні зміни; описані основні методи діагностики, лікування та профілактики захворювання; наведені схеми заходів з ліквідації хвороби, зазначений характер обмежувальних заходів.

Для кращого закріплення матеріалу частина даних представлена ??в таблично-графічному викладі, ілюстрації наведено на окремій кольоровій вклейці. Наприкінці статей дано невеликий перелік основних контрольних питань.

Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Ветеринарія».
Г.Д. Некрасов, І.А. Суманова Акушерство, гінекологія та біотехніка відтворення тварин 2007
У навчальному виданні описані анатомічні особливості і функція статевих органів самців і самок сільськогосподарських тварин, методи отримання та оцінки сперми, фізіологія і біотехніка осіменіння та трансплантації ембріонів, фізіологія і патологія вагітності, пологів та післяпологового періоду, захворювання новонароджених та молочної залози, основи оперативного акушерства, андро-логічної та акушерсько-гінекологічної диспансеризації.

Призначено для студентів усіх форм навчання з дисципліни «Акушерство, гінекологія та біотехніка розмноження тварин». Написаний відповідно до програми курсу відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за спеціальністю 311200 - «Технологія виробництва і переробки сільськогосподарської продукції». Може бути використане при підготовці студентів сільськогосподарських коледжів, операторів зі штучного осіменіння тварин, зооветспециалистов господарств.
Злодійка М.Ф., Фролов В.П., Серко С. А. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технологиии стандартизації продуктів жівотнодства. 2007
Дисципліна «Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва» (скорочено «Ветсанекспертиза») вивчає методи ветеринарно-санітарного та техно-хімічного дослідження продуктів тваринного (м'ясо, риба, яйця, молоко тощо) і рослинного (мед, овочі, фрукти, корнеклубнеплоди та ін) походження і визначає шляхи їх реалізації. Крім цього, об'єктом ветсан-експертизи є технічна сировина (вовна, перо, пух та ін.)
Курсовий проект Дослідження верхніх дихальних шляхів, огляд і пальпація грудної клітини 2007
Зміст . Введення. 1. Методи дослідження верхніх дихальних шляхів. 2. Матеріал дослідження. 2.1 характеристика обстежуваних тварин. 2.2 раціон і його аналіз. 2.3 розпорядок дня і його аналіз. 2.4 аналіз зоогигиенического утримання тварин. 3. результати дослідження. 4. висновок. 5. список літератури.
Пропоноване довідковий посібник є результатом роботи колективу авторів Довідник лікаря ветеринарної медицини 2006
Пропоноване довідковий посібник є результатом роботи колективу авторів як представників ветеринарної науки, адміністративних ветеринарних органів, досвідчених практиків з узагальнення новітніх досягнень ветеринарної, медичної, біологічної науки, що стосуються всіх напрямків ветеринарної медицини. Різноманітні відомості з ветеринарним і зоотехнічним дисциплін зібрані в одному виданні, що охоплює максимально повні дані з усіх актуальних хвороб і вирощуванні тварин з урахуванням міжнародної епізоотичної ситуації та державних проблем охорони здоров'я тварин.
Гусаров Г.Н., Корягіна В.М. Визначення хімічного складу та експертиза риб і рибних продуктів 2006
Гусаров Г.Н., Корягіна В.М. Методичний посібник «Визначення хімічного складу та експертиза риб і рибних продуктів» для студентів спеціальностей 310800 - «Ветеринарія» та 110501 - «Ветеринарно - санітарна експертиза» - Ульяновськ, ГСХА, 2006. с.66. Методичний посібник призначений для студентів факультету ветеринарної медицини при вивченні курсу ветеринарно-санітарної експертизи; буде корисно для працівників ветеринарних лабораторій, лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи. Друкується за рішенням методичної Ради факультету ветеринарної медицини від 14 квітня 2005 року, протокол № 7. Рецензент: Васильєв Д.А., завідувач кафедри мікробіології, епізоотології та ВСЕ Ульяновської ГСХА, доктор біологічних наук, професор.
Гуді Пітер К. Топографічна анатомія коні 2006
Топографічна анатомія коні "містить понад 250 окремих схем і малюнків, кожен малюнок пронумерований і забезпечений пояснювальними написами; додаткова інформація, що допомагає їх інтерпретації, наведена в тексті.
Реферат Загальне дослідження тваринного 2003
Визначення габітусу тваринного Статура Вгодованість Положення тіла (поза) Мимовільні або вимушені руху Визначення темпераменту Тварини сильного врівноваженого рухливого типу Тварини сильного врівноваженого інертного типу Тварини сильного неврівноваженого (нестримного) типу жовтня слабкого типу Конституція організму Дослідження шкіри Порушення фізіологічних властивостей шкіри Патологічні зміни шкіри (збільшення обсягу шкіри, шкірні висипи, виразки, рубці, порушення цілісності шкіри) Дослідження лімфатичних вузлів Дослідження слизових оболонок Вимірювання температури (лихоманка, гіпотермія)
Джупіна С.І. Епізоотичний процес і його контроль при факторних інфекційних хворобах. 2002
Книга розрахована на ветеринарних лікарів, біологів, наукових співробітників, студентів ветеринарних вузів і факультетів.

Книгу С.І.Джупіна «Епізоотичний процес і його контроль при

факторних інфекційних хворобах» схвалив і рекомендував до виданню Вчена Рада аграрного факультету Російського Університету Дружби Народів (протокол № 1 від 1 жовтня 2002 року).
Джупіна С.І. Епізоотичний процес і його контроль при факторних інфекційних хворобах. Частина 2 2002
У книзі показана природа факторних інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин. Зроблено спробу її висвітлити з позицій розуміння автором суті епізоотичного процесу, як природного екологічного явища . На це явище дуже впливають господарська діяльність людей і зміни умов життя тварин. Такі фактори розцінюються як стресові. Вони виконують роль пускового механізму факторних інфекційних хвороб, збудники яких закономірно переживають в організмі сільськогосподарських тварин. Відповідно, хвороби називають факторними. На такий теоретичній основі успішно реалізовані заходи профілактики багатьох широко поширених факторних інфекційних хвороб (колибактериоз, некробактеріоз, мастити та ін.) Книга розрахована на ветеринарних лікарів, біологів, наукових співробітників, студентів ветеринарних вузів і факультетів.
И.А . Бакулов, А.М.Смірнов, Д.А.Васільев Токсикоінфекції і токсикози 2002
Навчальний посібник з курсу ветеринарно -санітарної експертизи харчових продуктів для студентів факультету ветеринарної медицини / Ульянівська державна сільськогосподарська академія: кафедра мікробіології, вірусології, епізоотології та ветеринарно-санітарної експертизи /. Автори: академік РАСГН, д.в.н. І. А. Бакулов; академік РАСГН, д . в.н. А. М. Смирнов; професор кафедри мікробіології УГСХА, д.б.н. Д. А. Васильєв.
А.В.Ліпін, А.В.Санін, Е . В.Зінченка Ветеринарний довідник Традиційні та нетрадиційні методи лікування кішок 2002
У цьому довіднику в популярній формі описано, як надати першу допомогу при різних захворюваннях кішок і можливих нещасних випадках, як визначити, чи достатньо виявиться вашої допомоги, або виникне необхідність у зверненні до професійного ветеринарного лікаря. Якщо у вас кошенята "проблемних" по здоров'ю порід - обов'язково узгодьте з фахівцем і прийміть відповідні профілактичні заходи , не чекайте появи відхилень у рості і розвитку. Профілактика допоможе виростити здорове тварина, а будь-які профілактичні заходи в кінцевому підсумку завжди обходяться дешевше, ніж подальше лікування. Ця книга призначена для самого широкого кола читачів. Вона допоможе вам надати першу допомогу не тільки своєчасно, а й кваліфіковано. Освоєння навичок долікарської допомоги, а також елементарних правил утримання тварини та догляду за ним допоможе вам в екстрених ситуаціях врятувати життя свого улюбленця, виграти час, оскільки іноді зустрічаються ситуації, коли рахунок йде не на години, а на хвилини і навіть секунди . Правда, не слід забувати, що ніякої ветеринарний довідник не може замінити професійну допомогу, яку може надати вашому вихованцеві ветлікар. Втім, знання, почерпнуті з цієї книги, дозволять вам не тільки визначити, коли професійна допомога обов'язкова, але також краще і точніше описати симптоми захворювання ветлікаря.
А. Ф. М.О.Каришеву Спеціальна епізоотологія 2002
Описано основні Інфекційні захворювання всех Видів сільськогосподарських тварин, а такоже птиці, хутровіх звірів, бджіл та риб. Наведіть Відомості про перебіг та заходь Боротьба з інфекціямі тропічніх країн, что за умови існуючіх міжнародніх зв'язків становляит велику ЗАГРОЗА для європейськіх країн. Матеріал з кожної хвороби виклади за Єдиною схемою, яка Включає ее коротку нас немає, ступінь Поширення, міру екологічної та Економічної безпеки, характеристику збудніка, патогенез, клінічні ознакой и Особливості перебігу хвороби, патологоанатомічні Зміни, діагностику й діференціальну діагностику хвороби, Лікування тварин. особливая уваг пріділено рекомендаціям ефективного и економічно обгрунтованих ЗАСОБІВ профілактікі та ліквідації інфекційніх захворювань за умов різнобічного ведення тваринництва, а такоже СУЧАСНИХ лікарськіх и дезінфекційних препаратів.Для студентов Вищих аграрних закладів освіти ІІІ - IV рівнів акредітації Зі Спеціальності «Ветеринарна медицина». Може буті корисностей слухачам ФПК та Працівникам служби ветеринарної медицини.
Сенченко Б. С. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного і рослинного походження. 2001
Матеріали цього видання розраховані на практичних ветеринарно-санітарних експертів м'ясопереробних підприємств, забійних пунктів, птахокомбінатів, ринків; ветеринарних лікарів тваринницьких, рибницьких господарств; ветеринарних лікарів, обслуговуючих пасіки, фабрики хутряних виробів і шкіряних заводів, студентів факультетів ветеринарної медицини.
Н.С. Мотузко, Ю.І. Нікітін, А.П. Марценюк Довідник клініко-біологічних показників тварин 2000
У довіднику систематизовано цифровий матеріал клініко-біологічних показників у різних видів сільськогосподарських тварин, хутрових звірів і птахів.

  Для ветлікарів, зооінженерів, наукових лабораторних працівників, студентів зооветеринарних факультетів, учнів технікумів.
 Шишков В.П. Ветеринарний енциклопедичний словник  1998
 Науково-довідкове видання, в якому в алфавітному порядку, в 4000 статтях, містяться різнобічні відомості з ветеринарії. Основне місце в Словнику відведено опису хвороб сільськогосподарських, промислових і домашніх тварин, у тому числі риб, бджіл, шовкопрядів. Велика увага приділяється питанням ветеринарно-санітарної експертизи, ветеринарної санітарії та дезінфекції, організації ветеринарної справи, ветеринарного обслуговування тварин в умовах великих спеціалізованих господарств і комплексів. Належне місце відведено проблемам утримання та годівлі сільськогосподарських тварин; висвітлюються теоретичні питання ветеринарії та суміжних з нею дисциплін. Читач отримає відомості про біологічні закономірності, а також за нормальною і патологічної анатомії та фізіології, вірусології, мікробіології, мікології і т. д. У Словнику 1120стр. + Довідкові таблиці 40стор. Дуже підходить для виготовлення шпаргалок (Питання-короткий по суті відповідь).
1 2 3
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека