ГоловнаПсихологія
Введення в професію «Психолог»
ВСТУП У професії «ПСИХОЛОГ»
Т.А.Колтуновіч етичний кодекс психолога 2007
У віданні висвітлено основні етічні проблеми, їх Рівні, принципи, протіріччя, зваби, Які трапляються у работе психолога, подано зразки етичний стандартів, норм, правил та Кодексів других країн, етичний кодекс психолога, чинний Товариством псіхологів України.

Навчальний материал виклади за модульним принципом. Посібник призначеня для студентов Вищих Навчальних Закладів Спеціальності «Психологія», «Соціальна педагогіка». Може буті використаних у Системі післявузівської підготовкі для самостійного Вивчення спеціалістами-психологами.
Сізанов А.Н. Типологія помилок у діяльності педагога-психолога 2006
Стаття з журналу: Вісник практичної психології освіти. Зміст. Введення. Основні причини помилок у діяльності педагогів-психологів. Типологія помилок у роботі психолога. Попередження помилок початківців педагогів-психологів. Висновок. Література.
Лекції Вступ до спеціальності 2005
Предмет психології. Її особливості, структура, завдання, методи і основні напрямки розвитку. Поняття психології. Особливості психології як науки. Співвідношення життєвої і наукової психології. Предмет і завдання психології. Структура сучасної психології. Основні методи психології. Становлення психології як науки. Розвиток психології в рамках філософії і природознавства. Антична і середньовічна психологія. Становлення психології як самостійної науки. Основні напрямки розвитку психології в XX в. Розвиток психології на сучасному етапі. Професійна діяльність психолога. Психолог в сфері освіти: в дитячому садку, в школі, робота з важкими дітьми, робота з учителями. Діяльність психолога в інших сферах життєдіяльності. Робота в кадровому агентстві, психолог-консультант, психолог в органах правопорядку.
І. В. Вачков, І. Б. Гріншпун, Н. С. Пряжников Введення в професію «психолог» 2004
У пропонованому навчальному посібнику в доступній формі дається уявлення про психологію як науку, викладаються ключові моменти професійної діяльності психолога-дослідника і психолога-практика, обговорюються основи організації роботи психологів у взаємодії з суміжними спеціалістами, розглядаються питання професійного становлення студента-психолога і вдосконалення фахівця-психолога по закінченні вузу, даються корисні поради студентам і викладачам з організації навчально-професійної діяльності.

Посібник адресований студентам і викладачам психологічних факультетів і широкому колу читачів, які цікавляться психологією.
Реферат Примірний план роботи психолога з вагітними 2004
УРАО, психологічний факультет. Дисципліна - Медична педагогіка Схема проведення занять з вагітними. Приблизні теми занять.
Успенський В.Б., Чернявська А.П. Введення в психолого-педагогічну діяльність 2003
У навчальному посібнику розкриваються особливості діяльності педагога-психолога, вимоги до його особистості, характеризуються шляху його підготовки і професійного зростання. Професія розглядається в структурі реформованої системи освіти Росії. Зміст навчального посібника відповідає Державному освітньому стандарту за спеціальністю «Педагогіка і психологія».

Методичне оснащення посібники (контрольні питання, тести, додатки) містить матеріал для проведення семінарських та практичних занять.

Адресовано студентам педагогічних вузів.
Бархани Б.П., Сиромятніков І.В. Введення в професію: від соціальної ролі до професійної суб'єктності 2003
У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з з'ясуванням місця і ролі психології в системі інших наук, формуванням уявлень про взаємозв'язок теоретичних проблем науки з психологічної практикою. Дається уявлення про основні напрямки, концепціях і методи практичної психології, вимогах, пропонованих до особистості психолога. З'ясуванню підлягає також зміст, послідовність і особливості вивчення психологічних дисциплін у Військовому університеті.

На думку авторів, дана робота може бути корисною, насамперед, курсантам військово-психологічного факультету Військового університету, викладацькому складу, а також студентам психологічних факультетів інших вузів і може бути використана в якості навчального посібника при вивченні майбутніми психологами курсу «Введення в професію», передбаченого державним освітнім стандартом. Проблеми, викладені в посібнику, покликані сформувати позитивне і зацікавлене ставлення курсантів до вивчення психологічних дисциплін як необхідній умові успішного оволодіння ними майбутньою спеціальністю, професійного та наукового самовизначення в сфері науково-практичної діяльності.
Барлас Т. Психологічний практикум для «чайників» Введення в професійну психологію 2001
Ця книга - про те умінні писати, яке необхідно професійного психолога і повинно залишатися невидимим для публіки, включаючи роботодавців і клієнтів. Їй це нудно: де ж фокуси, ілюзія влади над іншою людиною, ефектний результат? На те вона і публіка. Ніякого мистецтва і ніякої науки немає без школи - етюдів для беглости пальців, навчальних натюрмортів або лабораторних робіт, заново підтверджують давно відкриті закони. Психологічний практикум з його протоколами, інструкціями, експериментаторами і випробуваними - це частина канонічної професійної підготовки. Школа. Виїждження, стройова підготовка, гами, - але в той же час і унікальна можливість самостійного дослідження. Оманливе прості карбовані процедури нагадують про те, що базовий навик - базовий і є. А за ним - непомітний копітка праця, що лежить в глибині будь-якої культури.
Карандашев В.Н. Психологія: Введення в професію. 2000
Книга доктора психологічних наук, професора В.М. Карандашева - перший у вітчизняній літературі навчальний посібник з курсу "Введення в професію" для студентів, що навчаються за спеціальністю "психологія". Вона буде корисна також тим, хто хоче стати професійним психологом і збирається вступати на психологічні факультети університетів та інститутів.

У книзі показано різноманіття психологічних знань про людину, викладена історія появи професії психолога, представлені основні види діяльності професійних психологів у науковій та практичній сферах: у медицині, в освіті, в соціальній психології, в економіці, промисловості , в юридичній психології, в спорті, в сфері консультаційних послуг.

Істотне місце в книзі займає характеристика професійних, етичних та особистісних якостей, важливих для успішної діяльності психолога. Описана система підготовки професійних психологів і принципи організації психологічного співтовариства.

Завершує навчальний посібник термінологічний словник, який допоможе починаючому психологу орієнтуватися у світі мови професіоналів і забезпечить краще розуміння психологічної літератури.
Рита Л. Аткінсон, Річард С. Аткінсон, Едвард Е. Сміт, Деріл Дж. Бем, Сьюзен Нолен-Хоексема Введення в психологію Частина 1 2000
«Введення в психологію» протягом останніх 50 років залишається одним з найкращих у світі навчальних посібників! Читачеві пропонується останнє видання цього класичного і авторитетного підручника. Представлений у ньому курс введення в психологію добре структурований, відрізняється ясністю викладу і виваженістю формулювань. Цей сучасний американський підручник дає чітке уявлення про різні школах і напрямах розвитку психології, розкриває основні питання загальної та соціальної, експериментальної та клінічної психології, консультування та психотерапії, психології розвитку, психології особистості і шкільної психології. Книга рясніє науковими фактами, описами експериментів і лабораторних робіт, багато ілюстрована. Російські студенти і фахівці вперше зустрінуть тут репрезентативне відображення досвіду західної психологічної науки в цілому і, таким чином, зможуть краще уявити собі «розстановку сил» в цій галузі знання. Рекомендується студентам і викладачам університетів, академій, педагогічних і медичних вищих навчальних закладів.
Рита Л. Аткінсон, Річард С. Аткінсон, Едвард Е. Сміт, Деріл Дж. Бем, Сьюзен Нолен-Хоексема Введення в психологію Частина 2 2000
«Введення в психологію» протягом останніх 50 років залишається одним з найкращих у світі навчальних посібників! Читачеві пропонується останнє видання цього класичного і авторитетного підручника. Представлений у ньому курс введення в психологію добре структурований, відрізняється ясністю викладу і виваженістю формулювань. Цей сучасний американський підручник дає чітке уявлення про різні школах і напрямах розвитку психології, розкриває основні питання загальної та соціальної, експериментальної та клінічної психології, консультування та психотерапії, психології розвитку, психології особистості і шкільної психології. Книга рясніє науковими фактами, описами експериментів і лабораторних робіт, багато ілюстрована. Російські студенти і фахівці вперше зустрінуть тут репрезентативне відображення досвіду західної психологічної науки в цілому і, таким чином, зможуть краще уявити собі «розстановку сил» в цій галузі знання. Рекомендується студентам і викладачам університетів, академій, педагогічних і медичних вищих навчальних закладів.
П. Я. Гальперін Введення в психологію 2000
У книзі одного з класиків вітчизняній психології П.Я. Гальперіна обговорюються питання, значимі не тільки для психологів та філософів, але рано чи пізно виникають перед кожним думаючим інтелектуальним людиною.

Книга названа «Введення в психологію» не тільки тому, що таку ж назву має складова основу даного видання одна з найважливіших робіт Петра Яковича Гальперіна, стала бібліографічною рідкістю відразу ж після свого виходу в світ більше 20 років тому і жодного разу з тих пір не перевидавалася, але нітрохи не втратила своєї свіжості та гостроти.

Студенти, які вивчають психологію, отримають чудове посібник з вступної частини курсу, що змушує думати, сперечатися, та яка не дає заснути думки.
М.Є. Литвак Професія - психолог 1999
Книга ставить своєю метою допомогти молодій людині у виборі професії. У ній коротко викладено історію розвитку психології як науки, розказано про сфери застосування психології, перспективи її розвитку, можливості працевлаштування. Крім того, в додатку дані програма для вступу на психологічний факультет і кілька досить легких для використання психологічних тестів. У ній розказано як добиватися своїх цілей.

Книга може виявитися корисною не тільки вибирають професію, а й тим, хто хоче скористатися послугами психолога.
Кругова С.А. (Сост.) Введення в психологію методичний посібник 1998
Зміст Суб'єктивні очікування студентів від майбутнього вивчення курсу психологічної науки. Що означає слово психологія. Короткий екскурс в історію психології. Предмет, галузі, розділи і види психології. Цілі і принципи взаємодії викладача психології та студентів у навчальному процесі. Методи досліджень в психології. Визначення психіки. Свідомість Я. Психіка і нервова система. Психіка як властивість мозку. Функціональна асиметрія півкуль мозку. Визначення деяких основних понять. Психологічні завдання для самостійної роботи. Самостійна робота з літературою.
Гріншпун І. Б. Введення в психологію 1994
Загальне уявлення про науку. Наука й інші способи пізнання. Класифікація наук. . Розділ II. Предмет і об'єкт психології. Становлення предмету психології: основні підходи. Донаукова психологія. Напрямки наукової психології в Західній Європі і США Психоаналіз Біхевіоризм Гештальтпсихологія Гуманістична психологія Трансперсональна психологія. Основні напрямки вітчизняної психології Л. С. Виготський і його школа С. Л. Рубінштейн Інші школи вітчизняній психології. Місце психології в системі наук та її структура. Психологія та інші науки. Основні галузі психології. Практична психологія. Методи психології. Поняття про метод і методології. Методи психологічного дослідження. Методи психологічної діагностики. Методи психологічної корекції та психотерапії Висновок.
1 2
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека