ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
Шон Бурн. Гендерна психологія, 2002 - перейти до змісту підручника

З про ц і а л ь н а я п с і х о л о г і я р е н д е р а

Соціальна психологія - це наука, що вивчає, як суспільство впливає на думки, почуття і поведінку окремої людини. А її підрозділ - соціальна психологія гендеру - займається дослідженням соціальних норм, що обумовлюють те, як реагують на статеві відмінності окрема людина, група або ціле культурне співтовариство. Мабуть, що ні в одній галузі соціальної психології не знайдеться настільки яскравих прикладів паралізуючої сили конформності, неможливості відійти від нав'язаних суспільством ролей і властивих людській свідомості принципів обробки інформації.

Конформність (Conformity). Тенденція змінювати свою поведінку або переконання в результаті реального чи уявного тиску групи.

Забобон (Prejudice). Невиправдано негативна установка стосовно до певної групи і окремим її членам.

Дискримінація (Discrimination). Невиправдано негативну поведінку по відношенню до певної групи і окремим її членам.

Самоповага (Self-esteem). Всеосяжна оцінка людиною самого себе, чи почуття власної гідності.

Гендерна роль (Gender role). Набір очікуваних зразків поведінки (норм) для чоловіків і жінок.

Стереотип (Stereotype). Думка про особистісні якості групи людей. Стереотипи можуть бути надмірно узагальненими, неточними і резистентними до нової інформації.

Соціальна психологія гендеру - це найширше поле для вивчення установок, забобонів, дискримінації, соціального сприйняття (social perception) і самосприйняття (self-perception), самоповаги, виникнення соціальних ролей і норм.

Сьогодні ситуація склалася так, що практично будь-яке соціально - психологічне дослідження гендеру дуже політизоване, роль науки швидше полягає тут не в вивченні світу, а в просуванні принципу рівноправності статей. Втім, це закономірно, адже соціальна психологія гендеру в чому збігається з цілями феміністського руху, хоча останнє займається скоріше політичним, економічним і соціальним рівноправністю чоловіків і жінок (Hyde, 1991).

Лотт зазначив, що соціальна психологія в будь-якому випадку перетинається з гендерними дослідженнями, оскільки «вивчати умови, які формують і підтримують соціальну поведінку, означає вивчати те, як культура вибудовує гендер» (Lott, 1991, р . 506).

Однак, вивчаючи стереотипи, забобони і дискримінацію, соціальна психологія аж до кінця 60-70-х років практично ігнорувала гендерні відносини і навіть не розглядала жінок як дискримінованих соціальну групу.

Гендерні дослідження зрушилися з мертвої точки лише коли в науку прийшло нове покоління - ціла плеяда натхнених феміністським рухом жінок, які працювали в наукових програмах з соціальної психології для випускників вузів. Вони на власному досвіді відчули, що означає перебувати на правах меншини: навіть просто отримати можливість участі в цих програмах і те коштувало величезної праці - адже вони не були чоловіками.

Є кілька підходів до опису соціальної психології гендеру. У цій книзі, щоб створити зв'язну соціально-психологічну картину гендеру, я використовувала концепції як соціальної психології, так і інших областей науки, наприклад психології розвитку (developmental psyhology).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " З про ц і а л ь н а я п с і х о л о г і я р е н д е р а "
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека