Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицина
Валеологія
ВАЛЕОЛОГІЯ
Реферат Внесок в Розвиток валеології українських вчених 2009
Валеологія (лат. valeo - буті здорове і грец. logos - вчення, наука) - наука про Формування, Збереження та Зміцнення здоров'я людини в духовному, псіхічному, фізічному и соціальному плані. Наука валеологія вінікла на стику низькі наук, зокрема медицини, фізіології, психології, педагогікі, соціології ТОЩО.
Лекції Курс лекцій з валеології 2008
Воронеж, ВіВТ, кафедра педагогіки. Спеціальність 100200 «Туризм». Лекції, контрольні питання, література. Валеологія - комплекс знань в їх практичному застосуванні про фізичний, психічний і моральне здоров'я людини при його взаємодії з навколишнім середовищем; про збереження та зміцнення здоров'я з моменту народження і до глибокої старості, профілактиці хвороб, про повернення до стану здоров'я після хвороби, про продовження здорової життя.
Реферат Валеологія 2008
Що таке валеологія. Історія. Цілі, проблеми.
Малярчук М.М. Валеологія. Навчальний посібник 2008
Навчальний посібник присвячено розгляду проблеми формування ціннісного ставлення до здоров'я студентської молоді. Матеріали курсу «Валеологія» підготовлені відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти на підставі державних вимог до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів. Матеріали навчального посібника охоплюють широкий спектр сучасних наукових уявлень про індивідуальне здоров'я, культурі здоров'я, здоровий спосіб життя, факторах як руйнують, так і що зберігають тілесне і душевне здоров'я.
Н. А. Мельникова, тобто А. Шамрова, н. В. Громова Основи медичних знань та здорового способу життя 2007
Навчальний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти другого покоління, покликане восполь-нить недостатній обсяг інформації і дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя». У другій частині роботи представлені розділи, що стосуються надання першої допомоги при невідкладних станах і клінічної смерті, загального догляду за хворими. Призначено для студентів усіх факультетів, які вивчають курс "Основи медицин-ських знань і здорового способу життя".
Мельникова Н.А., Лук'янова В.Н. Основи медичних знань та здорового способу життя 2005
Навчально-методичний посібник, розроблене на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти і покликане заповнити недостатній обсяг інформації, дати рівень знань, необхідний для успішного формування умінь і навичок з курсу «Основи медичних знань та здорового способу життя». У роботі представлені наступні розділи: «Фізіологічні проби визначення рівня здоров'я, функціональних можливостей організму людини і ознак порушення здоров'я», «Дослідження та оцінка факторів навчально-виховного процесу, що впливають на здоров'я школярів», які в комплексі відображають зміст програми лабораторно-практичного курсу.

Призначено для студентів усіх факультетів, учнів коледжів, які вивчають курс «Основи медичних знань та здорового способу життя».
Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І. Основи валеології 2003
виклади Сучасні Відомості про фундаментальні досягенння биологии, біохімії, фізіологі, гігієні харчування, геронтології у вівченні чінніків, что вплівають на стан здоров'я людини. Розглянуто закономірності становлення Нової науки валеології, обговорено шляхи та Способи реалізації системи валеологічної освіти, здорового способу життя. Особлива увага пріділяється валеологічній роли харчування у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я. Підручник Призначено для студентов Вищих Навчальних Закладів, вікладачів, лекторів, а такоже фахівців по вопросам індівідуального здоров'я та здорового способу життя.
В.П. Бровяков, Л.І. Кудрявцева, П.П. Пуригін Функціональні елементи валеології 2003
У монографії розглянуті питання валеології з точки зору функціонального підходу - поділу валеології на функціональні елементи. Функціональний елемент з одного боку містить основний зміст того чи іншого валеологічного питання, а з іншого боку оптимально реалізує інтеріорізаціонную функцію при вивченні його. Сукупність функціональних елементів валеології дає більш цілісне уявлення про неї як про науку здорового способу життя. Разом з теоретичними питаннями взаємодії людини з навколишнім середовищем з точки зору фізико-хімічних, психічних і соціальних рухів індивіда, розглянуті практичні способи корекції поведінки особистості в антропогенний середовищі для забезпечення і підтримання здоров'я і здорового способу життя. Монографія призначена для викладачів і студентів гуманітарних вузів, а також для фахівців, що займаються питаннями залучення молоді і всього населення до здорового способу життя.
Е.Н. Вайнер Валеологія 2001
Підручник розроблений відповідно до програми дисципліни для студентів невалеологіческіх спеціальностей вузів і університетів. Основною метою підручника є підготовка студента до професійної педагогічної діяльності, орієнтованої на здоровьесберегаюшее навчання і виховання учнів. Для студентів вузів.
Б.Н. Чумаков Валеологія Курс лекцій 2000
Навчальний посібник «Валеологія» включає 16 лекцій, в яких відображені численні теоретичні та практичні нетрадиційні фактори , що впливають на стан здоров'я людини. У книзі детально аналізуються дані з соціальної медицини, фізіології, рухової активності, харчуванню, психогигиене. Розглядаються питання інтимних стосунків, культури спілкування в побуті, навчанні та праці. Азбука здоров'я і довголіття повинна пізнаватися за допомогою інтелекту та науково-обгрунтованої сучасної інформації. Тому книга, в першу чергу, розрахована на викладачів та студентів педагогічних і гуманітарних вузів, учнів педагогічних коледжів, медичних училищ, а також на широке коло фахівців, що займаються вихованням, профілактикою, лікуванням та психофізіологічної реабілітацією підростаючого покоління.
Лекції Лекції - Жданов Володимир Георгійович 2000
Курс загального оздоровлення і позбавлення від шкідливих звичок. Володимир Жданов - популяризатор тверезого способу життя, член експертної ради з алкоголю Державної Думи Російської Федерації. Все про шкоду алкоголю, тютюну та окулярів для очей. Лікування зору за методом Бейтса-Шичко. Вправи для очей. Позбавлення від шлаків. Телегонія (про невинності) Лікування алкоголізму, тютюнопаління, інших шкідливих звичок за методом Шичко (руйнування програми шкідливих звичок, закладених оточуючими людьми). Методика Порфирія Іванова. Обливання холодною водою.
1 2
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека