Головна
ГоловнаПсихологія
Військова психологія і педагогіка
ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА
Корчемний П.А. Військова психологія: методологія, теорія, практика 2010
Даний навчальний посібник являє собою погляди військових психологів кафедри психології Військового університету на даний і майбутнє військової психології за всіма трьома основними рівнями військово-психологічної науки: методологічному, теоретичному і власне прикладному.

Видання рекомендоване Головним Управлінням Кадрів Міністерства оборони Російської Федерації як навчально-методичний посібник.

Навчальний посібник призначений для ад'юнктів і слухачів Військового університету РФ, військових психологів-дослідників і викладачів військової психології.
Реферат Взаємовідносини військовослужбовців 2009
Введення. Вивчення міжособистісних відносин в колективі і діагностика нестатутного поведінки. Профілактика - основне засіб попередження нестатутних взаємин. Висновок. Додатка. Список використаної літератури
Реферат Діагностика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями 2009
Вимоги до досягненню військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Напрями досягнення військової дисципліни та забезпечення її стійкості. Форми прояви "нестатутних взаємин". Причини "живучості" нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями (на думку офіцерів). Портрет "авторитета" серед військовослужбовців строкової служби (у%). Діагностика нестатутних взаємин. Методика профілактики нестатутних взаємовідносин. Діагностика та профілактика нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями. Механізм функціонування нестатутних взаємовідносин

Дипломна робота Тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності 2009
Об'єкт дослідження цієї роботи: професійна діяльність військових кадрів в умовах сучасної Росії.

Предмет дослідження: сутність, зміст, стан, тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності. Цілі дипломної роботи: Розглянути сутність і специфіку військової діяльності і на цій основі визначити зміст та особливості її мотиваційно-смислової сфери; Здійснити теоретико-методологічний аналіз основних спонукальних мотивів військової діяльності, сукупність яких складає військово-професійну спрямованість особового складу армії і флоту: Вивчити стан , динаміку змін та шляхи підвищення ефективності управління мотиваційно-смислової сфери військової діяльності.
Реферат Витоки дідівщини в російській (радянської) армії 2009
Дисципліна: військова психологія .

Важливість теми та методологічні міркування. Хронологія виникнення дідівщини. Підходи до класифікації дідівщини. Формальний опис ритуалів дідівщини. Роль різних причин у виникненні дідівщини в Радянській Армії. Загальні причини нульового та першого рівня. Зниження ступеня солідарності радянського суспільства. Деградація управлінських механізмів суспільства. Демократизація суспільства і ослаблення дисципліни. Приватні причини другого рівня. Розкладання армії в мирний час. Потурання вищого військового і політичного керівництва. Ослаблення молодшого командного складу (старшин, сержантів). Вплив кампанії проти стукацтва, проведеної шістдесятниками. Погіршення призовного контингенту і проникнення злочинних елементів. Привід: конфлікт поколінь. Стійкість дідівщини і роль офіцерського корпусу. Можливі заходи усунення дідівщини.
Реферат Військова психологія і психотерапія 2009
Дисципліна: військова психологія

Військова психологія як галузь вітчизняної психології. Визначення терміна психотерапія. Об'єкти психологічної психотерапії. Психологічна структура ситуації. Динаміка психічного здоров'я в ситуаціях різного класу і груп суб'єктивної складності.
Євсюкова Н.І. Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в збройних силах: монографія 2009
Представлена ??монографія присвячується дослідженню психолого- педагогічних умов формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах. Особлива увага приділяється особистісно-діяльнісного підходу у вихованні та формуванні особистості майбутнього воїна.

У змісті аналізуються історико-педагогічні основи патріотичного виховання, педагогічні концепції підготовки фахівців до патріотичного виховання та формування особистості майбутнього захисника Вітчизни, визначені індивідуально-психологічні особливості юнаків допризовного віку, проаналізовано рівні готовності молоді до служби в Збройних силах, визначено психологічні та педагогічні умови, форми і методи підготовки юнаків до служби у Збройних силах.

Матеріали монографії «Психолого-педагогічні умови формування готовності юнаків допризовного віку до служби в Збройних силах» можуть бути використані в системі підвищення кваліфікації педагогів з патріотичного виховання юнацтва, при розробці навчальних посібників, лекційних і спеціальних курсів.
Сєров А.С. Жуков О.М. Скоробач Л.В. Програма корекційної роботи з дезадаптивною військовослужбовцями 2009
Робота присвячена актуальній темі - адаптації у жорсткій психологічної середовищі військових строкової служби та впливом стресових факторів тривалого характеру. У даному посібнику подано теоретичне обгрунтування даної проблеми і практичні методи роботи з військовослужбовцями, що зазнають труднощі в адаптації.
Реферат Методологічні проблеми військової психології 2009
Дисципліна: військова психологія. Специфіка предмета військово-психологічної науки. Методологічні основи військової психології. Сучасний стан психологічної науки. Рівні методології в сучасній методології і логіці психологічної науки.
Реферат Методологія військово-психологічного дослідження 2009
Дисципліна: військова психологія. Рівні методології психологічного дослідження. Військовий психолог. Теоретик, філософ чи практик? Основні підсистеми дослідницької діяльності військового психолога: "військова психологія" та "наукова інформація". Взаємозв'язок дослідних моделей
Лекції Військова психологія 2008
Військова психологія як галузь психологічної науки. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Війна як соціально-психологічне явище. Розвиток військової психології в Росії до 1917 року. Розвиток військової психології напередодні і в роки Великої вітчизняної війни. Розвиток військової психології в США. Розвиток військової психології в Англії, Німеччині, Франції, Японії та Ізраїлі. Психологія бойової діяльності. Психологічна характеристика сучасного бою і його вплив на психіку воїна. Бойовий стрес і особливості його прояву. Психологічні особливості дій особового складу в умовах застосування противником зброї масового ураження. Психологічні особливості бойових дій особового складу частин сухопутних військ в локальних військових конфліктах. Психологічні основи військової дисципліни. Особливості згуртування колективу в процесі військової діяльності. Морально-психологічний стан особового складу і його динаміка.
Навчальний посібник Військова психологія та її прикладні аспекти 2008
Військова психологія як галузь психологічної науки. Предмет військової психології. Основні принципи, методи та завдання військової психології. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Причини зростання ролі військової психології і її стан. Перспективи розвитку військової психології та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Розвиток військової психології в Росії до середини Х1Х століття. Формування системи військової психології на етапі емпіричного розвитку. Структура військово-психологічних знань у XVII - XVIII століттях. Розвиток вітчизняної військової психології наприкінці Х1Х-го - початку XX століть. Основні напрямки пізнання предмета військової психології. Перетворення військової психології в самостійну галузь психологічної науки. Розвиток вітчизняної військової психології в період з 1917 року до початку 40-х років. Особливості становлення військової психології з 1917 р. і в першій половині 30-х років XX століття. Науково-просвітницька та психотехнічна складові у розвитку військової психології. Військово-психологічні дослідження напередодні та в ході Великої Вітчизняної війни. Розвиток проблематики радянської психології в інтересах ведення бойових дій. Розробка військово-психологічних проблем особистості бійця і командира. Розвиток військово-психологічних досліджень в Росії після Великої Вітчизняної війни і до теперішнього часу ...
Дипломна робота Реадаптація та реабілітація військовослужбовців після військово-травматичного стресу 2008
Об'єктом роботи виступає організація психологічної роботи у військах. Предметом роботи є процес психологічної реадаптації та реабілітації військовослужбовців з ПТСР у Збройних Силах Російської Федерації. Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів системної реабілітації військовослужбовців.

Зміст: Військово-травматичний стрес і його наслідки. Сутність посттравматичного стресового розладу (синдрому) (ПТСР). Дезадаптивние прояви у військовослужбовців з ПТСР як соціально-психологічна проблема. Військово-психологічна система реадаптації та реабілітації військовослужбовців. Психологічні основи побудови системи реадаптації та реабілітації в Збройних силах. Основні напрямки роботи, організаційні форми і ефективні методи діяльності військового психолога, що забезпечують функціонування системи реадаптації та реабілітації в Збройних силах. Особистісний ріст військовослужбовця як показник ефективності функціонування системи психологічної реадаптації та реабілітації Створення умов для особистісного зростання в консультуванні військовослужбовців «групи ризику» по ПТСР та членів їх сімей. Групова робота з особами з ПТСР: методи, що сприяють особистісному зростанню. Результати, практичні рекомендації та основні висновки. Додатки (5).

Рекомендується психологам, військовим психологам, курсантам військових інститутів та університетів, викладачам військових вузів, офіцерам Збройних Сил.
Курсова робота Медико-психологічна підготовка космонавтів 2008
Введення. Вплив професійної діяльності космонавтів на їх психологічні властивості та якості. Підготовка до космічних польотів. Космічні польоти. Післяполітний реадаптаціонних період. Організаційно-методичні засади та принципи медико-психологічної підготовки. Мета медико-психологічної підготовки. Загальні умови медико-психологічної підготовки. Методи, методичні прийоми і заходи медико-психологічної підготовки. Етапи медико-психологічної підготовки. Оцінка результатів медико-психологічної підготовки. Висновок. Список літератури
Діденко І.В. Психофізіологічні та психологічні особливості адаптації військовослужбовців на різних етапах службово-бойової діяльності 2007
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук . Спеціальність 19.00.02 - «Психофізіологія» (психологічні науки). Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент РАО Єрмаков П. Н.
Сенявская Е.С. Психологія війни в XX столітті - історичний досвід Росії 2007
У своїй історії Росія пережила чимало збройних конфліктів, але саме в XX сторіччі виникає масовий соціально-психологічний феномен "людини воюючого". Про те, як це явище відбилося в народній свідомості і вплинуло на долю кількох поколінь наших співвітчизників, розповідає ця книга. Головна її тема - людина в екстремальних умовах війни, його думки, почуття, поведінку. Психологія бою і солдатський фаталізм; героїчний порив і паніка; особливості фронтового побуту; взаємини рядового та офіцерського складу; взаємодія і суперництво родів військ; роль ідеології і пропаганди; символи і міфи війни; солдатські забобони; формування й еволюція образу ворога; феномен участі жінок у бойових діях, - ось далеко не повний перелік проблем, які вперше в історичній літературі розкриваються на прикладі всіх зовнішніх воєн нашої країни в XX столітті - від російсько-японської до Афганської. Книга заснована на рідкісних архівних документах, листах, щоденниках, спогадах учасників воєн і матеріалах "усної історії". Вона буде цікава не тільки фахівцям, але і всім, кому небайдужа історія Вітчизни. Ця книга - повернення боргу нашим предкам, солдатам і офіцерам Радянської Армії, незаслужено забутим героям давніх воєн. Це - данина поваги і пам'яті фронтовому поколінню Великої Вітчизняної, моєму батькові та його бойовим товаришам. Це - данина поваги учасникам "малих війн", моїм ровесникам і друзям, які воювали в Афганістані. Це - біль за тих хлопчиків, що проливають сьогодні кров в "гарячих точках", і за тих, кому тільки належить пройти через війну ...
Дипломна робота Психологічні якості особистості громадян, що надходять на військову службу за контрактом 2007
Армія, служба в армії, служба за контрактом, мотивація, вибір професії військового, офіцер, солдат, захист батьківщиниЗбройні сили - це складний соціальний організм, який є невід'ємною частиною сучасного суспільства. Їх розвиток і стан завжди обумовлені тенденціями розвитку самого суспільства. Однак незалежно від історичних умов і соціально-економічних тенденцій розвитку для Збройних сил Росії головним завданням завжди була і залишається збройний захист рубежів Батьківщини. Збройні сили - це не безликий організм або бездушний механізм, це, насамперед, люди, які володіють необхідним рівнем знань і навичок, щоб керувати складною військовою технікою, а також необхідними якостями особистості, щоб перемагати на полі бою. Тому одним з центральних напрямів діяльності військовослужбовця надстрокової служби є робота з людьми.
 Шикун А.Ф., Шикун А.А., Скотников М.В. Професійно-психологічна підготовленість до діяльності як психологічна проблема  2007
 На основі вивчення загальнопсихологічних і військово-теоретичних джерел здійснено психологічний аналіз теоретичних і практичних досліджень сутності і динаміки розвитку психологічної підготовленості до професійної діяльності, розглянуті поняття таких її категорій, як психологічна готовність, стійкість, підготовленість та їх зв'язок зі специфікою тієї чи іншої діяльності. Ключові слова: психологічна готовність, психологічна стійкість, психологічна підготовленість, психологічна підготовка, професійно-психологічна підготовка. Даються практичні рекомендації.

  Рекомендується при написанні курсових і дипломних робіт з військової психології, екстремальної психології, спортивної психології, психології праці.
 С.В. Чермянін, В.А. Корзунін Соціально-психологічна реадаптація військовослужбовців, які брали участь в контртерористичних операціях  2007
 Анотація: Багаторічне вивчення особливостей психофізіологічного стану і поведінкових реакцій осіб, які здійснювали професійну діяльність в бойових умовах (Афганістан, миротворчі операції в Закавказзі, Придністров'ї, Югославія, Північний Кавказ, та ін), дозволили виявити певну закономірність у динаміці адаптації військовослужбовців до екстремальних умов діяльності. Зокрема, були виявлені чотири основні періоди. Рекомендується військовим психологам, клінічним психологам, реабілітологам, соціальним працівникам.
 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Психологія прфессионально суб'єктності офіцерів збройних сил Російської Федерації  2007
 Спеціальність 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія, ергономіка (психологічні науки)

  Дисертація виконана на кафедрі психології Військового університету.
1 2 3 4 5
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека